La iniciativa incorpora la perspectiva de gènere a l’abordatge dels consums de drogues i les addiccions sense substància. L’objectiu és afavorir la desestigmatització de les dones que consumeixen drogues i qüestionar les sancions específiques que reben per qüestió de gènere. La campanya està finançada per la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (PNSD) i s’ha posat en marxa aquest mes de setembre per, des de l’inici del curs, posar èmfasi en la necessitat d’abordar les addiccions des de mirades feministes.

Des del Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), hem volgut fer èmfasi en la incorporació de la perspectiva de gènere en l’abordatge dels consums de drogues i les addiccions sense substància, a través d’aquesta campanya, ja que encara que en els darrers anys s’ha avançat en aquest sentit -prova d’això és que és una prioritat de l’Estratègia Nacional d’Adiccions 2017-2024-, encara queda molta feina per fer.

D’una banda, les dones continuen patint un abordatge androcèntric imperant en els recursos de prevenció i atenció als consums de drogues i addiccions; de l’altra, la imatge social de les dones que presenten consums problemàtics continua molt influïda per estereotips i prejudicis patriarcals.

És per tot això, que en aquesta iniciativa es proposen estratègies com:

  • Visibilitzar els consums de les dones i dissenyar estratègies per abordar-los sense judicis, biaixos ni sancions de gènere.
  • Qüestionar la patologització i sobremedicalització de les dones i incorporar models biopsicosocials i feministes a la pràctica clínica i els processos terapèutics.
  • Transversalitzar la perspectiva de gènere en els recursos de prevenció i intervenció en addiccions, tot superant l’androcentrisme.
  • Donar respostes interseccionals davant de les barreres d’accés i permanència als recursos per qüestió de gènere, origen o classe.

La iniciativa està formada per 4 cartells per imprimir en format A3 o A2. Us animem a descarregar-los, difondre’ls i imprimir-los, perquè amb la feina de tots/es, puguem contribuir a un abordatge feminista del consum de drogues i les addiccions.

 

DESCARREGAR CAMPANYA EN PDF