La nostra companya Laia Plaza Hernández de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), es refereix en aquesta entrevista al balanç positiu del projecte europeu “Sexism Free Night” (Nits lliures de sexisme) que finalitza en breu, i en què ha participat com a responsable a través de l’Observatori Noctàmbuls. Aquest projecte ha aconseguit reduir la violència sexual, augmentant la consciència sobre la realitat del sexisme entre els assistents dels espais festius nocturns, promovent així mateix entorns de lleure nocturn més segurs i igualitaris. La iniciativa ha estat finançada per la Comissió Europea a través del Programa REC (Igualtat, Drets i Ciutadania).

– Després de 3 anys d’intensa activitat, el proper mes d’octubre el projecte arriba al final… Quina valoració fas sobre la consecució d’objectius que s’hi havien previst inicialment?

Sens dubte, és positiva. Des de la Fundació Salut i Comunitat, a través de l’Observatori Noctambul@s, s’ha coordinat una investigació europea sobre les violències sexuals en espais festius que ha permès posar de manifest fins a quin punt les violències sexuals es troben altament generalitzades i naturalitzades a escala europea. A més, s’ha evidenciat que les violències sexuals en espais festius responen a una qüestió de poder, clarament relacionades amb el gènere.

Derivat d’aquest estudi, va sorgir un ampli informe (“Sexism Free Night Research Report”), sobre la investigació duta a terme en aquest projecte que inclou un gran nombre de dades quantitatives i qualitatives, recollides a partir d’una mostra de gairebé 5.000 persones a tot Europa.

Estem especialment orgulloses d’aquest informe que ha comptat amb al voltant de 1.000 descàrregues, cosa que n’evidencia el gran abast i, per tant, l’interès que ha generat. En definitiva, podem dir que la iniciativa “Sexism Free Night” ha superat en resultats totes les expectatives previstes.

– Què destacaries de la participació dels socis del projecte?

Diverses qüestions. En primer lloc, la campanya de sensibilització, basada en aquesta investigació, dirigida a coresponsabilitzar la població general, elaborada pel centre cultural Kanepes Centre de Letònia, amb el lema “Be an active bystander!” (“Sigues una millor persona observadora/espectadora activa”).

Aquesta campanya, anomenada “BCRTest: Bystander Chain Reaction Test” (“Test de reacció en cadena de la persona espectadora activa”), va combinar creatives vinyetes de còmic, interactivitat i dades destacades de la investigació, arribant a prop de 700 persones a tot Europa , segons les dades amb què comptem.

Tots els materials de la campanya es troben disponibles a la pàgina web https://sexismfreenight.eu/campaign/  per a les persones interessades a consultar-los.

D’altra banda, les nostres sòcies alemanyes del Club Comission de Berlín també han coordinat nombroses accions formatives, tant a nivell europeu –comptant per això amb professionals de diferents països europeus– com a nivell local a cadascun dels 5 països que han participat al projecte: Portugal, Alemanya, Sèrbia, Letònia i Espanya.

Les formacions s’han dirigit a professionals de l’oci nocturn, de la reducció de riscos a l’àmbit de les drogues, així com de les violències sexuals en espais festius. En aquest sentit, es van elaborar tres manuals de “formació de formadores” sobre violències sexuals en espais festius per tal de poder replicar les formacions en diferents contextos europeus. Els manuals es poden descarregar a la pàgina web del projecte.

Així mateix, les accions de difusió del projecte, coordinades per les nostres sòcies sèrbies de ReGeneration, amb el suport de l’equip de disseny de Tres Ponto (Portugal), han estat fonamentals per visibilitzar-lo i generar l’impacte desitjat. Aquest vídeo elaborat per l’equip encarregat de la difusió del projecte n’és un bon exemple:

 

Cal destacar també la coordinació realitzada des de la  Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat Catòlica Portuguesa . La seva tasca de suport tècnic i emocional de partenariat ha estat fonamental per assegurar el desenvolupament creatiu en totes les fases del projecte.

– Com ha estat la coordinació amb el partenariat i les organitzacions participants?

Ha estat bona. Aquesta coordinació ens ha permès transitar per processos de reflexió interna enriquidors, tant en el marc del partenariat com en el de cadascuna de les organitzacions participants.

Un dels principals reptes a què ens hem enfrontat ha estat abordar les diferències en el marc del partenariat pel que fa a la conceptualització de les violències sexuals per la dimensió implícita de gènere, així com a les nocions de diversitat i interseccionalitat.

D’alguna manera s’ha previst donar continuïtat al projecte?

Sí, actualment estem treballant en una publicació científica que, esperem, generi el mateix impacte que la derivada de la investigació que comentava. Així mateix, s’està treballant en una xarxa europea de locals d’oci igualitaris ( https://sexismfreenight.eu/network/ ) que ja compta amb més de 40 organitzacions membres.

La Fundació Salut i Comunitat, a través de l’Observatori Noctámbul@s, fa anys que treballa per prevenir les violències sexuals en espais festius i d’ús de drogues, així com en altres contextos en general. La nostra intenció és continuar treballant a nivell europeu en aquest sentit.