Aquests seminaris, organitzats pel projecte “En Plenes Facultats” (EPF) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), tindran lloc en format en línia els propers dies 15, 22 i 29 de novembre, d’11 a 13:30 hores. Les sessions, adreçades a l’alumnat de la Universitat de Barcelona (UB), seran impartides per professionals de FSC, permetran a l’alumnat aprofundir en temes com ara la perspectiva de gènere en l’àmbit de les drogues, la promoció de les sexualitats saludables i la prevenció i reducció de riscos associats al consum dalcohol i altres drogues.

El proper 15 de novembre, tindrà lloc el webinari “Introducció a la perspectiva de gènere i la seva incorporació a l’àmbit de drogues”, impartit per Ana Burgos, coodinadora del Projecte Malva i de l’Observatori Noctámbul@s de FSC.

S’analitzaran els aspectes següents:

 • La categoria gènere: socialització, mandats, desigualtats i violències.
 • Impactes de la socialització de gènere als consums de drogues.
 • Usos de substàncies psicoactives: diferències i desigualtats entre dones, homes i altres identitats.
 • Perspectiva de gènere als recursos de prevenció i atenció: reptes pendents.
 • Bones pràctiques en la incorporació de la Perspectiva de gènere a l’abordatge de drogues.

També s’ha organitzat el webinari “Sexualidades Saludables”, que tindrà lloc el 22 de novembre, impartit per Paula Sandoval, tècnica del projecte “En Plenas Facultades”.

S’abordarà:

 • El concepte de sexualitats.
 • Dimensions de les sexualitats.
 • Educació sexual integral.
 • Diversitat sexual.
 • Drets sexuals i
 • Salut sexual.

Finalment, el 29 de novembre, es realitzarà el webinari “Drogues: fàrmac, plaer o verí. Cap al consum responsable, o no?” de la mà de la nostra companya Florència Manns, tècnica del projecte “En Plenas Facultades”.

Es tractaran les següents temàtiques:

 • Què és la prevenció.
 • Què és ser Agent de Salut.
 • Què són les drogues.
 • Xarxa assistencial del territori.
 • Classificació i tipus.
 • Efectes del consum.
 • Model de reducció de riscos i
 • Estigma i prejudici.

Els seminaris web Gènere, drogues i sexualitats saludables 2023 estan finançats per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el Pla Nacional sobre Drogues (PNSD) i la Divisió de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virals i Tuberculosi del Ministeri de Sanitat.

Aquests seminaris no tenen cost per a lalumnat, podent apuntar-se als 3, a 2 o només a 1 seminari, però sí que és necessària la inscripció prèvia a través daquest formulari. Es lliurarà un certificat dassistència.

Per a més informació, pots adreçar-te al correu:  epf@fsyc.org