El CIBE de Castelló recupera la normalitat en la seva oferta assistencial

Des del passat mes de juny, el servei roman obert al públic de 10:00 a 15:00 hores i de 19:00 a 08:00 hores. Aquest centre de la Fundació Salut i Comunitat presta els seus serveis des de 1997, adoptant una perspectiva de reducció del dany ocasionat pel consum de substàncies psicoactives i amb una intervenció de caràcter sanitari i psicosocial.

continuidad-cibe-castellon
Els usuaris/es del centre celebren de manera simbòlica la continuïtat del CIBE

El Centre d'Intervenció de Baixa Exigència de Castelló havia estat desenvolupant la seva activitat bàsicament en horari nocturn, si bé algunes dificultats econòmiques derivades de la demora i reducció de la subvenció havien restringit el seu horari a diürn.

Des del passat mes de juny, solucionades ja algunes d'aquestes dificultats, el centre torna a oferir els seus serveis gairebé en horari complet, romanent obert al públic de 10:00 a 15:00 hores i de 19:00 a 08:00 hores.

"L'ampliació d'horari té diferents repercussions positives per a les persones a les que atenem. La més evident és la possibilitat d'oferir descans nocturn, així com la cobertura de quatre àpats diaris (esmorzar, dinar, berenar i sopar), sense oblidar que l'ampliació d'horari multiplica l'accessibilitat del servei d'una manera exponencial ", explica Belén Sánchez, directora del CIBE de Castelló.

Cal assenyalar que l'afluència d'usuaris en els dos horaris està sent elevada. El perfil majoritari de les persones a les que s'atén té una addicció de llarga evolució.

"La majoria dels usuaris atesos en el programa presenta una dilatada història de consum de drogues, així com notables dificultats per a la circulació social i la connexió amb els diversos recursos de la xarxa, sanitaris i comunitaris", assenyala Belén Sánchez.

Durant el temps en què s'ha vist reduït el servei, els usuaris no han deixat d'acudir al centre. Com a aspecte positiu, destaquem l'interès que ells mateixos han manifestat en la continuïtat del mateix, a considerar l'únic punt de referència que tenen en l'actualitat. La funció d'acompanyament i suport que es realitza des del centre és, per tant, fonamental per a una correcta inserció d'aquestes persones en altres dispositius assistencials.

El CIBE de Castelló continua doncs la seva marxa en la promoció de la salut entre persones que es troben en situació de risc o exclusió social a causa del consum de drogues, amb la mirada sempre posada en millorar els seus serveis.

El centre es finança amb la subvenció anual de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, aportacions a càrrec del 0,7% de l'IRPF i també gràcies a l'ajuda de la Diputació i de l'Ajuntament de Castelló.


El Punt de Trobada Familiar de Sant Andreu i Sant Martí a Barcelona celebra el seu primer aniversari

El Servei Tècnic de Punt de Trobada dels districtes municipals de Sant Andreu i Sant Martí (Barcelona) ha celebrat el seu primer aniversari amb bons resultats. En aquest primer any de gestió per part de la Fundación Salut i Comunitat, ha atès 103 famílies i un total de 125 nens i nenes.

Punt-trobada-barcelona

La Fundació Salut i Comunitat va començar la gestió del Punt de Trobada Barcelona Ciutat 4, situat al districte de Sant Andreu, l’1 de juliol de 2012. Es tracta d´un servei temporal destinat a atendre i prevenipur, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar o d’exercici de la tutela per part de l’Administració, que s’hagi establert mitjançant resolució judicial o ordre administrativa.

Aquest servei, de titularitat de la Secretaria de Família, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, té la finalitat d’assegurar la protecció del/de la menor i facilitar la relació paterno/maternofilial.

Cal assenyalar que en produir-se el canvi d’entitat gestora,  el servei va ubicar-se en un altre lloc. Així, aquesta especial situació de trasllat va repercutir, inicialment, tant en el nombre de casos atesos com en l'equip de treball.

