El director de l’Àrea d’Atenció a la Dependència i  Menors de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), Toni Gelida, ha intervingut recentment en la I Jornada Estatal “Adolescents i joves migrants no acompanyats: vides en trànsit. Diagnòstic, comunitat i participació”, organitzada per l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona, en la qual ha incidit en la importància de les accions a realitzar amb els i les menors una vegada arriben a la majoria d’edat, si bé han d’anar acompanyades d’accions de preparació per a l’emancipació en les últimes etapes de la vida residencial en els centres d’acolliment.

La Universitat de Barcelona (UB) ha donat aquests dies el tret de sortida al projecte de recerca d’I+D+I sobre adolescents i joves migrants amb aquesta jornada, celebrada en les instal·lacions de la Universitat de Barcelona. Aquest projecte, finançat pel Ministeri d’Educació, suposa una gran oportunitat per a incidir plenament en l’estratègia estatal que s’està desenvolupant actualment d’acolliment i integració d’aquest col·lectiu.

El projecte, coordinat per aquesta universitat, ​​es desenvolupa en els nou territoris espanyols amb més incidència del fenomen produït per l’arribada de menors i joves migrats no acompanyats: Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, País Basc, Andalusia, Canàries, Saragossa, Melilla i Ceuta. En total, 7 comunitats autònomes. Cal destacar que en diverses d’elles té una presència rellevant la nostra entitat.

Els objectius del projecte són: conèixer l’evolució del fenomen dels menors migrants no acompanyats des de 2010 fins a l’actualitat en les comunitats autònomes espanyoles amb major incidència del fenomen; detectar els models d’intervenció i dels circuits d’atenció existents; identificar les necessitats específiques dels menors migrats des de l’enfocament dels protagonistes i dels professionals, així com construir un Itinerari d’Atenció Integral i un programa d’intervenció social i educativa d’inclusió dels adolescents i joves migrats a Espanya.

La UB va convidar al nostre company Toni Gelida a participar en aquesta recerca participativa a través d’un dels grups de discussió de professionals, concretament el de tècnics o càrrecs polítics municipals i de la Generalitat de Catalunya, en el qual va incidir en diferents aspectes sobre la base de l’experiència de la nostra entitat en diferents territoris, entre ells en la importància de dissenyar centres residencials en els quals es contemplin més figures professionals -increment de la ràtio-; incorporació de la figura del/de la psiquiatra en aquells centres amb una major problemàtica conductual en els menors; en el compliment de les mesures de exceptuació que afavoreixin la inserció dels i les menors migrants menors de 18 anys; a explorar la incorporació generalitzada de famílies acollidores…

Les entitats socials, entre elles FSC, tenim molt present la urgència del fenomen i la importància de vetllar pels drets de la ciutadania i buscar corresponsabilitats entre administracions i agents implicats. Per això, ens ha semblat una gran oportunitat que se’ns convidi a participar en aquest grup de discussió de professionals, en el qual s’ha pretès abordar amb major profunditat el coneixement sobre aquest fenomen, així com la seva actualització.

D’altra banda, en aquest grup de discussió s’ha incidit en la importància de desenvolupar un itinerari d’atenció integral i un programa d’intervenció social i educativa amb aquest col·lectiu de joves migrants no acompanyats, tenint en compte les seves circumstàncies específiques des de diferents àmbits de treball.

Cal destacar que la Fundació Salut i Comunitat ha desenvolupat un Manual per a professionals de centres denominat “Acompanyant per al dia després” que pretén ser una eina pràctica que proporcioni continguts i activitats als equips educatius, amb la finalitat d’afavorir la posterior integració social i laboral dels i les menors, una vegada aconsegueixin la majoria d’edat.

En aquest sentit, la primera setmana del pròxim mes de desembre es duran a terme unes sessions formatives, en les quals s’informarà més concretament sobre aquest Manual a representants de tots els equips professionals d’atenció a menors de la nostra entitat.