La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha organitzat recentment una formació, emmarcada en el pla de formació contínua dirigit als equips de professionals que atenen els i les menors en els centres d’acollida, gestionats per la nostra entitat a la zona de Llevant. El curs, de 7 hores de durada, ha tingut lloc amb gran participació de professionals, a les instal·lacions del Centre Especialitzat d’Atenció al Major (CEAM) d’Altea, dirigit i gestionat per FSC.

Aquest pla formatiu es va iniciar el passat estiu, en consorci amb l’Associació Lagunduz, amb l’objectiu d’oferir una formació específica a directors/es, coordinadors/es i psicòlegs/es dels centres gestionats per la nostra entitat a la Comunitat Valenciana i Múrcia.

L’objectiu d’aquest segon bloc ha estat aprofundir en les millores del model d’avaluació psicològica dels i les menors i les eines necessàries, així com determinar la figura del psicòleg/a com una peça clau en la intervenció socioeducativa del menor i la seva reunificació familiar. Durant la formació, també s’ha donat importància a generar estructures d’equips que permetin compartir coneixements a través de les noves tecnologies.

D’altra banda, durant la mateixa s’han abordat diversos capítols de la nova Llei de 26/2018, del 21 de desembre de la Generalitat Valenciana, de drets i garanties de la infància i adolescència, en relació a la intervenció psicològica amb menors immigrants no acompanyats, la seva integració cultural, escolar, laboral i la seva preparació per a la vida autònoma.

Cal assenyalar que els psicòlegs/es que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit de la protecció infantil, i concretament en la intervenció social, han de disposar de coneixements específics de psicologia clínica per realitzar avaluacions i informes, de vegades molt complexes, que al final porten a una presa de decisions amb gran transcendència per als i les menors.

En aquest sentit, cada vegada són més els adolescents en acolliment residencial que requereixen d’un suport psicoterapèutic, perquè siguin tractats diversos problemes emocionals i conductuals que els afecten.

Aquesta segona fase formativa ha reunit els equips de professionals dels centres gestionats i dirigits per la Fundació Salut i Comunitat a Castelló, Altea, el Verger, Benissa, Relleu, l’Alfàs del Pi, Calp, Santa Pola, Polop i Múrcia, contemplant també diverses sessions pràctiques en què han pogut aplicar els coneixements adquirits en les sessions teòriques.

A més, durant la sessió formativa, es va presentar una nova eina tecnològica que permetrà compartir informació, així com una major proximitat entre els diferents centres gestionats per la nostra entitat per afavorir la comunicació entre els equips de professionals.

A cada assistent se li va fer entrega d’un dossier de material que incloïa les eines necessàries per a l’elaboració dels informes psicològics, d’acord amb el projecte educatiu de la nostra entitat.

Finalment, volem destacar les altes puntuacions obtingudes en l’avaluació de la formació rebuda per part dels professionals assistents a la mateixa, amb un altíssim grau de satisfacció (100% altament satisfets/es) i també la bona valoració de la utilitat dels materials facilitats per al seu treball diari amb els i les menors.

Privacy Preference Center