El canvi amb totes les persones implicades (usuaris i usuàries, equip ...) es va gestionar amb normalitat, i el Punt de Trobada Barcelona Ciutat 4 va començar a funcionar a partir de l’1 de juliol de 2012.

A part del Punt de Trobada Barcelona Ciutat 4, FSC gestiona sis Serveis Tècnics de Punts de Trobada (STPT) més, quatre que depenen del Govern balear (a Palma de Mallorca, Inca, Eivissa i Menorca), i uns altres dos de titularitat del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (un al Prat de Llobregat i un altre a Lleida).


"L'Equip d'Atenció a les Dones" de Barcelona canvia d'ubicació

Abans d'explicar-vos bé les bones notícies, m'agradaria presentar-vos a l'Equip d'Atenció a les Dones. L'EAD és un servei de l'Ajuntament de Barcelonaque porta en funcionament des de 1987 i que FSC va començar a gestionar el 2005, on un equip multidisciplinari es posa a disposició de les dones que pateixen o han patit violència masclista i els seus fills i filles. Aquí treballem professionals de l'educació social, treball social, psicologia i dret, amb l'objectiu que les dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills es recuperin de la violència soferta i puguin reconstruir la seva vida contribuint així a la lluita contra aquesta pandèmia social.

Nous aires per l'EAD

I ara que ja coneixeu una mica en què consisteix l'EAD, m'agradaria donar-vos la gran notícia, i dic gran perquè així és com les 17 persones que en aquest moment formem l'equip ho estem vivint. Ens hem traslladat! Però no és un trasllat qualsevol, millorem, i millorem en tot. Sí, l'Equip d'Atenció a les Donesva recollir les seves coses el dia 14 de juny, el 17 de juny les va col·locar al seu lloc i el 18 va començar a treballar una altra vegada al màxim en l'esperat nou lloc, no sense abans fer una dinar de benvinguda en què vam poder compartir les nostres impressions i celebrar el canvi.

nuevo-ead1

L'anterior equipament se'ns va quedar petit perquè no us he dit que en aquests anys l'equip ha anat creixent a poc a poc, el que ens ha permès donar un millor servei a les dones i als seus fills i filles. Però el vestit se'ns havia quedat petit, ens havíem fet grans, amb totes les dificultats que sorgeixen amb les estirades, i volíem créixer més, però les costures del vestit ho feien difícil.

L'edifici en el qual es troba ara l'EAD està situat aNou Barris, en un entorn molt agradable ple de parcs i fonts, ia més és tres vegades més gran que l'antic, i amb un munt de finestres on la llum entra a borbolls. Tenim més despatxos per a atenció a dones, nenes i nens, una sala d'espera infantil; diverses sales de grups, entre elles una dissenyada especialment per a grups d'infants, una sala per al descans de les professionals, així com més espai de treball.

Quan em van dir que escrivís una notícia sobre el nou equipament de l'Equip d'Atenció a les Dones no ho vaig dubtar, vaig pensar que aquest canvi ens donava també una oportunitat de fer balanç del temps transcorregut i que era el moment de posar paraules al que que s'estava movent dins de cadascuna de nosaltres. És per això que l'equip es posa el seu vestit nou i vol parlar sobre el trasllat, el comiat de l'antic local i la benvinguda al nou.

Teníem poc temps per al trasllat, un dia per recollir i un altre dia per posar les coses, però va ser suficient perquè l'entusiasme i la predisposició de l'equip van aconseguir que tot es fes de manera coordinada, sincronitzada, cooperant unes amb les altres i amb un gran companyerisme . Ha estat un gran treball en equip!

