La Fundació Salut i Comunitat (FSC) aposta sempre per la innovació en la cura i atenció a la gent gran. Per això, la Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda” de Barcelona, servei de la Generalitat de Catalunya gestionat i dirigit per la nostra entitat, ha posat en marxa una nova proposta que incorpora l’experiència terapèutica de la realitat virtual en l’atenció assistencial.

En concret, la proposta s’articula a través d’unes ulleres connectades a un programari que permet reproduir vídeos gravats amb càmeres de 360º, per la qual cosa la sensació en utilitzar-les és envolupant. Imatge i so van a l’una i es reprodueixen des de les pròpies ulleres, facilitant a la persona que les utilitza una sensació d’aïllament de l’entorn immediat (aspecte que li ajuda a concentrar-se sense distractors), alhora que facilita la concentració en la visualització.

L’activitat consisteix en una o diverses sessions setmanals, en què es realitzen una o més visualitzacions (bé sigui a espais naturals, ciutats, museus, etc…), utilitzant els majors les ulleres de realitat virtual sota la supervisió de la terapeuta ocupacional i la psicòloga del centre.

Durant aquestes visualitzacions, que oscil·len en un temps d’entre 5 a 10 minuts (depenent del vídeo), es realitzen preguntes sobre els continguts que es veuen, tant a la persona que porta les ulleres posades, com a la resta de participants que visualitzen en una pantalla el que la persona veu amb les ulleres.

Quant als objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta activitat innovadora, entre d’altres, es troben la millora de l’autoestima, de l’estat d’ànim, de l’atenció i la concentració, així com de la producció lingüística, de la memòria immediata i de evocació. A més, s’ha observat que augmenta el benestar personal, emocional i el sentiment de millora en general.

Entre d’altres aspectes a destacar, cal assenyalar el treball individual i personal que es desenvolupa amb aquesta proposta. Així mateix, d’acord amb el perfil de cada persona, es busquen les projeccions més d’acord amb ella.

Segons ens trasllada l’equip professional de la Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda”, centre en el qual s’està desenvolupant l’activitat, aquestes ulleres de realitat virtual poden ajudar com a suport en la teràpia d’estimulació i rehabilitació cognitiva en diferents patologies que cursen amb dany cognitiu, com és el cas de l’ICTUS i les demències.

Amb aquesta nova eina a través de la realitat virtual, s’aconsegueix fomentar l’entreteniment a la gent gran i, d’altra banda, es realitza un treball d’estimulació cognitiva amb el desig, en ambdós casos, de generar benestar emocional en la gent gran.

Sens dubte, aquest altre un bon exemple de com les noves tecnologies, per les quals aposta FSC a través de diferents projectes adreçats a persones grans, ajuden a millorar considerablement la seva qualitat de vida.