El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) a Drogodependències del Centre Penitenciari de Brians 1, servei gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona, ​​finançat pel Servei Català de Salut (CatSalut), ha tornat a ser notícia per la gran tasca que realitza amb els usuaris del servei. Concretament, les infermeres que treballen en aquest recurs van ser guardonades el dia 22 d’abril passat com a finalistes de la primera edició del Premi Néstor Bereciartu, convocat per la Revista ROL d’Infermeria.

Les infermeres del CAS Brians del Centre penitenciari Brians 1, van ser guardonades per l’article “Atenció d’infermeria a usuaris de drogues a la presó”, on posen de manifest la importància de la intervenció d’infermeria per millorar la qualitat de vida dels usuaris de drogues, publicant-se aquest treball a la Revista Rol d’Infermeria, concretament al número de gener de 2022 i rebent a més un diploma commemoratiu.

A les bases del premi, s’exposava que es valorarien els millors manuscrits sobre experiències clíniques davant les diferents dimensions de la salut o la malaltia, que es descriuen en aquest article, desenvolupant-se també els pilars fonamentals de l’atenció d’infermeria a persones consumidores de drogues a la presó.

Aquests pilars, tal com s’assenyalen a l’article, són:

  1. Promocionar els programes de reducció de danys. Les infermeres gestionen el programa de manteniment amb metadona, el programa dintercanvi de xeringues o intervencions deducació per a la salut, entre altres, per tal de donar cobertura a les necessitats sociosanitàries de les persones consumidores de drogues a la presó.
  2. Establir una bona relació terapèutica infermera-usuari. Les infermeres fan un acostament a la població penitenciària per estendre ponts i enfortir l’adherència de les persones consumidores als programes de reducció de danys. Per això, s’estableix una relació terapèutica positiva mitjançant el seguiment i l’acompanyament de les necessitats psicosocials.
  3. Defensar laccés a la salut. La intervenció de les infermeres facilita l’accés de les persones consumidores a altres recursos sociosanitaris del medi penitenciari ia la comunitat. En aquest sentit, les professionals defensen aquest model d‟actuació, per tal de reduir l‟estigmatització i l‟hostilitat cap a aquestes persones en el medi penitenciari.

Les nostres companyes de FSC subratllen, des de la seva experiència, la importància d’intensificar i promocionar aquest model d’atenció dirigit a persones consumidores privades de llibertat. Per aquest motiu, recomanen una inversió més gran en formació especialitzada de professionals d’infermeria per a una actuació sobre drogues més eficaç en el medi penitenciari.