El passat 5 de novembre, es va celebrar el Dia Internacional de les Persones Cuidadores. Des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), volem tornar a incidir en la tasca destacada que fan les persones cuidadores, familiars i professionals a través de la cura, millorant amb això la qualitat de vida de les persones que requereixen aquesta atenció. En aquest sentit, considerem que el suport i la formació als cuidadors/es és una prioritat. Per això, vam posar en marxa la iniciativa “Cuidar el que cuida 3.0” que ofereix recursos digitals de formació.

L’Assemblea General de l’Organització de Nacions Unides (ONU) va declarar l’any 2014 aquest dia, també conegut com el Dia del cuidador, per sensibilitzar, conscienciar i cridar l’atenció sobre la tasca, moltes vegades silenciosa, que dia a dia realitzen milions de persones que tenen cura d’altres, per la seva situació de dependència, així com per honrar la figura del cuidador/a.

A la nostra entitat, comptem amb la iniciativa “Cuidar el que cuida 3.0” . A través d’aquesta, volem reconèixer la tasca de les persones cuidadores i per això comptem amb un lloc web que inclou diferents recursos digitals en línia. Es tracta de materials de formació a què es pot accedir des de qualsevol tipus de dispositiu electrònic, mòbil, tauleta i ordinador amb connexió a Internet.

Aquests recursos de formació intenten ajudar les persones cuidadores (no professionals) facilitant-los l’accés a les principals qüestions per al suport en les tasques diàries de la cura i acompanyament de persones grans dependents o amb discapacitat. Així mateix, s’incideix en la capacitat que tenen aquestes persones per cuidar-se elles mateixes i reduir, amb això, la sobrecàrrega física i emocional.

Aquests materials també es poden utilitzar en tallers formatius en residències, centres de dia o serveis d’atenció a la gent gran o persones amb discapacitat, pels seus familiars (formació semipresencial), i com a formació autoadministrable (autoformació).

La iniciativa compta amb 10 materials de formació a distància a entorns virtuals. Són recursos disponibles en diferents formats: materials de consulta en format digital, vídeos d’elaboració pròpia o externs, infografies, animacions interactives, etc. per accedir en línia des de dispositius electrònics: mòbils, tauletes i ordinadors.

Cal destacar també que la selecció dels recursos digitals es basa en el  Projecte “Alternative” , un model europeu estàndard de formació per a famílies cuidadores que hem desenvolupat 7 organitzacions de 4 països europeus (França, Bèlgica, Itàlia i Espanya), amb el suport del programa Erasmus+ de la Unió Europea.