Mentre una fa caixes, revisa tot allò acumulat durant anys, guarda allò que es té i que es vol dur, es planteja si desprendre de més d'alguna cosa que ja no serveix o que fins i tot destorba, i intenta dur-se només allò que creu que ha cabuda en el nou lloc. És un ritual de comiat. Ho vam fer, però no va estar molt present la pena, sí els records de bons i mals moments, les dificultats del lloc que deixàvem i la força que vam ficar a les caixes. A les nostres ments van venir pensaments molt semblants com el primer dia que vam entrar: que el temps passa molt ràpid, els canvis i transformacions constants, les persones que han participat en aquest projecte, la il·lusió d'una nova etapa, un canvi que porta esperança... Una careta somrient pintada en una de les caixes revela el seu contingut.

nuevo-ead2a

El dilluns 17 de juny, a mesura que anàvem entrant en el nou espai, s'anaven dibuixant somriures en les nostres cares, s'anaven obrint els ulls i totes pensàvem alhora "espai, de llum, motivació, il·lusió... en definitiva: nova etapa ".

Ara ja estem instal·lades i les dones, nenes i nens també.Estem encantades amb aquest vestit que, ¡per a què enganyar-nos! acostumades al nostre vestit apretadito, ho sentim una mica gran. Però pensem omplir i fer-lo nostre i de totes les dones, nens i nenes que vinguin. El omplirem de bon ambient i il·lusió, de cura, de creativitat, de transformació constant, de superació de les dificultats, de qualitat... treballant totes a una, compromeses amb el que fem, perquè aquest projecte segueixi creixent.

Signat: Equip de l'EAD

 


FSC presenta la seva iniciativa "MALVA" sobre violència masclista, perspectiva de gènere i abús de drogues

El passat mes de juny es va celebrar a Quito (Equador) la Conferència anual de COPOLAD . Es tracta d'un programa de cooperació en el si s'intenten coordinar les polítiques sobre drogues i tot el referent a la prevenció dels problemes que es deriven del seu abús i del tractament de les persones afectades. Compta amb la participació d'altes autoritats de països d'Amèrica Llatina, el Carib i la Unió Europea, i amb l'assistència dels màxims representants les agències nacionals i institucions supranacionals que treballen en l'àmbit de les drogues en ambdues regions.

A Quito, davant un auditori de representants de 36 països europeus i llatinoamericans

En aquesta reunió, un tema central era el relatiu a la dona, la perspectiva de gènere i la violència masclista. Un dels convidats va ser el director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), Dr. Xavier Ferrer, que va exposar als participants les iniciatives de prevenció de la violència masclista vinculada a l'abús d'alcohol i altres drogues, d'atenció a persones drogodependents que són alhora víctimes de maltractaments, i altres intervencions de FSC tendents a incorporar la perspectiva de gènere al treball terapèutic.

La seva intervenció va ser una de les que va despertar més interès en els debats, juntament amb una altra presentació brasilera d'un programa ("Lua Nova") que treballa amb nenes víctimes de la prostitució i embolicades molt precoçment en el tràfic i consum de drogues.

El representant de FSC va explicar la trajectòria seguida per la iniciativa MALVA , amb les investigacions realitzades per avaluar en els seus justos termes la interacció existent entre l'abús d'alcohol i altres drogues i la violència domèstica, sovint objecte ja sigui d'exageració o de tot el contrari.

También las diversas tareas de prevención, con intervenciones en los medios de comunicación, talleres con mujeres, talleres de prevención con adolescentes en centros educativos, con varones (agresores o no agresores), etc.

Merecieron atención especial las últimas iniciativas tendentes a asegurar que las mujeres drogodependientes atendidas en los centros de la fundación reciban el cuidado necesario, ya que a menudo cuando se investiga se halla que fueron o son todavía víctimas de algún tipo de violencia, que a menudo facilitó el que adquirieran drogas.

També les diverses tasques de prevenció, amb intervencions en els mitjans de comunicació, tallers amb dones, tallers de prevenció amb adolescents en centres educatius, amb homes (agressors o no agressors), etc.

