Des del passat 16 de gener i fins al proper dia 20 de febrer, el Programa d’Acolliment Familiar Temporal de Menors tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, està desenvolupant una formació a Múrcia, adreçada a famílies d’acollida del Programa d’Acolliment familiar Temporal (ACOFAMT), dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

L’objectiu general d’aquesta formació que la nostra entitat realitza periòdicament és capacitar les famílies que han sol·licitat participar en el Programa d’Acolliment Familiar Temporal de Menors tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Amb aquest curs, es busca que aquestes famílies adquireixin els coneixements teòrics relacionats amb l’acolliment familiar, així com les creences, habilitats i destreses adequades per a l’exercici de les funcions com a família d’acollida, igual que tractar de modificar, a través de les diferents sessions impartides, les creences disfuncionals sobre la família biològica que pogués haver-hi.

Quant als objectius específics, amb aquesta formació es pretén explorar i valorar les habilitats i les limitacions personals i familiars per a l’acolliment familiar; impartir els coneixements teòrics i pràctics necessaris perquè les famílies d’acollida puguin desenvolupar adequadament les seves funcions; traslladar com a principi bàsic del programa el treball conjunt per facilitar el retorn dels/les menors amb les seves famílies biològiques, així com fomentar una relació de confiança i suport entre les famílies participants en la formació.

El curs consta de sis sessions teoricopràctiques d’aproximadament 3 hores de durada cadascuna d’elles. Aquestes sessions es componen d’una part teòrica que imparteixen els equips tècnics del Servei de Protecció de Menors i del Programa d’Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

Pel que fa a la part pràctica, comprèn activitats dinàmiques que permeten la participació activa per part de les futures famílies d’acollida, a través de diferents metodologies: “pluja d’idees”, vídeos de casos reals d’acolliment; la tècnica de “rol playing”, a través de la qual es simula una situació que es presenta en la vida real;discussions guiades; activitats en parelles; relat de l’experiència d’una família acollidora i relat de l’experiència d’una família d’origen.

Cal destacar també que, després de cada sessió, es proporciona a les famílies un qüestionari d’avaluació per conèixer les seves apreciacions sobre els continguts impartits en la formació. A més, al final de la formació en el seu conjunt, es realitzarà una avaluació final que inclourà la valoració en el seu conjunt de la formació.

Esperem que noves famílies murcianes es vagin sumant com famílies d’acollida al Programa d’Acolliment Familiar Temporal (ACOFAMT) en futures formacions organitzades per la Fundació Salut i Comunitat.


COM PODER SER FAMÍLIA D’ACOLLIDA?

Si estàs interessat/da en ser família d’acollida, pots sol·licitar més informació a:

CONSELLERIA DE FAMÍLIA I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Direcció General de Família i Polítiques Socials

www.carm.es/psocial

UTE ACOFAMT 
C / Olof Palme, 7, baix. Múrcia 
Tel .: 968200400 
Correu electrònic: coord.canguro@utelagunduzfsyc.org