"Picasso Project Baviera" dóna suport a joves espanyols a Nuremberg

El passat 16 de juliol, responsables de "Picasso Project Baviera" es van desplaçar a aquesta ciutat alemanya per dur a terme, en les instal·lacions del "Centre Espanyol de Nuremberg", una sessió d'orientació i acompanyament laboral dirigida a una dotzena de joves residents a aquesta ciutat bavaresa.

picasso-nuremberg

Des del Projecte Picasso es pretén donar suport a joves espanyols perquè trobin feina i s'instal·lin satisfactòriament en països estrangers (en aquest moment el projecte està actiu a Alemanya i Perú). "Picasso Project Baviera" és un subprojecte específic subvencionat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que s'adreça a joves d'entre 18 i 35 anys, que ja es troben a la regió alemanya de Baviera sense l'ús desitjat, de vegades després de molts mesos de recerca infructuosa i en situacions difícils.

Actualment, joves espanyols amb formació postobligatòria han decidit ampliar el seu horitzó professional a Europa, i específicament a Alemanya. Però per poder accedir al mercat laboral germànic és important tenir un nivell alt d'alemany. Alhora, és fonamental conèixer les característiques específiques de la recerca i selecció de treball per augmentar les possibilitats reals de trobar una feina.

Entre el suport ofert per "Picasso Project Baviera" es troba l'orientació en temes formatius, així com cursos d'alemany i de millora de les competències vinculades al sector professional dels candidats. D'altra banda, l'orientació i acompanyament per a la recerca de feina a Alemanya, a través de la millora del currículum vitae alemany i de l'entrenament en entrevistes de selecció; i també l'orientació en altres aspectes vitals per a la vida diària com l'allotjament o la gestió de tràmits diversos.

Tal com assenyala l'orientadora i responsable de "Picasso Project Baviera", Lucía Mosterín Hopping, "aquesta és una iniciativa que afavoreix doblement als joves espanyols que es troben a Alemanya. D'una banda, per l'empenta que se'ls facilita, i, de l'altra, perquè de cara al govern alemany, es visibilitza que Espanya inverteix per afavorir la integració dels joves espanyols en aquest país".


Els pisos terapèutics d'FSC com a eina per al creixement personal

Quan l'usuari/a ja ha pres la decisió de començar una vida en abstinència, quan s'ha adonat, gràcies a la feina feta des del residencial, de quina funció tenia el seu consum, del dany que s'ha fet i de tot el que ha perdut durant tot el temps de consum de drogues... comença, en alguns casos, un segon camí a recórrer. Des dels pisos de reinserció de FSC, ubicats a la ciutat de Barcelona, els acompanyem en aquest trajecte.

pisos-terapeuticos-fsyc

Quan una persona decideix, de manera impulsiva, per reacció, o bé des d'una anàlisi i reflexió personal, donar el pas i ingressar en una comunitat terapèutica, hem de valorar com un acte valent i alhora arriscat. Es tracta, no només de renunciar a certes coses, sinó de mirar-se un mateix i començar a preguntar-se com reconstruir la identitat.

En els pisos es comprenen, des del vessant més pragmàtica, tots aquells aspectes que van més enllà del simple fet de deixar de consumir drogues. I és precisament en aquest punt on l'usuari/a es comença a adonar que, més enllà del símptoma, quan el mateix ja no està latent, on s'obre un món d'incerteses que comença amb la necessitat de reconstruir-se, de crear una nova identitat des d'aquest buit, encara fèrtil, on té l'oportunitat de mirar-se a si mateix i desenvolupar les seves potencialitats.

Però de la mateixa manera que es pot viure com una oportunitat, també es viu des de la por: la por a fer una reconstrucció personal que implica començar a identificar-se amb aquelles persones que no han estat en contacte amb el consum, por a fer front a nous llocs, a assumir nous rols encara des d'una base molt inestable que provoca que en moltes ocasions l'usuari no se senti reconegut en si mateix.

Aquesta acceptació passa per començar a trobar-se amb les limitacions de cadascú, i aquestes poden tenir forma de patologia dual, d'haver realitzat un sol ofici durant tota la vida del que ara ja no poden treballar, de no poder seguir utilitzant el mateix paper dins del sistema familiar, de prescindir d'activitats de temps lliure més enllà de les que envolten el consum de drogues, i fins i tot d'històries de vida en què el consum ha estat l'única forma d'establir relacions íntimes.

En els pisos terapèutics d'FSC abordem totes aquestes problemàtiques afavorint i donant suport a la part més sana de la persona perquè aquesta s'amplifiqui i sigui, a través d'ella, per la qual comenci a reinventar-se. Cada usuari va descobrint què és el que necessita i des d'aquí va prenent les seves pròpies decisions. L'acompanyament terapèutic i educatiu que es realitza des dels pisos terapèutics pretén donar-li suport en la seva necessitat de sortir de la seva zona de confort, sense que això comporti la creació d'un fals món ideal.

