El 25 d’octubre passat, una delegació de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) es va desplaçar al Parlament Europeu a Brussel·les (Bèlgica), ciutat on es va dur a terme una trobada final entre les organitzacions dels 6 països (Alemanya, Àustria , Croàcia, Itàlia, Portugal i Espanya) que han conformat el “partenariat” del projecte europeu “Interleave” . L’objectiu de la  investigació, realitzada des d’aquest programa, ha estat comprendre millor les violències de gènere i masclistes cap a les dones que utilitzen drogues, així com traçar un mapa de les millors pràctiques d’intervenció als països participants a l’estudi.

A la trobada, organitzada amb el suport de la membre del Parlament Europeu Rosanna Conte, també hi va assistir Petar Kovachev, el nostre referent del Programa “Justice Drugs” de la Comissió Europea, entitat que ha finançat la iniciativa. Després de les intervencions de tots dos, assenyalant la necessitat d’abordar les violències basades en el gènere a l’àmbit de les drogues, Paolo Stocco (representant de l’organització “Comunitá di Venezia” d’Itàlia, organització líder), va donar la benvinguda a les persones assistents .

Tot seguit, la responsable de Projectes Internacionals de Gènere de FSC, Laia Plaza Hernández, va presentar els resultats de la investigació que ha estat coordinada per la nostra entitat, en el marc d’aquest projecte. D’aquests resultats, destaca l’elevada prevalença de violències basades en el gènere per les dones que utilitzen drogues en diferents contextos, incloses les violències en contextos institucionals. També, la necessitat d’avançar cap a un canvi de paradigma en els serveis de drogues que consideri una perspectiva de gènere i interseccional i desestigmatitzi les dones que usen drogues.

Per la seva banda, Thomas Legl, director de l’organització Therapiesalon Im Wald, entitat sòcia d’Àustria, va presentar una caixa d’eines (Interventional Toolkit), elaborada en el marc del projecte, adreçada a autoritats polítiques i professionals de l’àmbit de les drogues. La caixa de ferramentes conté un instrument d’autovaloració de les organitzacions de l’àmbit de les drogues sobre la incorporació de la perspectiva de gènere interseccional; una eina per a la detecció sistemàtica de les violències basades en el gènere als serveis de drogues; i un instrument per facilitar a les organitzacions la creació de xarxes de col·laboració (“networking”) amb diferents tipus de recursos, serveis i/o espais comunitaris.

Fernando Mendes (de l’organització IREFREA Portugal) i Elena Curtopassi (d’ENSA, per les sigles en anglès, Xarxa Europea d’Autoritats Socials), es van encarregar de presentar els resultats i productes de la disseminació del projecte a nivell europeu, així com de dinamitzar un debat obert sobre expectatives i estratègies de futur.

A l’esdeveniment, també van assistir organitzacions belgues de l’àmbit de les drogues com la Federació Francòfona de Brussel·les d’Institucions per a persones Toxicòmanes (Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes) o EUROCARE, centrada en la reducció de danys associada a l’ús d’alcohol.

Així mateix, a l’acte també van participar organitzacions de l’àmbit del gènere i la promoció de la diversitat com les Nacions Unides, l’Institut per la Igualtat de Dones i Homes (Institute for the Equality of Women and Men) i la Federació d’Associacions LGBTIQ+ de la regió de Brussel·les (“Rainbow House Brussels”).

Finalment, Xavier Ferrer Pérez, director tècnic de FSC, va presentar les conclusions del projecte, destacant els reptes i èxits que ha suposat el desenvolupament del mateix al llarg dels 2 anys en què s’ha dut a terme. A més, va assenyalar les línies de continuïtat potencials de la iniciativa, orientades cap a la disseminació, capacitació i implementació dels instruments generats en el marc del projecte, amb l’objectiu de generalitzar la transversalitat de gènere interseccional en els serveis de drogues a escala europea.