Des de l’any 2020, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) compta amb la certificació de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015, tant a les residències i llars d’infants i adolescència que gestiona i dirigeix ​​a la Comunitat Valenciana, com a la Residència de Diversitat Funcional de Relleu, a Alacant, serveis tots concertats amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Els darrers centres en ser auditats, durant aquest any, han estat les llars “El Verger” i “El Verdader”, així com la Residència del Programa de Persones Migrants “Verdader 2”.

Segons ens explica Jordi Góngora, director de la Llar d’Acolliment General d’Atenció a la Infància i Adolescència “El Verger”, a Alacant, recentment han defensat en una auditoria per part d’AENOR la ​​implantació del Sistema de Gestió de Qualitat, que es desenvolupa al servei des de 2019, obtenint la corresponent certificació.

En aquest sentit, assenyala que “podem qualificar com a objectiu instrumental primordial en el nostre recurs residencial dotar els/les NNA (nens, nenes i adolescents) d’eines per poder inserir-se en una societat que cada vegada exigeix ​​un major grau de capacitats i competències per poder-hi funcionar autònomament”.

A això afegeix que “igual que els NNA, l’equip professional del servei s’ha vist immers en un procés accelerat de transformació, amb un grau cada vegada més gran d’exigència, i la consegüent obligació de millorar la qualitat del servei” .

Així mateix, afirma que el sistema de gestió que s’ha avaluat es divideix en tres àrees diferenciades, tot i que alhora interconnectades: la logística interna i organització; la qualitat assistencial, i la gestió i seguretat dels treballadors/es. A través d’aquesta avaluació, es fa una anàlisi del context de l’entitat, en què es valoren els riscos i les oportunitats de l’entorn social, polític i econòmic que el poden afectar.

En aquest sentit, a més, s’analitzen els processos i l’àmbit de treball, en aquest cas la infància i l’adolescència, i s’analitzen les necessitats i les expectatives de les parts interessades, de manera que això en permeti la millora. En general, s’avalua tot el context que envolta l’entitat (proveïdors, manteniment del centre, recursos humans, etc.) i es marquen uns objectius anuals per aconseguir una millora contínua.

També s’avalua a les auditories els requisits de les normes que són aplicables, així com el contingut del concert que tenim amb l’Administració i es revisen els expedients individuals de cada nen, nena o adolescent. El que anomenem la qualitat assistencial i la fi primordial de la nostra feina.

Segons manté Jordi Góngora, la implantació del sistema de qualitat en aquest servei ha suposat afegir una sèrie d’elements innovadors. S’han dissenyat instruments de registres específics d’avaluació i de seguiment de qualitat; s’ha impartit formació específica adreçada a l’equip professional i s’ha constituït un Comitè de Qualitat format pel personal tècnic i educatiu del servei per treballar conjuntament en la consecució dels estàndards adequats. Cal destacar que aquest comitè es reuneix periòdicament cada trimestre. A més, s’han realitzat diferents auditories internes amb caràcter anual per part de la nostra entitat, que complementen les que ha fet l’entitat auditora externa.

Com a balanç, el director de la Llar d’Acolliment General d’Atenció a la Infància i Adolescència “El Verger”, assenyala que “tots i cadascun dels professionals d’aquest servei, igual que els d’altres centres que s’han anat incorporant la gran família que representa FSC, ens hem hagut d’enfrontar al repte d’adaptar-nos en un temps rècord a aquest procés de millora i supervisió, rebent la merescuda recompensa amb l’obtenció del Certificat de Gestió de Qualitat AENOR”.

En el cas del Verger, afirma que es tracta d’un “merescut reconeixement a aquest esforç i dedicació que hem demostrat amb escreix i que ens enorgulleix i satisfà, la qual cosa evidencia el compromís de l’equip professional d’aquest servei amb el progrés, així com amb la millora i la modernització contínua dels nostres processos de treball”.

Per la seva banda, Sonia Felipe, coordinadora del centre “El Verdader”, així com Iván Molina, director de la Residència del Programa de Persones Migrants “Verdader 2”, també es mostren satisfets per l’obtenció de resultats, durant aquest any, a aquesta aposta per una gestió responsable i de qualitat que es duu a terme des de fa anys a les escoles bressol i adolescència, gestionades per FSC a la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’aquesta millora contínua.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, volem agrair a tots els/les professionals el seu esforç i implicació perquè cada any, les auditories compleixin les expectatives i es renovi el certificat de qualitat.