El passat 5 de novembre vam celebrar el Dia del Cuidador i des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), volem tornar a incidir en la important labor que realitzen els cuidadors/as, familiars i professionals a través de la cura, millorant amb això la qualitat de vida de les persones que requereixen d’aquesta atenció.

Segons dades recents del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, un de cada deu espanyols presta cuidats almenys una vegada a la setmana a persones majors o amb problemes de salut de caràcter crònic. Quant al temps de dedicació d’aquestes cures, les dades assenyalen que quatre de cada deu espanyols destina més de 20 hores setmanals a l’atenció d’aquesta població.

Un altre factor a tenir en compte és l’edat d’aquests cuidadors/as: set de cada deu cuidadors que dediquen més de 20 hores a cura d’altres persones té més de 65 anys. D’altra banda, tal com mostra un informe d’Envelliment en Xarxa realitzat per la investigadora Rosa Gómez i els seus col·laboradors, el 85% de les persones cuidadores amb una edat entre els 40 i els 64 anys, són dones.

En la nostra entitat, comptem amb el projecte “Cuidar a qui Cuida”, una iniciativa destinada a donar suport i formació per a la cura de majors en el seu entorn social i familiar. El projecte està dirigit a totes les persones cuidadores de l’entorn familiar o pròxim, siguin o no beneficiàries de la prestació que estableix la “Llei de Dependència” (Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència).

El programa consisteix en un pla formatiu per a cuidadors/as familiars en modalitat semipresencial, a desenvolupar en llars, centres i residències de majors. Es tracta d’un model de formació basat en la combinació de mètodes de formació presencial (cursos, tallers, etc.) i la utilització de recursos digitals en línia, donades les dificultats amb les quals troben els cuidadors/as, de cara a assistir presencialment a determinats cursos o tallers.

Cal assenyalar que la seva primera fase, desenvolupada durant aquest any i denominada “Cuidar al que Cuida 3.0”, compta amb el suport de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a càrrec a l’assignació tributària del 0,7 de l’IRPF en la Comunitat Valenciana i la col·laboració de l’Ajuntament d’Altea (Alacant). Aquesta primera fase consisteix en la validació dels recursos de formació en línia a través d’una prova pilot en el Centre Especialitzat d’Atenció al Major (CEAM) d’Altea, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat i l’Associació d’Assistència Integral Lagunduz.

Per a aquesta primera fase, s’han elaborat 10 materials/recursos de formació a distància en entorns virtuals. Es tracta de recursos de formació en diferents formats: materials de consulta en format digital, vídeos d’elaboració pròpia o externs, infografies, animacions interactives, etc. per a accedir en línia des de dispositius electrònics: mòbils, tauletes i ordinadors.

El CEAM d’Altea, per les seves condicions i instal·lacions, és un espai molt apropiat per a desenvolupar la comprovació dels materials i recursos digitals, a través de la seva àrea d’Informació i Formació. Cal assenyalar que per a la validació dels materials de formació (entre setembre i desembre del 2019) a les persones participants se’ls administra un breu qüestionari abans i després d’accedir als recursos de formació en línia (qüestionaris pre i post). Aquest fet afavorirà la recerca qualitativa per a abordar en profunditat qüestions específiques sobre un futur pla de formació semipresencial.

En relació a la dinamització de la fase de comprovació dels materials, es compta amb la col·laboració de l’equip de professionals del CEAM d’Altea. Per a això, la treballadora social del servei, Verónica Ibarra, s’encarrega de l’administració dels qüestionaris i de facilitar l’accés als recursos digitals a els/as participants des dels ordinadors del CEAM o des de qualsevol altre dispositiu amb connexió a Internet. Els recursos digitals de formació en línia pretenen ajudar a les persones cuidadores, facilitant-los l’accés a les principals qüestions per al suport en les tasques diàries de la cura i acompanyament de majors dependents i/o amb discapacitat. A més, tracten de reduir la sobrecàrrega física i emocional que sovint es produeix en els cuidadors/as, que en moltes ocasions es veuen obligats a aïllar-se socialment per a dedicar-se a la cura.

Cal assenyalar que aquesta iniciativa es basa en un model europeu estàndard de formació per a cuidadors/as familiars, desenvolupat per set organitzacions de 4 països europeus (França, Bèlgica, Itàlia i Espanya), entre elles FSC, amb el suport del programa Erasmus+ de la Unió Europea, el Projecte “Alternative”.

Per a aquesta primera fase del projecte, “Cuidar al que Cuida 3.0”, s’ha habilitat un espai virtual en la web de FSC que inclou recursos digitals per a la cura de persones majors dependents i/o amb discapacitat en diferents formats: materials de consulta en format digital, vídeos, infografies, animacions interactives, etc., que volem compartir amb vosaltres/as. Es tracta de: www.fsyc.org/cuidarnet

"Cuidar a qui Cuida 3.0", una iniciativa de FSC per a cuidar a qui cuida amb recursos de formació semipresencial

"Cuidar a qui Cuida 3.0", una iniciativa de FSC per a cuidar a qui cuida amb recursos de formació semipresencial