El Centre d’Acolliment de Menors (CAM) d’Ateca, a Saragossa, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, està organitzant una iniciativa d’educació ambiental, a realitzar el proper 12 de juny, impulsada per SEO/BirdLife, en aliança amb Ecoembes, i en col·laboració amb l’Ajuntament d’Ateca. L’objectiu d’el projecte en què s’emmarca -“Libera, units contra la basuraleza”- és conscienciar i mobilitzar la ciutadania de la localitat per mantenir els espais naturals lliures d’escombraries. Per a això, planteja un abordatge de el problema en tres dimensions: coneixement, prevenció i participació.

En els últims anys, l’hàbitat natural de diferents espècies s’està veient en perill per l’augment de runes i residus, generats per les persones a la natura. L’abandonament d’aquestes escombraries suposa, a més, un greu problema per als governs locals i és en aquest context, en el qual sorgeix el projecte “Libera, units contra la basuraleza”, en què participaran el proper dia 12 de juny els menors de el Centre d’Acollida d’Ateca.

El projecte, en el qual col·labora l’Ajuntament d’Ateca, té com a fi contribuir a la preservació de la biodiversitat urbana i dels espais naturals, mitjançant activitats lúdiques adreçades a escoles, associacions ia la ciutadania, en general. D’aquesta manera, es vol visibilitzar la greu amenaça que, de forma sigil·losa, està alterant els entorns naturals de tot el planeta.

Segons assenyala Daniel Urbina, director de el Centre d’Acollida de Menors (CAM) d’Ateca, a Saragossa, concertat amb l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS), “el compromís amb el medi ambient és de vital d’importància i la tasca dels ajuntaments fonamental, a l’hora d’emprendre, al costat de la ciutadania, les actuacions de neteja dels espais naturals. Per això, vam decidir participar en aquest projecte, per impulsar un entorn natural lliure d’escombraries, comptant amb la col·laboració activa dels menors de el servei”. Una iniciativa a la qual s’unirà de manera particular, segons hem pogut saber, algun empleat de l’Ajuntament d’Ateca.

Els menors de el Centre d'Acollida d'Ateca, compromesos amb el projecte d'educació ambiental "Libera, units contra la basuraleza"

Un dels grans èxits de l’servei durant el passat any 2020, que és un reflex de la major integració de centre en l’entorn, ha estat “la realització d’actuacions amb un calat comunitari, com poden ser la neteja del riu Manubles o de camí verd, ambdues accions realitzades en coordinació amb l’Ajuntament d’Ateca, que ha posat totes les facilitats per a això, suggerint les zones a netejar, en funció de les necessitats concretes, i supervisant posteriorment el treball realitzat “, manté Daniel Urbina.

Aquestes actuacions van tenir una gran acollida per part dels menors, així com pels veïns/es d’Ateca. En aquest sentit, “alguns d’ells, veient el treball dels menors de centre, es van acostar voluntàriament per agrair el seu esforç i els van regalar fruites de les seves pròpies collites. A més, també volem destacar el sentir dels menors davant aquest tipus d’accions, que van veure recompensada la seva tasca en forma d’un acolliment proper, per part dels habitants de la localitat, la qual cosa va tenir un gran impacte positiu en la seva autoestima i benestar “, explica el director de el Centre d’Acollida de Menors (CAM) d’Ateca, a Saragossa.

Cal destacar a més la implicació de l’Ajuntament d’Ateca en un altre tipus d’accions paral·leles, com és el cas de la cessió d’un terreny per a la posada en marxa d’un projecte educatiu amb la realització d’un hort, en què els/les joves residents de centre conreen actualment diverses fruites i verdures. Amb aquestes accions, es treballen de manera transversal aspectes com l’alimentació saludable, la cura de les plantes o el foment de l’autoconsum, per posar alguns exemples. A més, aquest és el tercer any en què el servei porta a terme aquesta iniciativa, i cada vegada amb més èxit. En aquest sentit, durant el 2021, l’hort ha duplicat la seva grandària pel que fa a l’any anterior.

Es tracta d’una activitat molt ben acollida per part dels menors de centre, a la qual acudeixen diverses vegades a la setmana i que els motiva molt pels bons resultats obtinguts fins al moment. Així mateix, l’hort s’ha convertit en un espai multifuncional per al centre, en el qual es poden organitzar petites festes i on realitzen un taller de percussió africana, impartit per un voluntari de centre, veí també de la localitat d’Ateca.

Ara, ja a uns dies de la participació dels menors de el Centre d’Acollida d’Ateca en el projecte d’educació ambiental “Libera, units contra la basuraleza”, sabem que se senten molt il·lusionats i amb moltes ganes de poder contribuir a eliminar residus abandonats en zones pròximes a l’servei per acabar de determinar, contaminants, això sí, per a la flora i fauna de l’ecosistema.