Per tal d’incentivar la formació a l’àmbit sociosanitari, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) desenvolupa des del 2022 el programa Qualifica-T, en coordinació amb el Servei d’Ocupació i Formació de la Regió de Múrcia. En aquesta entrevista, Héctor Sánchez, tècnic d’inserció sociolaboral d’ALIAD@S a Múrcia, ens dóna més detall dels cursos que s’estan fent durant aquest any, en el marc del programa Qualifica-T, i sobre el programa en general.

– Quina importància té la formació en un programa com a Qualifica-T?

La formació és una àrea transversal a tots els programes que desenvolupem, és una part important per conèixer els drets de les persones participants, millorar-ne l’ocupabilitat i accés a llocs de treball de més qualitat i, en definitiva, per millorar-ne la qualitat de vida. En concret, al programa Qualifica-T la formació és l’eix central, ja que els tres cursos de formació impartits, inclòs el certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària, suposen gairebé 500 hores de formació grupal.

– Quina és la programació de cursos que esteu realitzant durant aquest any?

En el marc del Programa Qualifica-T, i en coordinació amb el Servei d’Ocupació i Formació de la Regió de Múrcia, hem posat en marxa diferents cursos:

  • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària (450 hores), en què es forma per atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments adequats, per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les relacions amb l’entorn.
  • “Tècniques de recerca de feina eficaç” (20 hores), la finalitat de les quals és conèixer la situació del mercat de treball actual, així com les eines i estratègies existents per fer una recerca de feina eficient i afrontar una entrevista de treball amb èxit.
  • “Establiment d’objectius professionals i pla d’acció” (15 hores), la finalitat del qual és identificar l’objectiu professional de cada persona i fer-hi una planificació de la recerca de feina, d’acord amb aquest objectiu.
  • “Orientació individual” (3 hores), que consisteix a acompanyar les persones participants en aquest programa, atenent les seves necessitats individuals al llarg del mateix.
  • Celador (240 hores), l’objectiu del qual és formar persones perquè col·laborin en la mobilització i realitzar el trasllat i l’atenció dels usuaris i/o pacients d’un centre sanitari, i l’ordenació i el trasllat de documents i materials del mateix. Per això, s’utilitzen diferents tècniques, equips i materials accessoris, sota la supervisió del personal laboral corresponent, per garantir la integritat i seguretat dels usuaris/es i/o pacients, complint amb els protocols i/o normativa aplicable als centres sanitaris .

– Com valores l’acolliment que tenen aquests cursos?

El certificat de professionalitat datenció sociosanitària és la formació per la qual pregunten més persones i la porta dentrada a la resta daccions formatives. És una formació molt demanada, ja que té moltes sortides professionals.

D’altra banda, cal destacar el nombre de participants que realitzaran totes les formacions que és de 15. Aquests cursos estan contemplats com a itinerari formatiu.

– Quines accions heu posat en marxa aquest any per a la millora de la formació?

A aquest efecte, aquest any el programa compta amb un formador, que en aquest cas sóc jo, que ja vaig impartir formació durant l’any passat. Concretament, una part del certificat de professionalitat datenció sociosanitària, havent millorat les meves competències docents i coneixements en la matèria, per poder impartir la totalitat dels cursos.

D’aquesta manera, hem aconseguit millorar l’enllaç des de l’inici i hem millorat la participació i l’acompanyament a tot el procés formatiu. M’encarregaré també de realitzar la funció tutorial i les orientacions individuals per a la millora de l’ocupabilitat de les persones participants als cursos.

A més, aquest any hem inclòs la utilització de la tauleta al curs d’atenció sociosanitària, per facilitar-ne la dinàmica formativa.

D’altra banda, tenim una àmplia gamma de materials didàctics ampliats i millorats per a aquesta edició.

Així mateix, comptem amb la resta de programes, és el cas del Programa DigitalizaT, als quals podran ser derivats les persones participants, si es valora la necessitat, la motivació i el perfil.

– Quin tipus de metodologia utilitzeu en els diferents cursos?

Utilitzem una metodologia activa, participativa i molt pràctica, fent ús de recursos digitals i fent activitats d’avaluació continuada. A més, combinem formació teòrica i pràctica.

– Quin diries que és el perfil de professional que demana majoritàriament en aquests moments el mercat laboral? 

A grans trets, les empreses estan demanant perfils amb competències digitals, “habilitats toves” (empatia, habilitats de comunicació o resiliència) i una aposta més gran per l’educació intermèdia (formació professional i/o certificats de professionalitat).

D’altra banda, les formacions que tenen a veure amb el tracte persones són les més demandades, i en concret les de la branca sociosanitària.

En aquest sentit, la professionalització obligatòria per treballar com a cuidador/a de persones dependents en institucions que s’ha posat en marxa aquest any i seguint amb l’enfocament transversal de capacitació en competències digitals pel qual apostem, situarà les persones que hi participin programa Qualifica-T de FSC en una situació d’avantatge competitiu.

– La innovació és una part molt important de la formació. Quines novetats heu implementat en aquesta edició o quines preteneu introduir?  

Com a novetat, aquest any hem substituït el material didàctic en format de llibre per manuals en format pdf, perquè les persones participants puguin seguir la formació mitjançant tauletes que els seran lliurades a l’inici del curs, per al seguiment de la part teòrica del  certificat de professionalitat datenció sociosanitària”.

A més, i com ja vam fer l’any passat, l’ús de les TIC i els recursos digitals serà continu durant el procés formatiu.