Van merèixer atenció especial les últimes iniciatives tendents a assegurar que les dones drogodependents ateses als centres de la fundació reben la cura necessària, ja que sovint quan s'investiga es troba que van ser o són encara víctimes d'algun tipus de violència, que sovint va facilitar el que adquirissin drogues.

També, la major sensibilitat cap a les qüestions de gènere, reflectida en canvis de la normativa de funcionament dels seus centres assistencials o en la realització de grups específics de dones o homes, després de la qual s'ha observat un menor abandonament dels pacients dels programes , el que contribueix a l'obtenció de millors resultats.

Addicionalment, la presentació de Xavier Ferrer va contribuir també a alimentar el debat sobre el paper de les organitzacions no governamentals en la lluita contra els problemes derivats de l'abús de drogues, i la seva necessària complementarietat i cooperació amb les organitzacions governamentals.

El Dr. Ferrer ha subratllat que la nostra iniciativa vinculant la perspectiva de gènere i violència masclista amb l'abús de drogues, genèricament coneguda com a projecte MALVA, va néixer precisament de la cooperació de dues organitzacions (una espanyola i una alemanya) amb el suport de la Comissió Europea , i que ha pogut prosseguir i desenvolupar-se gràcies al suport rebut molt especialment del Pla Nacional Sobre Drogues d'Espanya i dels governs autònoms de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Madrid.

S'assenyalava la conveniència que els estats, quan disposin d'organitzacions motivades, competents i professionalitzades, deleguin en aquestes una sèrie de tasques assistencials i preventives, en la seguretat que seran desenvolupades de manera més eficaç i eficient que si s'assumeixen directament a partir de personal que treballi per a l'administració.

Aquesta visió és compartida progressivament, si bé hi ha la dificultat que sovint es considera de manera global a totes les ONG, quan la veritat és que entre elles hi ha enormes diferències. Per exemple, les que poden existir entre una petita associació local de pares i una organització potent i professionalitzada com ho puguin ser la Creu Roja o la Fundació Salut i Comunitat.

En la conferència es va recordar que també diverses organitzacions governamentals, o diferents serveis públics assistencials o preventius, posseeixen nivells de competència i eficiència notablement diferents entre si.


La Residència i Centre de Dia "Concòrdia" de Gavà va celebrar el seu 10è aniversari

El passat dia 20 de juny, com a colofó ​​a una setmana intensa d'activitats a les diferents plantes del centre per celebrar el seu 10è aniversari, es va viure una tarda plena de ritme i emocions en la Residència i Centro de Dia de Gavà. La Fundación Salud y Comunidad gestiona este servicio desde enero de 2012 en consorcio con el grupo Lagunduz.

Quina tarda la d'aquell aniversari!

En aquest final de festa van estar presents representants de l'administració titular de l'equipament,l'ICASS, també de l'Ajuntament de Gavà, així com familiars, voluntaris i treballadors que van acompanyar en tot moment als usuaris del centre.

Per part de FSC, va assistir el nostre president, Francisco González, el director de l'Àrea d'Atenció a la Dependència, Toni Gelida, i altres directors de residències gestionades per la nostra entitat.

Els assistents a l'acte, més de 100 persones, van ser obsequiats amb una medalla commemorativa elaborada pels usuaris a la seva entrada al centre. Cal assenyalar que el vestíbul de l'equipament es va decorar per a l'ocasió d'una manera especial. Es va realitzar un mural de grans dimensions en què es mostrava, en format similar a l'utilitzat a Facebook, un recull d'imatges i una exposició de fotos temàtiques amb els usuaris, familiars i professionals que han format part del centre al llarg de la seva trajectòria .

L'acte va començar amb unes paraules de benvinguda de la directora del servei, Isabel Gavilán, i amb les de dos dels treballadors més antics, Jaume Castell i Montse Horts. Ells van exercir, amb inusual espontaneïtat i aplom, de presentadors de l'esdeveniment. A l'inici de la presentació, la tinenta d'alcalde de Gavà, Apolonia Herrera, va tenir paraules d'elogi i va manifestar que "aquest centre és un referent per a la ciutat", fent entrega d'un diploma honorífic que recollia la commemoració de l'efemèride.

