El nostre company Daniel Urbina, director del Centre d’Acollida de Menors (CAM) d’Ateca, a Saragossa, servei dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, concertat amb l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS) , ha impartit recentment una formació, en el marc del curs «Intervenció amb infractors en l’àmbit de la violència de gènere, violència sexual i menors». El curs, dirigit a funcionaris de policia de les tres províncies aragoneses, s’ha desenvolupat a la seu de la Prefectura Superior de Policia d’Aragó, a Saragossa.

Durant la seva intervenció, ha presentat el Centre d’Acollida de Menors (CAM) d’Ateca i les entitats gestores del mateix; ha explicat quin tipus de perfils s’atenen al servei, quina intervenció es realitza amb els nens, nenes i adolescents (NNA) usuaris/es del servei, i ha ofert diferents recomanacions per a un millor desenvolupament de les funcions policials.

Així mateix, ha generat un espai de reflexió a partir dels resultats obtinguts a l’estudi INTERLEAVE, un projecte europeu liderat per FSC, els resultats del qual han estat presentats recentment. Cal destacar a més que ha compartit Mesa amb una psicòloga que treballa en intervenció amb infractors a la presó de Daroca, a Saragossa, que ha complementat la seva participació, referint-se a la intervenció amb persones adultes.

A destacar les aportacions que ha ofert Daniel Urbina per a un millor desenvolupament de les funcions policials. Concretament, ha centrat la seva intervenció en 5 recomanacions bàsiques que detallem tot seguit:

  1. La importància de generar seguretat en els nens, les nenes i els adolescents amb què s’intervé en el servei, a partir de l’enllaç que puguin establir durant les seves interaccions. Per això, la primera recomanació ha estat la necessitat que els professionals siguin capaços d’autoregular-se abans d’intervenir per promoure aquests estats de calma i seguretat.
  2. El valor de generar aquests espais de seguretat, no només des de la pròpia interacció entre el professional i el nen/a, sinó també des de la cura de l’espai físic en què es fan aquestes interaccions, perquè siguin entorns amables i adaptats a les seves necessitats . Aquesta recomanació s’extreu directament del model BARNAHUS (o “Casa dels Nens” en islandès) per a l’atenció integral a víctimes d’abús sexual infantil, sobre el qual es van estructurar algunes d’aquestes recomanacions.
  3. Un tercer aspecte a cuidar a l’hora de generar aquesta sensació de seguretat, també vinculat al model BARNAHUS, té a veure amb la necessitat que les declaracions dels NNA actuïn com a proves preconstituïdes per evitar que hagin de declarar moltes vegades ia moltes persones i/o professionals diferents, minimitzant així els riscos de retraumatització. Cal assenyalar que aquesta mesura, ja està contemplada també a la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència (LOPVI).
  4. Una quarta recomanació ha versat sobre la necessitat dactuar amb calidesa, però de manera professional, evitant caure en la sobreprotecció (en el cas de les víctimes) o la culpabilització (en el cas dels agressors), ja que aquest tipus dinteraccions reforçarien aquests rols. En aquest sentit, l’equip professional ha d’actuar com una base segura des de la qual els/les menors puguin explorar el món, permetent-los que ho facin, però també com un refugi segur al qual puguin acudir davant de qualsevol necessitat.
  5. La cinquena i última recomanació s’ha centrat a analitzar la funció de les conductes, tractant d’interpretar els comportaments en un context més ampli, buscant sempre el perquè i el perquè de cada conducta, ja que aquesta és la base de la intervenció que es pugui dur a terme amb els NNA. Així mateix, en el marc d’aquesta darrera recomanació, Daniel Urbina ha abordat el concepte de validació i el treball realitzat als diferents nivells de validació existents.

Segons hem pogut saber per part de les persones organitzadores del curs, ha estat una de les formacions més ben valorades per part de les persones participants: funcionaris de policia de les tres províncies aragoneses, que majoritàriament estan treballant a les Unitats d’Atenció a la Família i Dona (UFAM) a l’àrea el Grup de Menors (GRUME), en investigació, protecció i en les oficines de denúncia.