Dins dels grups terapèutics que existeixen en el servei, el grup obert és un dels espais més valorats en el qüestionari de satisfacció (arribant al 90% dels casos a la puntuació més alta). En aquest espai grupal es realitzen reflexions de situacions, tant externes com internes, verbalitzant les emocions que es generen des de la abstinència, i incrementant la consciència sobre un mateix i el seu entorn. Tot això es reforça i complementa en l'espai individual de tutoria.

Ens produeix molta satisfacció veure com l'usuari va trobant des del desenvolupament de la seva autonomia, el seu nou lloc al món...


FSC, entre el 20% d'entitats que més tuteles representen

Des de l'any 2004, el nombre de persones tutelades a Catalunya ha augmentat en una mitjana d'un 15% cada any, arribant a la fi de 2013 un total de 5.597 tuteles. La Fundació Salut i Comunitat (FSC) se situava, a través del Servei tutelar "Amb Tu", tan sols en el seu tercer any d'activitat, entre les 23 entitats que aglutinaven entre 30 i 100 tuteles, arribant l'any 2014 a formar part del 20% d'entitats que més tuteles representen.

FSC, a través del Servei Tutelar "Amb Tu", és una de les 67 entitats tutelars de Catalunya. Treballa des de fa 6 anys amb l'objectiu principal de complementar o suplir la manca de capacitat per prendre decisions quan la persona sigui declarada incapaç totalment o parcialment, afavorint el desenvolupament dels seus drets i deures com a ciutadà/a.

"Amb Tu" neix el setembre de 2008, assumint un total de 6 tuteles en el seu primer any d'activitat, moment en què les acceptacions dels càrrecs tutelars comencen a augmentar significativament, creixent fins al 250% en el seu primer any d'activitat. Durant els anys posteriors, la mitjana de creixement ha estat del 41% anual, arribant a 86 tuteles en l'actualitat.

Gairebé la meitat de les entitats tutelars de Catalunya tenen menys de 30 tuteles, en què s'aglutinen uns 900 càrrecs tutelars. Les 4.697 persones incapacitades restants, són representades per entitats mitjanes i grans.

FSC se situava tan sols en el seu tercer any d'activitat, entre les 23 entitats que aglutinaven entre 30 i 100 tuteles. Durant aquest any 2014 forma part del 20% d'entitats que més tuteles representen.

entitats-tutelars

Fonts del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, assenyalen que el 40% dels diagnòstics principals en les tuteles de Catalunya són de discapacitat intel·lectual, seguits de malaltia mental, que engloben el 38% dels diagnòstics principals. En aquest sentit, el sector tutelar de Catalunya es divideix en 3 plataformes de segon nivell que aglutinen el conjunt d'entitats tutelars del territori, distribuïdes per perfils d'atenció. Es tracta de DINCAT, que representa el sector de la discapacitat intel·lectual; la coordinadora tutelar, representant la Tercera Edat; i ENCAIX, representant entitats tutelars d'atenció a la salut mental, plataforma per la qual FSC està vinculada des de 2009.

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) deriva al Servei Tutelar "Amb Tu" gairebé el 70% dels casos amb un diagnòstic principal de malaltia mental, sent els diagnòstics secundaris més freqüents les toxicomanies, l'alcoholisme i trastorns de conducta.

L'elevat nombre de casos derivats amb aquest diagnòstic es deu principalment a l'especialització del Servei tutelar "Amb Tu" en els diagnòstics de patologia dual, amb l'augment de les resolucions d'incapacitació amb perfils diferents als tradicionals i les situacions de marginalitat i problemes socials afegits que hi ha actualment.

diagnostic-tuteles-fsyc

Segons les estadístiques del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, el 72% de les persones tutelades a Catalunya viuen en un centre. No obstant això, el Servei Tutelar "Amb Tu" compta amb un 52% de persones que en el seu primer any de tutela viuen en domicilis propis, familiars, o habitacions rellogades. Habitualment la situació d'habitatge és precària, resultant ser "habitatges insegures" (per les condicions de les mateixes o per les persones que la comparteixen) en múltiples situacions.

Des del servei considerem que diversos factors han influït en aquesta conjuntura. Entre ells, destaquem la complexitat dels casos atesos, la inexistència de recursos residencials per a persones amb consum de tòxics en actiu, la manca de resposta de les xarxes públiques residencials per a diagnòstics de trastorn de conducta, i el fet que el 52% de totes les persones incapacitades de Catalunya són econòmicament deficitàries.

Ara bé, al nostre parer, és destacable que, després d'un any en el servei de tuteles, el percentatge inicial es disminueix en un 6%, aconseguint la ubicació d'usuaris/es en centres de caràcter residencial que afavoreixen una major i millor atenció. Aquests serveis són capaços de donar resposta a les necessitats plantejades, que inicialment estan molt relacionades amb la possibilitat de ser ateses en entorns residencials i/o hospitalaris que garanteixen l'estabilitat, tant social com mèdica, dels usuaris. Això és indispensable per poder iniciar el treball relacionat amb la seva inserció social i comunitària.

