Des del passat mes de gener, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) està liderant el projecte europeu “El Dia Després” (DAF Project, de l’anglès: The Day After Project).  Es tracta d’una iniciativa de formació i suport a joves en risc d’exclusió social atesos en centres de menors, per tractar de donar resposta a el dia després d’aconseguir la majoria d’edat.

El Projecte DAF pretén desenvolupar un model de currículum formatiu estàndard dirigit a joves en risc d’exclusió social, majors de 16 anys i menors de 18. Es pot tractar de persones migrants o natives ateses sota el Sistema de Protecció de nens, nenes i Adolescents en els països europeus participants (Espanya, Itàlia i Grècia).

Per a això, el projecte, finançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea, pretén dur a terme pràctiques innovadores fomentades en la cooperació i intercanvi d’experiències en l’àmbit de la joventut, a través de l’elaboració / desenvolupament de:

  • Una guia de referència per a la inserció.
  • Un currículum de formació i itinerari de pràctiques, amb una modalitat especialment dirigida a menors migrants.
  • Tallers teoricopràctics (cursos pilot) en els tres països participants per validar el programa de capacitació i l’itinerari de pràctiques.

Tots els seus resultats es presentaran a escala nacional i europea (als països participants) entre els mesos d’octubre de 2021 i juny de 2022, i es divulgaran a través de la recentment estrenada web de el projecte: www.dayafterproject.eu

Així mateix, el programa aspira a fomentar l’establiment de sinergies entre professionals dels centres de menors, organitzacions socials, educatives, empreses i l’administració pública.

Per a això, a Espanya compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Infància i Adolescència de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, la Universitat de Barcelona (direcció de l’postgrau “Menors estrangers no acompanyats”) i Innobasque (Agència Basca de la Innovacion a Euskadi), així com amb el suport de l’entitat francesa Association de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et donis Adultes de Finistère (ADESA 29 ), sòcia en un programa de FSC en l’àmbit de l’atenció a menors (Programa “Rupture”).

Durant aquests primers sis mesos, hem iniciat el procés d’elaboració de la “Guia de referència”, incloent una anàlisi sobre la situació en els països participants ia Europa, així com una definició de les habilitats personals i professionals necessàries per a l’accés a l’mercat laboral dels i les joves que viuen sota el sistema de protecció.

Aquesta guia inclou l’anàlisi de l’context en els països participants i un marc de referència sobre els coneixements, competències i actituds que fan falta per a l’accés a l’mercat laboral. Fins al dia d’avui, l’equip de el projecte ha treballat virtualment, i té previst la seva primera reunió transnacional a Atenes (Grècia) el proper mes de setembre/octubre de 2021.

En el mateix, hi participen quatre entitats socials de tres països europeus. Des d’Espanya, FSC, com a organització que va promoure el projecte i assumeix la coordinació, i el Grup Lagunduz, dues entitats que col·laborem en diferents iniciatives en l’àmbit d’atenció a joves en risc d’exclusió i integració sociolaboral.

D’altra banda, participa també una entitat italiana, MONDO (Mondo Nuovo APS), amb àmplia experiència en la gestió de programes de capacitació i recursos de protecció per a nens, nenes, adolescents i les seves famílies; i SEHUB (Social Empowerment Hub), organització social grega amb experiència interdisciplinària en el camp de la joventut i les ciències socials.

Destacar a més que a la Unió Europea (UE-27), d’acord amb dades d’EUROSTAT (2020), amb una població de més de 447 milions de persones, gairebé 18 milions de nens, nenes i adolescents (el 22,2% de la població infantil) vivia en llars en risc de patir pobresa o exclusió social, percentatge que tant a Itàlia com a Grècia ia Espanya, estava per sobre de l’30%.

En relació a les nenes, nens i adolescents atesos pel sistema de protecció, a Espanya es van registrar 50.272 en centres residencials o en acolliment familiar amb diferents tipus de mesures legals (INE, 12/2020).

En el cas d’Itàlia, on no hi ha un procediment sistemàtic de recopilació de dades, es van identificar 18.899 menors sota protecció (MLPS, 2019). I, a Grècia, es van registrar 2.825 menors d’edat atesos en centres residencials o en cures alternatius basats en la comunitat i la família (dades de novembre de 2020). Els criteris per a l’obtenció d’aquestes dades, els fan no directament comparables.

Finalment, assenyalar que la taxa d’l’atur juvenil a Espanya és la més elevada d’Europa. Un 38% de joves menors de 29 anys es troben en atur a Espanya -segons les últimes dades facilitades per EUROSTAT a l’abril de 2021-, seguit de Grècia amb una taxa de 36,3% i Itàlia amb un 33,7% d’atur juvenil.

«El Dia Després» (DAF Project) va sorgir de la iniciativa “EDD 3+ – El Dia Després març Plus” que està desenvolupant conjuntament FSC i el Grup Lagunduz. La iniciativa contempla un model d’intervenció que combina una metodologia educativa i terapèutica per afavorir el trànsit a la vida adulta i la inserció sociolaboral.