Seguidament es va projectar un vídeo elaborat pels treballadors del servei, en què diversos usuaris expressaven els seus sentiments i les vivències del seu dia a dia en l'equipament. Va ser inevitable aplaudir després de cada un dels vídeos.

[one_half][/one_half]

[one_half_last] [/one_half_last]

Un dels moments més emotius va tenir lloc quan un familiar d'una antiga resident del centre, el Sr José Antonio Cant Tello, va pujar a la tarima del petit escenari, que ell sol va omplir en un moment, per llegir un escrit que mesos enrere havia fet arribar a la direcció de la residència. Amb això volia mostrar el seu agraïment per l'atenció professional i per l'afecte que tota la plantilla d'aquest centre havia mostrat la seva tia durant els seus anys d'estada en el mateix.

El seu to, les seves paraules i la serenitat amb què les va transmetre, van aconseguir que tots els presents es poguessin posar, per uns instants, en la seva pell. A la pell d'un familiar. Sens dubte, les seves paraules van ser un al·licient més per a tots nosaltres.

I, després d'haver aconseguit la pau en els nostres cors, ara tocava accelerar el ritme dels mateixos. I res millor que marcar-nos uns passos de country! Va ser l'Associació Cultural Can Nicanor, amics de la residència des de fa anys, els encarregats d'aixecar dels nostres seients i fins i tot, en alguns casos, de les seves cadires de rodes. Quina ritme! Les palmes al ritme de la música i els passes sobre l'escenari ens van contagiar al llarg de la seva intervenció. Bravo!

Però, sens dubte, un dels moments més emotius de la festa va ser la intervenció de la nostra coral. Una coral formada per usuaris i familiars que, amb més de trenta persones a l'escenari, va aconseguir que tots els assistents cantéssim amb ells temes populars que formen part d'un repertori que assagen regularment dins la programació d'activitats del centre.

Curiosament, no va ser una cançó de la coral la que més aplaudiments va aconseguir arrencar del públic, sinó unes paraules pronunciades per una de les seves representants, la Sra Josefa Vaques, esposa d'Antonio Orellana, que-amb el micròfon en mà-va agrair l'atenció oferta al seu familiar. I-en una arrencada més propi d'una folklòrica en el punt més àlgid de la seva cobla-va parlar d'aquest centre com"l'avantsala del cel". Els aplaudiments es van succeir a les seves paraules.

El nostre president, Francisco González, va fer entrega seguit d'un diploma a Miguel Garrido, usuari del Centre de Dia Se li va voler reconèixer així el seu excel·lent treball diari que ha permès transformar un solar de la part davantera de l'equipament en un autèntic verger.

I, com en les Olimpíades de Barcelona, ​​el tancament li va correspondre a una cançó que s'ha convertit en el lema dels usuaris, familiars, voluntaris i treballadors d'aquest centre: "Amics per sempre". Una cançó que respira il·lusió, que encomana alegria, amistat, companyonia, humanitat ... Valors, tots ells, presents en el dia a dia d'aquest centre.

Però com es limitaria l'equip de professionals de la "Concòrdia" que aquesta cançó sonés pels altaveus! No, ells no podien quedar aquí i, en el seu afany de donar una mica més, van elaborar un vídeo, un "lipdub"("doblatge de llavis") en el qual apareixien totes les persones que conviuen en el dia a dia del centre. Si algú vol fer-se idea del dia del mateix, només té a veure aquest vídeo. No coneixerà les activitats, ni el servei de restauració o l'atenció rehabilitadora, ... Veurà el més important: el gran cor de la Concòrdia.

