Recentment, ha tingut lloc una jornada de treball a Múrcia per al desenvolupament d’un Manual de Formació per a Famílies, en el context de les sessions formatives relacionades amb la iniciativa “EDD 3+ – El Dia Després març Plus”. En la trobada, hi han participat els equips de professionals dels programes d’acolliment familiar CANGURS i ACOFAMT, gestionats i dirigits per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz a Múrcia, i de el projecte “Rupture” d’intervenció socioeducativa amb adolescents de 13 a 17 anys, desenvolupat a Altea (Alacant), en col·laboració amb el Dispositif d’Accueil Diversifié (DAD), pertanyent a aquesta associació francesa.

La sessió de treball s’ha desenvolupat al llarg de 3 dies, en jornades de matí i tarda. En elles, s’han presentat els tres equips que treballen en la intervenció socioeducativa amb famílies acollidores, i s’han establert les primeres línies de treball, de cara a l’elaboració d’un Manual de Formació per a Famílies, en el marc d’atenció a la infància i adolescència, que formarà part de el projecte “EDD + 3”.

La formació ha estat dirigida per Sergio Castelló, responsable de la supervisió d’equips professionals de menors d’FSC i coordinador de el projecte “Acompanyant per al dia després” i Daniel Urbina, director de el Centre d’Acollida de Menors de Ateca, servei gestionat i dirigit per FSC i el Grup Lagunduz.

Segons assenyala Sergio Castelló, d’aquesta sessió cal posar en valor “la formació dels equips interdisciplinaris que treballen en l’àmbit de la família (ACOFAMT, CANGUR i “Rupture”), contemplant dins el projecte EDD 3+, i com a destinataris/es de la intervenció, a nens, nenes i adolescents de totes les edats”.

En aquest sentit, manté que el projecte “EDD 3+” integra tant la intervenció social educativa dels nens, nenes i adolescents destinataris dels serveis que gestiona i dirigeix ​​FSC, a través del desenvolupament de competències personals i professionals per a facilitar el seu accés a l’ mercat laboral, com la intervenció terapèutica basada en les teràpies de tercera generació i la utilització de la realitat virtual en la teràpia amb els/les joves.

A més, el projecte també inclou a les famílies, a través de la capacitació de les mateixes, dotant-les de recursos educatius i terapèutics o mitjançant el foment dels programes de respir.

Cal destacar, a més, segons assenyalen les persones responsables dels projectes CANGURS i ACOFAMT i “Rupture” que van coincidir en aquesta sessió de treball, que la jornada va ser molt productiva, i va afavorir l’enriquiment continu dels equips professionals, a través de la posada en comú d’idees, coneixements i formes de treballar. Per a això, es va contemplar una metodologia de treball comuna, establerta des del projecte “EDD 3+”, per dotar de recursos educatius i terapèutics a equips professionals, famílies i menors.