La Fundació Salut i Comunitat (FSC), juntament amb el Grup Lagunduz, han participat recentment a la jornada de contrast de professionals del Programa d’Intervenció Social i Educativa amb nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats de l’Estat Espanyol. Aquesta jornada, organitzada pel grup motor de recerca R+D sobre menors migrants no acompanyats: Situació actual, circuit d’atenció i models d’intervenció social i educativa per a la inclusió, dirigit per les doctores Violeta Quiroga i Eveline Changas, així com altres col·legues , es va dur a terme al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona (UB).

La jornada que va tenir com a objectiu la construcció i la validació d’itinerari(s) d’atenció integral de joves migrants no acompanyats, va transcórrer a través de dos espais. En un primer espai, es va donar a conèixer la proposta d’un itinerari d’atenció integral de joves migrants que posteriorment es va debatre en petits grups entre els professionals que van assistir per a la seva validació i, en un segon espai, es van presentar les dimensions instrumentals: documental, formativa i laboral.

D’aquesta manera, es va prendre com a referència la dimensió formativa de l’experiència del projecte europeu El Día Después (DAF Project, de l’anglès: The Day After Project), finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea i liderat per la Fundació Salut i Comunitat.

A la presentació d’aquest projecte, van participar els nostres companys Sergio Castelló, responsable de la iniciativa EDD 3+, juntament amb Daniel Montiel i Daniel Urbina, professionals també de FSC, referint-se a la importància del foment d’un itinerari formatiu conjunt a nivell europeu, a partir de la guia de referència ja validada i presentada en aquest projecte.

L’acte va comptar amb la presència de directius de l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de FSC, així com del Grup Lagunduz, en representació dels diferents serveis d’atenció directa d’aquestes entitats a nivell estatal, així com professionals tècnics de diferents centres gestionats i dirigits per les mateixes que van contribuir amb la seva experiència professional al debat sobre les necessitats i els objectius que ens hem de marcar en cadascuna de les fases d’atenció integral amb aquests joves. Per això, tal com es va assenyalar, s’ha de reforçar tant la intervenció al carrer com l’atenció en emergència, l’atenció en acolliment, l’atenció en integració i l’atenció en emancipació.

Així mateix, durant la jornada, els nostres companys Sergio Castelló, Daniel Montiel i Daniel Urbina van exposar tant el marc de referència del context actual de la situació dels joves sota el sistema de protecció, les seves necessitats i dificultats en la seva integració que determina una intervenció més especialitzada en aquests joves, com el model de currículum de formació (Pla formatiu).

Cal recordar que aquest model s’adreça a joves menors d’edat, atesos sota el Sistema de Protecció en serveis d’atenció a la infància i l’adolescència i que tenen un risc d’exclusió sociolaboral. Aquest model s’ha dissenyat conjuntament per totes les entitats participants del projecte i s’ha compartit entre els països d’Espanya, Itàlia i Grècia.

El seu objectiu és promoure l’obtenció de competències clau per afavorir la transició de l’adolescència/joventut a l’edat adulta i facilitar l’accés al mercat laboral, després d’assolir la majoria d’edat, amb una modalitat especialment dirigida a adolescents migrants.

Com assenyalàvem en una notícia prèvia, es tracta del segon producte, desenvolupat a través d’aquesta iniciativa, després de la publicació el mes d’octubre passat d’una  guia de referència  per a la integració social i laboral de les i els joves que es troben al Sistema de protecció de menors.

La iniciativa “El Dia Després” va tenir una gran acollida per part dels assistents a la jornada, tant pel grup de recerca de la Universitat de Barcelona amb què s’ha treballat, com pel personal tècnic d’atenció directa a joves migrants, tal com es va posar de manifest a través de diferents reflexions al torn lliure de preguntes.

La jornada va finalitzar amb l’agraïment de la Dra. Violeta Quiroga a tots els participants en aquesta sessió que ha posat el punt final a més d’un any i mig de treball, amb la creació de grups motors que han permès validar un itinerari de atenció integral a joves migrants a tot el territori estatal.