La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha estat l’organització triada pel projecte europeu “Shadowing”, subvencionat pel Programa Erasmus+, per donar acollida a l’organització grega Protasizois, interessada en els àmbits de prevenció i col·lectius desafavorits. Aquesta trobada ha servit per donar continuïtat a un projecte, subvencionat pel Programa Erasmus+, que hem realitzat durant els dos darrers anys, en col·laboració amb altres 4 entitats europees.

Durant aquests dies, representants de l’organització Protasizois han visitat diferents serveis de drogodependències de FSC a Barcelona i han participat activament en algunes de les activitats que s’han anat fent als diferents centres.

El primer dia van ser rebuts al Servei d’Atenció Psicològica (SAP) per Gemma Maudes, subdirectora de l’Àrea de Drogues, Gènere i Famílies, i Gustavo Muñoz, responsable dels Projectes Europeus, que els van donar la benvinguda i els van parlar de la feina que FSC realitza en sentit ampli i, especialment, dels serveis que s’ofereixen al Circuit d’Adiccions de l’entitat.

Tot seguit, Maite Soler, directora del SAP, els va explicar els programes que es duen a terme actualment en aquest servei. És el cas de la intervenció individual amb persones adultes, tant en problemàtiques relacionades amb les addicions com en atenció psicològica per qualsevol demanda que es manifesti relacionada amb malestar emocional (ansietat, depressió, estats fòbics, disfuncions sexuals…).

També, els va parlar de programes més específics relacionats amb les addiccions comportamentals, teràpies de grups (per a famílies, prevenció de recaigudes, mindfulness…), el Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) i, sobretot, de la intervenció sistèmica com les teràpies de tercera generació, programes que tenen molt bona acollida.

Posteriorment, van visitar el Centre de Dia d’Inserció La Crisàlide, on la seva directora, Sandra Gasca, els va presentar el mateix i la tècnica Anna Paula Duran, arteterapeuta, els va convidar a participar en una activitat, juntament amb les persones usuàries del servei, en què es va combinar l’art plàstic amb el treball emocional.

Al següent dia, van visitar el Pis Terapèutic “Teodoro Llorente”. Allí els van rebre Gemma Maudes, i l’equip professional del mateix. Alicia Clotet, directora del servei, els va mostrar les instal·lacions, juntament amb dues persones usuàries del pis, en un espai distès on van compartir experiències.

A més, els van parlar del conte del Teo i la Duna, un conte elaborat per persones usuàries del servei, que trasllada el pas de la comunitat terapèutica al pis de reinserció.

L’últim dia van visitar les instal·lacions en què s’ubica el Departament de Prevenció de FSC, on la tècnica de projectes Florència Manns els va parlar de diferents projectes de prevenció que es duen a terme, incidint al programa “En Plenas Facultades” (EPF) , programa de prevenció que es realitza, amb l’objectiu de formar i informar sobre drogues i sexualitats la comunitat universitària.

Aquestes experiències ens permeten continuar col·laborant amb altres entitats europees, donant a conèixer la nostra feina, i poden compartir i implementar, alhora que enriquir, la feina feta a l’Àrea de Drogues, Gènere i Famílies de FSC.