Finalment, volem destacar que la detecció de necessitats i la creixent especialització pel que fa a salut mental es refereix, han afavorit que la Fundació Salut i Comunitat hagi ampliat els seus serveis en aquesta línia, sumant al Servei d'Orientació i Informació (SOI) el Club Social "Relaciona't" per patologia dual i el pis, dirigit també a aquest col·lectiu.


FSC agraeix la tasca altruista dels seus voluntaris a Catalunya

El passat 9 de juliol va tenir lloc la I Jornada del Voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat. El lloc triat va ser la Residència, Centre de Dia i Llar "La Verneda" a Barcelona, de titularitat de l'ICASS, gestionada per FSC en consorci amb el grup Lagunduz. Concretament, la Llar va albergar aquesta celebració, amb gran acollida i presència de voluntariat, directius/ves i professionals de l'entitat. FSC va voler reconèixer i agrair amb aquest acte la tasca del seus voluntaris i voluntàries a Catalunya, 103 en total.

A la jornada va assistir el president de l'entitat, Francisco González; el director tècnic, Xavier Ferrer; la responsable del Programa de Voluntariat, Amparo Suay, i directius i professionals de les tres àrees de treball de la Fundació (Àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-Sida, Àrea d'Addiccions, Gènere i Família, i Àrea d’Atenció a la Dependència). També hi van assistir nombrosos voluntaris d’FSC a Catalunya.

D'altra banda, vam comptar amb la presència de Jesús Sánchez, coordinador de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) a Barcelona. Cal assenyalar que FSC forma part d'aquesta federació des de fa molts anys.

El primer a intervenir va ser Xavier Ferrer, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat, que es va dirigir al voluntariat d’FSC a Catalunya per agrair la seva tasca solidària. D'altra banda, va parlar dels perfils i característiques de voluntariat de l'entitat i de la tasca que des de la societat realitza el voluntariat per ajudar les persones més desfavorides.

“La comunitat és una societat organitzada, però alhora unida per vincles i afectes, i no només per regles i institucions. Això té molt a veure amb el lliurament i compromís del voluntariat", afirmava Xavier Ferrer.

En aquest sentit, es va referir a la convocatòria pública de subvencions amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. A través de la mateixa, els contribuents decideixen destinar el 0,7% de la quota íntegra a ONG i a entitats socials per sufragar projectes d'acció social, com és el cas de la Fundació Salut i Comunitat, i concretament al Programa de Voluntariat.

Jesús Sánchez, coordinador de la FCVS a Barcelona, va intervenir tot seguit per parlar del voluntariat social i de la seva importància, en un any en què Barcelona ha estat designada Capital Europea del Voluntariat, iniciativa del Centre Europeu del Voluntariat (CEV). També es va referir a diverses iniciatives de la FCVS, com la celebració del "Marketplace europeu 2014: Tercer Sector i empresa", que tindrà lloc el proper 20 d'octubre, amb un doble objectiu: promoure el desenvolupament de la col·laboració i el treball conjunt entre empreses i entitats, i potenciar la col·laboració entre els agents socials.

Seguidament, dins l'espai dedicat a les àrees de l'entitat, va tenir lloc la intervenció de Jaume Massaguer, voluntari durant dos anys de l'Àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-Sida, concretament del Centre de Dia d'Addiccions a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Jaume Massaguer va parlar de la seva experiència personal fent voluntariat al Centre de Dia d’FSC, com a conductor de diversos espais amb usuaris i famílies, valorant-la de forma molt satisfactòria. D'altra banda, va insistir en el compromís com a qüestió clau en el voluntariat, "perquè sense comprometre’t no et pots lliurar".

Posteriorment, va intervenir Enric Pirretas, voluntari de l'Àrea d'Addiccions, Gènere i Família, en concret del Taller Sociolaboral de Barcelona, i des de gener del 2013. Va parlar de la seva col·laboració ajudant en les tasques pròpies d'aquest servei i de la seva experiència com a usuari del Servei d'Atenció Psicosocial (SAP), del qual està a punt de rebre l'alta. Va explicar que el voluntariat li estava aportat molt, després del tractament intensiu per a la deshabituació de l'alcohol que havia realitzat des d'octubre de 2009 a gener de 2010.

En tercer lloc, va intervenir una representació de voluntaris i professionals dels centres gestionats per l'Àrea d'Atenció a la Dependència a Catalunya. En concret i per aquest ordre, de la Residència, Centre de Dia i Llar "La Verneda" de Barcelona; de la Residència i Centre de Dia "Els Arcs" de Figueres (Girona); de la Residència i Centre de Dia "Bertran i Oriola" de Barcelona, i de la Residència i Centre de Dia "Roger de Llúria" de Reus (Tarragona).

