Des del passat dia 1 d’octubre, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) juntament amb el Grup Lagunduz, mantenen la gestió del centre de primera acollida i valoració “Lázaro” de Guadalajara, adjudicat en concurs públic per la Conselleria de Benestar Social del Govern de Castella-la Manxa. El contracte té una durada de tres anys, amb possibilitat de prorrogar-dos anys més (2024).

Al principi, el servei tenia com a destinataris a menors d’entre 0 i 17 anys en situació de desemparament, si bé en l’actualitat, s’atén gairebé en exclusivitat a menors migrants no acompanyats (MENAS). El canvi de perfil d’usuaris / es del centre va començar el 2017, accentuant el 2018 fins al moment actual en què es manté aquest mateix perfil.

En aquest sentit, segons dades del centre, cal assenyalar que, el 2018, es va atendre a 87 menors, sent el 93% menors no acompanyats, majoritàriament homes. Durant el present any, s’ha atès un total de 70 menors, sent el 90% d’ells/es MENAS.

En relació a l’equip professional, la plantilla es manté, si bé en els nous plecs el perfil dels educadors/es socials es prioritza respecte al dels / les auxiliars educatius. En comparació amb el concurs anterior, s’augmenta el nombre d’educadors/es, passant de 5 a 12, comptant a més gairebé tots ells / es amb diplomatura o grau en Educació Social.

En el moment present, la plantilla està formada per 17 professionals: 12 educadors/es, 1 auxiliar tècnic educatiu, 1 psicòleg, 1 director i 2 persones encarregades de tasques de cuina, neteja i bugaderia. Amb anterioritat, l’equip professional estava integrat per 5 educadors i 8 auxiliars tècnics educatius, a més de la resta de figures.

D’altra banda, per facilitar la formació contínua de l’equip professional, millorant així aspectes relacionats amb la seva intervenció educativa, amb el nou contracte s’amplia el nombre d’accions formatives previstes, així com el nombre d’activitats d’oci, passant les hores de formació anuals a 32.

A més, aquest nou contracte s’amplia la partida pressupostària destinada a activitats d’esport, oci i temps lliure que ajudi a assolir els objectius definits en els projectes educatius individuals de cada menor. Per tot això i aquestes importants millores, no podem estar més que satisfets/es.

Cal recordar que els objectius generals d’aquest servei, dirigit i gestionat per FSC, són oferir acollida urgent a menors en situació de desemparament, risc social o guarda temporal, pel període necessari fins que pugui produir-se la tornada amb les seves famílies si fos possible, o bé la seva derivació a un altre servei de protecció que desenvolupi un programa de major estabilitat, adequat a la situació del menor.

Un altre objectiu fonamental és fer una valoració individualitzada dels efectes de la situació de desprotecció del / de la menor i de la seva situació personal i entorn sociofamiliar, en coordinació amb els serveis socials de la localitat en la qual resideixi.

Agraïm al Govern de Castella-la Manxa que hagi mantingut la seva confiança en la professionalitat de la Fundació Salut i Comunitat, permetent continuar la gestió d’aquest servei amb la qualitat i calidesa que ens caracteritza.