La Generalitat de Catalunya ha presentat recentment a Barcelona un protocol que ofereix criteris operatius als/les professionals de la seguretat, amb la finalitat d’establir les pautes d’actuació en entorns d’oci davant d’aquestes conductes. El protocol s’aplicarà directament pel cos policial de Mossos d’Esquadra. La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha participat en el grup de treball de creació d’aquest protocol, a través de l’Observatori Noctambul@s.

El passat mes de juliol es va constituir un grup de treball per tractar de lluitar contra les violències sexuals en entorns d’oci, en què van participar més de mig centenar de persones a través de 27 òrgans, entitats públiques i privades – com és el cas de la Fundació Salut i Comunitat – així com diferents experts/es en violència masclista, per posar en comú les seves experiències i punts de vista sobre la problemàtica.

Posteriorment, al mes de novembre, es van exposar les conclusions de les sessions que s’han anat celebrant durant aquests cinc mesos. A partir d’aquest moment, tots els membres del grup de treball van poder fer les esmenes que van considerar adequades i que han portat a l’actual protocol, fruit d’un ampli consens.

A finals del passat mes de gener, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern català, Elsa Artadi, i el conseller d’Interior, Miquel Buch, acompanyats per la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, i el director general de l’Administració de seguretat, Jordi Jardí, van presentar les actuacions que es duran a terme, un cop ha estat validat amb un ampli consens aquest protocol de seguretat per tots els sectors implicats.

Per part de la FSC, en aquesta presentació, celebrada al Palau de la Generalitat a Barcelona, ​​va estar present el nostre company Otger Amatller, coordinador de Prevenció de la nostra entitat.

Mitjançant aquest protocol, la Generalitat de Catalunya tractarà d’evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat sexual quedi impune. A partir de criteris interpretatius i operatius, les conductes d’assetjament sexual no previstes en el Codi Penal, però que es consideren constitutives d’una infracció administrativa, poden ser penades.

En aquest sentit, l’objectiu d’aquest protocol és fer constar que totes les violències sexuals cal eradicar-les i donar criteris operatius als/les professionals de la seguretat per a establir les pautes d’actuació davant d’aquestes conductes infractores.

Les conductes que s’han de considerar infracció administrativa són exhibicionisme obscè davant de persones adultes; masturbació en espais públics o oberts davant de persones adultes; seguiment obscè; injúria sexual; fer fotos de parts íntimes; acorralament amb finalitat sexual i altres conductes que impliquin una vexació sexual.

El protocol estableix les actuacions operatives respecte a l’agressor, com s’ha d’actuar per part dels cossos de seguretat quan l’assetjament sexual no penal es produeixi i també, quan es produeixin violències sexuals constitutives de delicte.

La formació dels cossos policials i dels càrrecs electes tindrà lloc a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i en el cas del personal dels locals d’oci, anirà a càrrec del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Es preveu formar més de 13.000 persones, en coordinació i col·laboració amb entitats com l’Institut Català de les Dones.

Cal assenyalar també que la formació serà obligatòria per al personal al servei de les diferents entitats, públiques o privades, que vulguin adherir-se al protocol. Aquesta formació comprendrà l’àmbit de la violència masclista i de les violències sexuals i tindrà com a objectius:

  • Sensibilitzar tot el personal.
  • Capacitar en els principals conceptes i causes.
  • Saber detectar i prevenir possibles casos.
  • Disposar d’eines per intervenir.
  • Saber atendre i actuar, tant amb les persones afectades com amb els presumptes autors.

Un cop finalitzada la fase d’elaboració del protocol, es difondrà a través de la campanya informativa “No en passem ni una” (“No passem ni una”) que constarà de distintius per als locals adherits; cartells informatius del protocol i cartells específics en què s’informarà del lloc o punt concret dins del local, al qual podrà dirigir-se amb facilitat la persona afectada per una conducta constitutiva de violència sexual.