Per part de la Residència, Centre de Dia i Llar "La Verneda" de Barcelona, va intervenir Raquel Cubero, educadora social, que va parlar de l'activitat del voluntariat en acompanyaments a visites mèdiques, col·laboració en activitats artístiques i musicals (ball, teatre, màgia...); suport en els tallers que es realitzen al centre (taller de conversa, taller de cuina, festes i celebracions, manualitats, etc.); acompanyament en sortides a l'Hort Urbà del districte, etc. Durant la seva intervenció, la professional es va ajudar d’un Powerpoint elaborat des de l'Àrea Psicosocial del centre.

Va intervenir també una representació de voluntaris del grup de teatre "Lira Sant Martí", que va recitar amb gran professionalitat i afecte diverses poesies que posaven en valor la tasca del voluntariat de "La Verneda" de Barcelona, que "amb bon cor col labora amb la gent gran amb amor". Va ser un dels moments més entranyables de l'acte.

En segon lloc, va intervenir Judit Cabañó, animadora sociocultural de la Residència i Centre de Dia "Els Arcs" de Figueres (Girona), que va fer un resum de les tasques més importants i destacables del voluntariat d'aquest centre i va parlar del gran nombre de voluntaris que col laboren en aquest servei, un total de 32. També cal destacar l'interès que va despertar el Powerpoint que es va projectar durant la seva intervenció, que plantejava qüestions referents a la motivació del voluntariat, sobre si és possible posar límits a la col·laboració, si l'activitat de voluntariat contribueix també a un canvi personal en els propis voluntaris, etc.

En tercer lloc, va intervenir Anna Pedret, treballadora social de la Residència i Centre de Dia "Bertran i Oriola" de Barcelona. La professional va parlar, amb el suport d’un Powerpoint, entre altres coses, dels objectius i característiques de l'activitat de voluntariat del centre, de les tasques realitzades, etc.

També va destacar que, en ocasions, és el propi equip professional qui col labora realitzant tasques com a voluntariat, dirigides a altres causes i entitats (com la Marató de TV3 per la pobresa amb un dinar solidari, i en suport a les malalties neurodegeneratives, en la recollida d'aliments, en col·laboració amb projectes veïnals del barri de la Barceloneta i del Banc d'Aliments de Barcelona, en la recollida solidària de joguines, etc.).

Posteriorment, Jaume Aspa, director de la Residència i Centre de Dia "Roger de Llúria" de Reus (Tarragona), va presentar el voluntari Ángel Martín, que a partir de la seva experiència com a director de la "Coral Jara i Ginesta", ha creat la coral "Roger de Llúria" del centre, aconseguint la implicació de diversos usuaris. Va parlar de la seva experiència com a voluntari, en aquest sentit, que va valorar com a molt enriquidora.

Més tard, es va projectar un Powerpoint molt visual sobre l'activitat del voluntariat d’FSC, a través del qual vam poder conèixer les tasques que exerceixen els voluntaris de la nostra entitat, en les diferents àrees.

Finalment, va tenir lloc el lliurament de diplomes al voluntariat de Catalunya per part del president de la Fundació Salut i Comunitat, Francisco González; del director tècnic de l'entitat, Xavier Ferrer, i de la responsable del Programa de Voluntariat, Amparo Suay. Hi va haver paraules d'agraïment carregades d'emoció per part d'alguns voluntaris per als usuaris i usuàries dels centres, i també per a la nostra entitat, gràcies a la qual poden realitzar aquesta tasca altruista.

I en aquesta I Jornada del Voluntariat de FSC, no podia faltar una menció especial per al nostre president Francisco González, voluntari, com ja sabeu molts, de l'Àrea d'Addiccions, Gènere i Família. Paco, com el solem anomenar, col·labora com a voluntari en les comunitats terapèutiques (Can Coll, Riera Major i, anteriorment, Can Solà de la Vall) des d'inicis dels anys 80 i des de la pròpia entitat es va voler reconèixer la seva gran tasca lliurant-li un diploma especial i alguns obsequis, com un marc amb una foto amb l'anterior presidenta de l’entitat.

Hi va haver paraules molt emotives de Paco cap a Constanza Alarcón, anterior presidenta d’FSC, també voluntària de les comunitats terapèutiques, amb la qual l'unia un vincle molt especial. "En cada acte que fem de la nostra entitat, ella segueix estant present...", expressava amb emoció continguda el nostre president.

La jornada va finalitzar amb un deliciós i variat aperitiu, que es va oferir als assistents, preparat amb molt d'afecte des de la Residència, Centre de Dia i Llar "La Verneda" de Barcelona. En aquest sentit, volem agrair el suport brindat durant tota la jornada per Marcos Escobar, director del centre, i l'atenció rebuda per part del seu equip professional.


Els usuaris/es de la Comunitat Terapèutica 'Riera Major' valoren molt positivament als professionals del centre

El disseny, revisió i avaluació de la qualitat dels diferents àmbits de Serveis Socials forma part de les actuacions previstes en què s'emmarca la cultura de qualitat de la Fundació Salut i Comunitat. L'equip de professionals de "Riera Major" ha expressat la seva satisfacció per una bona valoració del servei per part dels usuaris/es, en un informe recent.

