La tendència a l’envelliment de les persones que usen drogues, especialment en les persones consumidores o exconsumidoras d’opiacis de llarga evolució, és una realitat que requereix d’una resposta adaptada a les seves necessitats.

El projecte europeu BeTrAD (“Better Treatment for Aging Drug User”) en el qual participa la Fundació Salut i Comunitat (FSC), té com a objectiu conèixer la situació actual en l’àmbit europeu i nacional de les persones d’edat avançada que usen drogues, i desenvolupar eines i recursos per millorar l’atenció a aquest col·lectiu. El programa se centra en les persones consumidores de drogues il·lícites amb o sense tractament.

Segons dades de l’informe de l’Observatori Espanyol de Drogodependències i Addiccions (Oeda) de 2017, l’edat mitjana d’inici de tractament per consum d’opiacis se situa en 41 anys, i de cocaïna a 36.

Les persones amb una llarga evolució de consum d’opiacis es troben actualment amb diferents problemes de salut derivats del consum (malalties cròniques com l’hepatitis C i el VIH) i amb dificultats socials i laborals per poder fer front a la vida diària. Alguns dels estudis realitzats consideren que en aquesta població el procés d’envelliment s’accelera a 15 anys (Vogt, 2009). L’Observatori Europeu de Drogodependències ho corrobora fixant en 40 anys l’edat de tall, a partir de la qual es fa referència a persones grans usuàries de drogues (EMCCDA, 2010).

El projecte, finalitzat el 2018, constava de diferents àrees de treball que han aportat un coneixement més ampli de la situació, tant en l’àmbit europeu com nacional.

A manera de resultats finals del projecte, es disposa de:

  1. L’informe de la situació actual i de les polítiques existents adreçades a les persones d’edat avançada que usen drogues a la Unió Europea.
  2. Un recull de bones pràctiques. El projecte ha fet palesa la manca de serveis o programes específics per a aquesta població. Dels 111 exemples de bones pràctiques que es van recollir, es van seleccionar 22, dels quals 4 es consideren exemples de serveis específics i els 17 restants, dirigits a una població més amplia, tot i disposar d’activitats o programes específics per a persones d’edat avançada.
  3. Proposta de currículum de formació per a professionals. El currículum formatiu ha estat un aspecte rellevant del projecte, que ha donat lloc a l’elaboració d’una proposta formativa amb continguts sobre drogodependències, del procés d’envelliment i interacció entre els dos àmbits. La proposta està disponible a la pàgina web de BeTrAD i ha estat gestada a l’Escola d’Estiu celebrada a Frankfurt el juny de 2018.
  4. Una compilació d’eines i recursos útils per a professionals d’àmbits diversos (drogodependències, geriatria i administracions públiques).
  5. Informes nacionalesde Espanya, la República Txeca, Holanda, Alemanya i Luxemburg. En concret per a Espanya, l’ informe nacional , recull els principals resultats del projecte i una visió específica de la situació en l’àmbit estatal.

Aquest informe ha estat elaborat per les entitats participants representades a Espanya, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, fent una adaptació segons la realitat de l’Estat espanyol.

  1. Dins de les recomanacions, s’insisteix en la necessitat de dotar de formació a professionals que treballen amb la població diana, de millorar el monitoratge i l’estudi de la realitat, així com de les necessitats de les persones d’edat avançada, i d’establir vincles entre els recursos existents en l’àmbit de les drogodependències i els de l’àmbit general de salut i de geriatria.

En l’informe també s’aporta una descripció i avaluació de la situació epidemiològica de les persones d’edat avançada que usen drogues a Espanya i la definició del seu perfil sociodemogràfic, així com l’avaluació de la situació des de la perspectiva governamental, educativa, en l’àmbit de la geriatria i des de la visió de les persones usuàries.


* Notícia elaborada a partir de l’original, publicada al portal drogues.gencat.cat de la Generalitat de Catalunya