Un dels indicadors del programa es refereix a la satisfacció dels usuaris. Per a això, es planteja que el servei compti amb una valoració sistemàtica del grau de satisfacció dels mateixos pel que fa al tractament, amb l'objectiu de poder millorar el servei que s'ofereix.

Aquestes informacions són de gran valor per a l'equip de professionals, ja que els permeten reflexionar sobre el treball quotidià, i així poder anar introduint els canvis necessaris en cadascuna de les àrees que s'avaluen.

Hi ha per a això dos qüestionaris diferents. D'una banda, en un d'ells s'analitza tant la utilitat com l'interès de cadascuna de les dinàmiques grupals i activitats del programa terapèutic. Per una altra, en aquest primer s'avalua la confortabilitat i adequació dels espais físics de la comunitat.

Un segon qüestionari pretén estudiar i valorar la intervenció de l'equip professional en sis aspectes de la intervenció que tenen a veure amb:

 • Com es condueixen les dinàmiques grupals.
 • Com es transmet la normativa del centre.
 • Com es valora l'atenció individual.
 • Com s'ha realitzat la recepció i l'acollida en arribar al centre.
 • Com es planifica i s'organitza en les activitats que condueix.
 • La mesura en què el professional accessible.

A més d'aquests aspectes que es mesuren en una escala quantitativa, puntuant de l'1 al 5 (essent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor valoració), es pregunten dues qüestions qualitatives:

 1. Quins aspectes destacaries en positiu d'aquest professional?
 2. Quins aspectes creus tu que hauria de millorar?

En aquesta ocasió (el qüestionari es realitza un cop l'any a tots els usuaris que estan a la comunitat terapèutica "Riera Major"), es van analitzar els resultats de 20 usuaris que van valorar tant als educadors/es (vuit professionals) com als terapeutes del centre (dos professionals).

El més important a destacar és que cap usuari va puntuar com a dolent o com regular en els aspectes analitzats a cap dels professionals.

Entre d'altres dades reflectides en l'informe posterior, el 86% dels usuaris va considerar que els educadors fan una bona o molt bona conducció de les dinàmiques grupals. A destacar que tres educadors van obtenir la màxima valoració. Per part dels psicoterapeutes, la puntuació obtinguda va ser del 96,5% (sent el 100% la màxima puntuació). Aquesta és una dada molt significativa tenint en compte que una part fonamental del programa, tant en relació a continguts com pel que fa a utilització diària del temps, està dedicat a aquestes dinàmiques.

El 95% dels usuaris va considerar que els educadors transmeten bé o molt bé la normativa del centre als usuaris. Quatre professionals van ser puntuats amb la màxima puntuació. Per part dels psicoterapeutes, la puntuació obtinguda va ser del 93%.

Pel que fa a l'atenció individualitzada, el 89% va opinar que les tutories són bones o molt bones. Dos dels educadors/es van obtenir la màxima puntuació. La valoració dels psicoterapeutes va ser del 94%. Tant les tutories com les teràpies van ser els espais més i millor valorats pels usuaris, reclamant sempre un augment dels mateixos.

En les valoracions qualitatives, els valors que van destacar els usuaris en positiu dels educadors van ser la professionalitat, la implicació, l'empatia, l'assertivitat, la proximitat, l'interès, el saber escoltar, la serenitat i la confiança, entre d'altres. En el cas dels psicoterapeutes, es va valorar el seu saber, els seus dots comunicatives, l'atenció, la intel·ligència, el saber escoltar, la tranquil·litat i serenitat, i el lliurament.

Com a qüestions a millorar per part dels educadors es va plantejar la rigidesa, algunes persones van demanar més duresa i altres, menys duresa; la manca de posicionament, menys brusquedat en les intervencions i més energia, de vegades. I, per part dels terapeutes, menys distància, que estiguin més temps en comunitat i que no pretenguin abastar més del que fan.

Segons manifesta l'equip terapèutic de "Riera Major" , "més enllà d'aquelles qüestions professionals que cal polir, és gran la satisfacció que s'obté quan les persones amb les que i per a les que treballes en el dia a dia, a les quals acompanyes en els seus bons, dolents i molt dolents moments, opinin i valorin les actuacions dels professionals en aquests termes tan positius ".

rieramajor-prof-cat


Festa pel desè aniversari dels Habitatges amb Serveis 'Gran Via' de Barcelona

FSC gestiona aquest servei, de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, des de fa 10 anys. Ahir, dia 1 de juliol, va tenir lloc la celebració d’una festa molt especial, amb motiu d’aquest aniversari.

aniversario-verneda-fsyc

Hi va assistir el president de la Fundació Salut i Comunitat, Francisco González, i la direcció i subdirecció de l’Àrea d’Atenció a la Dependència, juntament amb d’altres direccions de serveis gestionats per la nostra entitat.

Hi vam poder veure Marcos Escobar, director de Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda” de Barcelona i Silvia Salinas, directora dels Habitatges amb Serveis “Concili de Trento I” de Barcelona. També va ser present en aquesta festa l’anterior directora dels Habitatges amb Serveis “Gran Via”, Mª Rosa Martín.

Cal recordar que el passat 22 de maig va tenir lloc una primera celebració per aquest aniversari tan esperat.


Entrevista a Egoitz Urberuaga, voluntari de la Fundació Salut i Comunitat

Egoitz Urberuaga Gallastegui és voluntari de FSC a Barcelona, concretament del Centre de Dia d'Addiccions, des de març d'aquest any. És llicenciat en Psicologia per la Universitat del País Basc, i especialista en Musicoteràpia per la Universitat de Barcelona. Actualment està cursant un Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal. Ha dedicat gran part de la seva especialitat a integrar la teràpia de grup interpersonal i la musicoteràpia.

voluntario-cdia-fsyc

Des de quan ets voluntari de FSC?

Des de principis de març. Em vaig comprometre a col·laborar amb el Centre de Dia d'Addiccions durant 16 sessions fins a finals de juny. Després d'aquest període, un cop realitzada l'avaluació d'aquesta col·laboració, decidirem si continuem al setembre. En principi, i depenent de la disponibilitat, conte amb poder seguir amb les sessions setmanals per realitzar una investigació formal.

En què consisteix l'activitat de voluntariat?

El voluntariat que realitzo s'enquadra dins del procés d'acompanyament del Centre de Dia, oferint sessions de psicoteràpia grupal a través de la musicoteràpia. La col·laboració consisteix a afegir un element musical a l'enquadrament verbal psicoterapèutic, a través de tècniques pròpies de la musicoteràpia. Tant les tècniques receptives com les tècniques d'improvisació musical, poden servir per poder expressar el que estigui resultant difícil de comunicar per altres mitjans, per consolidar el que ja s'està comunicant de manera verbal, per evocar records i pensaments que puguin ser verbalitzats, com element projectiu...

En definitiva, amb aquesta activitat es tracta d'afegir un element diferent per utilitzar a favor del grup. A nivell metodològic, seguim treballant a través de la discussió de flux lliure, l'aquí i ara, l'anàlisi de la transferència i contratransferència, l'anàlisi dels mecanismes de defensa... amb l'element diferenciador que ens ofereix la música i els seus elements, a través de tècniques concretes i exercicis estructurats.

Quina periodicitat i durada té l'activitat?

Realitzo una sessió setmanal de 90 minuts els dimarts a les 11: 30 hores. Coordino setmanalment amb l'equip del centre per valorar i comentar els aspectes més rellevants del grup, abans de cada sessió i en finalitzar.

Per què vas decidir col·laborar com a voluntari en aquest servei?, T'interessen especialment aquest tipus de programes?

Són dos els motius fonamentals per col · laborar amb el programa concret: el col·lectiu amb el qual es treballa m'interessa especialment, però el que en última instància em va fer decidir va ser la mirada amb què es treballa a la Fundació Salut i Comunitat i el llenguatge teòric predominant en aquest centre. Tenint en compte que desitjo fer una recerca específica en musicoteràpia grupoanalítica, aquest últim aspecte és de gran importància per a mi.

Què t'aporta aquesta experiència de voluntariat?

Si ja resulta gratificant poder ajudar en la mesura del possible a persones amb dificultats, ho és encara més si es fa des d'una visió metodològica en la qual es confia, fruit d'un treball teòric important. Fa anys apostant per aquest tipus d'intervenció i intentant aplicar-la a diferents col·lectius.

Aquest voluntariat em permet, a més d'acostar al col·lectiu específic, aplicar la musicoteràpia grupal analítica a una activitat concreta amb els usuaris/es. És precisament en aquest punt on em puc permetre treure un benefici d'aquest procés, a més del purament altruista.

És molt diferent al que esperaves? En quins aspectes?

Per a mi ha estat senzill adaptar-me a aquest col·lectiu, entre altres raons per l'acompanyament rebut per professionals de l'entitat amb àmplia experiència en grups, en toxicòmanes i en teràpies creatives.

Un element destacable és la vivència de primera mà d'algunes de les dificultats amb què es troben els professionals en el dia a dia. Com més insignificant és la dificultat, menys accessible és la resposta.

Quins beneficis consideres que aporta la musicoteràpia als usuaris / es que participen en aquesta activitat?

Destacaria més l'element unificador que ofereix l'execució musical, l'ordre i l'estructura que ens brinda el ritme, l'acompanyament que ens dóna l'harmonia i l'accessibilitat emocional a través de les melodies. Però resulta prematur parlar de beneficis aportats en aquest breu període de temps. No podem deixar de banda que aquest espai pretén ser un complement d'altres que ja realitzen, pel que resulta difícil establir una línia divisòria. Sí podem assegurar que els espais i el procés realitzat pel grup han facilitat l'expressió, han permès treballar elements de la relació interpersonal i han contribuït als processos del grup ja activats des del conjunt de la intervenció del Centre de Dia

El que sí s'ha aconseguit és generar una cultura grupal al voltant de la pròpia activitat de musicoteràpia on s'ha entès el funcionament tant verbal com musical.

Vols destacar alguna cosa més de la teva feina com a voluntari?

Un element que desitjo transmetre és que si ja la comunicació no verbal té una gran importància, es fa també molt evident en la comunicació musical a través de les improvisacions musicals. La manera d'agafar l'instrument, l'elecció del propi instrument i la manera de tocar o de no tocar ofereix una informació molt útil i treballable.

Gràcies per concedir-nos aquesta entrevista, Egoitz.


El Servei Tutelar "Amb Tu" d'FSC participa a la II Jornada ENCAIX: "Ús i abús de les incapacitacions"

La Casa del Mar de Barcelona va acollir el 12 de juny aquesta trobada organitzada per ENCAIX (Associació d'entitats tutelars d'atenció a la salut mental). FSC és membre de la Junta Permanent d'aquesta entitat des de l'any 2010. L'objectiu de la jornada va ser compartir i debatre les inquietuds sobre la protecció jurídica de les persones amb diagnòstic de malaltia mental a través dels serveis de tuteles.

L'acte inaugural de la trobada va anar a càrrec de Carmela Fortuny, directora general de l'ICASS, i del president de ENCAIX, Josep Maria Solé. A continuació, Solé va fer un balanç de la situació actual de l'acció tutelar que va donar pas a l'espai de les comunicacions.

Cal assenyalar que l'assistència i participació de professionals en aquesta jornada va ser destacada, arribant a cobrir les places màximes previstes (220). Va ser un punt de trobada de professionals destacats de l'àmbit de la Salut Mental, dels Serveis Socials, i de l'atenció primària i hospitalària, així com de professionals de les diferents entitats tutelars del sector.

Durant la jornada, es va parlar de l'ús i abús de les incapacitacions, així com de la importància d'establir mecanismes eficaços amb els quals valorar adequadament la figura de la incapacitat i ajustar-la a les necessitats existents. Per a això, es va comptar amb la col·laboració de diversos ponents que van analitzar aquests aspectes des de diferents disciplines relacionades amb la pràctica de l'exercici tutelar.

Andrea Valls, coordinadora dels Serveis de Salut Mental de l'Àrea d'Inserció Social de la Fundació Salut i Comunitat, va moderar la taula "Ús i abús de les incapacitacions", que va comptar amb la presència de Víctor Alegret, fiscal del Servei d'Atenció a les Persones Discapacitades i Tuteles de Barcelona; Teia Fàbrega, directora del Consorci de Serveis Socials de la Garrotxa, i Pepa Picas, directora de la Fundació Tutelar Lluís Artigues.

Al llarg de la jornada, es van presentar comunicacions relacionades amb l'activitat tutelar, a càrrec de professionals que desenvolupen la seva activitat en els serveis de tuteles de les entitats vinculades a ENCAIX. Marc Pedrós, referent de tuteles del Servei Tutelar "Amb tu" de FSC, va realitzar una ponència en la qual convidava a reflexionar sobre la importància del treball del vincle: "Algunes consideracions sobre el vincle".

A la tarda, la jornada va continuar amb un segon espai dedicat a presentacions orals per passar després a la participació del director de l'Observatori d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Joan Manuel de Pozo, que va presentar aquest organisme dependent de la Fundació Campus Arnau d'Escala . Finalment, va tenir lloc una segona taula rodona que va estar centrada en la gestió tutelar de casos complexos amb malaltia mental. Van participar Enrique Cardús, director de la Fundació Pere Mata; Cristina Molina, directora del PDSMyA, i María Ángeles Betriu, coordinadora en matèria de tuteles de l'ICASS.

Durant aquest espai de trobada, es va destacar el treball i el compromís per part dels assistents, amb relació a una pràctica laboral que revesteix complexitat, tant pel perfil de persones a les que s'atén, com pel nivell de responsabilitat que es desprèn del càrrec judicial. Un aspecte rellevant que es va abordar va ser la manca de recursos comunitaris i específics per donar continuïtat al tractament d'aquestes persones.

Finalment, es va parlar de la necessitat d'una major regularització econòmica dels serveis que permeti donar estabilitat a la intervenció de les entitats.


El Centre d'Atenció i Seguiment en Drogodependències del Prat de Llobregat presenta els seus resultats de 2013

Segons un informe recent, aquest servei va atendre el passat any 156 noves primeres visites, de les quals el grup més nombrós (44,6%) va correspondre a dependents de l'alcohol, el 26,3% de la cocaína, el 17,3% de l'heroïna, i el 10,3% del cànnabis.

prat-llobregat-cas

El CAS (centre d'atenció ambulatòria a persones drogodependents) del Prat de Llobregat (Barcelona) és un centre que pertany a la xarxa pública de Catalunya, de titularitat del Servei Català de la Salut (CatSalut), que presenta la particularitat d'estar gestionat, des de finals de 2011, per un consorci format per tres de les organitzacions no governamentals més prestigioses i expertes en l'atenció de les addiccions de l'Estat: Grup ATRA, l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) i la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

En el seu conjunt, aquestes organitzacions gestionen comunitats terapèutiques, centres de dia, centres ambulatoris, programes en presons, pisos protegits, dispositius de reducció de danys, programes de prevenció, etc., en els quals treballen més de 500 professionals. La seva experiència es remunta a finals dels anys 70 i principis dels 80, i formen el nucli de les organitzacions professionals d'ajuda als drogodependents a Catalunya, intervenint també en moltes altres comunitats autònomes i a nivell internacional. A més, actuen també en altres àmbits socials i de salut, com ara gent gran, salut mental, dones maltractades, inserció social, laboral, presons, infància i família, i d'altres.

Des que aquest consorci va assumir la gestió del CAS del Prat, s'ha incrementat l'equip professional i, de manera molt especial, la disponibilitat dels serveis del centre per als seus usuaris. El centre s'obre també en horari de tarda, el que resulta bàsic si es vol impulsar la inserció social i laboral de persones que puguin estar treballant als matins. El servei atén més de 200 usuaris diferents cada mes, i compta amb un programa de manteniment amb metadona que va acollir 98 persones durant l'any 2013.

En els últims anys s'ha incrementat de forma molt notable la coordinació del centre amb altres recursos socials i sanitaris, desenvolupant un programa de detecció precoç de l'abús d'alcohol i l'alcoholisme, en col·laboració amb els serveis d'atenció primària de salut.


FSC participa a l'Assemblea Anual d'EUROCARE a Brussel·les

Els passats 4 i 5 de juny, Maite Tudela, directora de l'Àrea d'Addiccions, Gènere i Família d'FSC, va estar present a l'Assemblea Anual que celebra EUROCARE (Aliança Europea de Política sobre alcohol) a Brussel·les. EUROCARE és una aliança entre ONG i organitzacions de salut pública. La xarxa promou accions de prevenció i reducció de danys associats al consum d'alcohol a Europa, a través de polítiques i d'actuacions efectives i provades.

Alguns dels temes que estan actualment en l'agenda d'EUROCARE i que van ser tractats en l'Assemblea General 2014 van ser:

 • La necessitat de renovar l'Estratègia sobre alcohol de la Unió Europea. En aquesta línia, la xarxa està treballant al costat del Parlament Europeu per aconseguir aquest objectiu. A l'Assemblea, es van presentar les accions dutes a terme al llarg de 2013 incidint en la nova legislació, tot això exposat en el document "Recomanacions inicials de les ONG per al nou Pla d'Acció sobre alcohol de la Unió Europea".
 • Es van presentar també resultats de la participació en projectes de sensibilització i detecció del consum d'alcohol en el lloc de treball.
 • Es va informar sobre un projecte liderat per Portugal que agrupa 27 dels 28 països de la UE sobre Reducció de Danys associats al consum d'alcohol (RARHA). En aquesta línia de treball, s'estan recopilant exemples de bones pràctiques en cada un dels països. L'objectiu és saber el que s'està fent i determinar aquelles iniciatives basades en l'evidència que aporten millors resultats.
 • Es va presentar un estudi molt interessant dut a terme per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en el qual s'analitzaven els resultats sobre l'impacte en l'economia i en la salut de les diferents mesures que promouen les polítiques sobre alcohol en els diferents països. Algunes de les conclusions van ser que les intervencions breus, les polítiques d'establiment d'un preu mínim (liderades per Escòcia), l'increment de taxes i la regulació de la publicitat són accions amb una bona relació cost-efectivitat.

En l'apartat d'actualitzacions en els diferents països, Maite Tudela va presentar la línia de treball que la Fundació Salut i Comunitat (FSC) està liderant sobre dones drogodependents que pateixen violència de gènere. Va explicar que és una línia genuïna i innovadora d'intervenció de FSC que inclou diferents accions: des d'iniciatives de prevenció i sensibilització com la iniciativa MALVA, accions de consultoria per a administracions, formació de professionals, i l'últim èxit, que ha estat molt ben rebut i recolzat tant per les administracions autonòmiques com pels professionals, que és el servei residencial "Espai Ariadna". El tema va suscitar gran interès per part dels participants a l'Assemblea i diverses organitzacions es van mostrar interessades en compartir experiències i bones pràctiques al respecte.

Posteriorment, va tenir lloc una taula rodona per debatre l'impacte de la publicitat sobre alcohol en les xarxes socials. En aquest espai, hi va haver diverses intervencions: des de la presentació d'alguns països com Finlàndia que estan donant passos en la regulació de la publicitat, fins al tracte de la publicitat d'alcohol i les polítiques de Facebook al respecte. Una de les conclusions d'aquest debat va ser la gran dificultat per controlar la publicitat en un mitjà tan complicat de regular com són les xarxes socials.