I Jaume i la Montse, els presentadors per un dia de la festa, en la seva línia de picardia i efervescència de la qual van fer gala durant tota la tarda, van aconseguir sortir-se del guió, encara que només fos per una vegada, per aconseguir que tant Isabel Gavilán, directora del centre, com Toni Gelida, pugessin a l'escenari per dir unes paraules abans de donar per concloses les actuacions. Tots dos van dedicar unes paraules d'agraïment a tots els presents, però de manera especial als treballadors del centre per la seva tasca diària en la cura de les persones grans.

Després d'aquestes, es va convidar als presents a la sala d'exposicions en què es recollia una mostra dels treballs realitzats pels usuaris en els diferents tallers ocupacionals als quals acudeixen. Els assistents, entre canapè i canapè, van poder veure i tocar diverses de les petites obres d'art realitzades pels usuaris.

I quan ja semblava que la festa dequeia, de fet la majoria dels assistents ja havien marxat als seus domicilis, a altres dependències del centre ... encara hi va haver temps per a més. En aquest moment la música va tornar a sonar i en la "intimitat" de la sala d'exposicions, i ja sense públic, l'equip de professionals de la "Concòrdia", que segons sembla no tenia prou amb tota la feina extra que li havia suposat en els últims mesos la preparació d'aquest aniversari tan especial, va tornar a rememorar les actuacions amb les que el dia anterior havien obsequiat els assistents.

El vestuari, la coreografia, les veus ... van tornar a prendre protagonisme i van permetre perllongar l'optimisme durant uns minuts més. La veritat és que les anècdotes en aquest moment es van succeir sent un reflex més de la sintonia i la companyonia dels professionals de la plantilla. Uns professionals als quals no cal més que agrair el seu esforç en la preparació de l'esdeveniment i que estiguessin pendents del més mínim detall durant l'acte.

¡"Concòrdia", feliç 10è aniversari!


"La combinació entitat social-entitat mercantil és un binomi molt útil per a la gestió en temps de crisi"

Publicaciones Alimarket ha entrevistat recientemante al director de l'Àrea d'Atenció a la Dependència de la Fundació Salut i Comunitat, Toni Gelida. L'entrevista s'ha publicat en l'edició digital de Alimarket Sanidad i impresa (revista Sanimarket). Publicaciones Alimarket és una empresa líder en generació de continguts d'informació economicofinancera sectorial.

En aquesta entrevista Toni Gelida feia una valoració del paper del Tercer Sector en la gestió geriàtrica del nostre país, i era preguntat pels objectius de la nostra entitat en la línia d'estratègies de creixement, entre altres qüestions.

"El nostre principal objectiu és mantenir-nos i, si és possible, créixer, però créixer sense riscos. En dedicar-nos a la gestió de serveis públics estem seleccionant molt bé a quins concursos ens presentem, més del que ho fèiem fa un parell d'anys, i no tant per territoris, sinó per la solvència de l'administració pública que hi hagi darrere de cada concurs", afirmava el director de l'Àrea d'Atenció a la Dependència de la Fundació Salut i Comunitat.

També era preguntat per les aliances que FSC manté en l'actualitat amb Valoriza Serveis a la Dependència, amb el grup Lagunduz, i amb Concentra, del grup Aldesa.

Ens trobem molt còmodes treballant amb entitats mercantils, sempre que aquestes, igual que fem nosaltres, aportin al projecte. Són gairebé 15 anys els que fa des que conformem la nostra primera UTE i ens segueix semblant un model a potenciar. La combinació entitat social-entitat mercantil, pensem que s'ha mostrat com un binomi molt útil per a la gestió en aquests temps de crisi, tant econòmica com de valors”, explicava Toni Gelida.

Publicaciones Alimarket ofereix informació exclusiva i majoritàriament de pagament dirigida a professionals dels diferents sectors analitzats i, molt en particular, als directius de les empreses.

Enllaç a entrevista completa


FSC, present al “5e Congrés Català de Salut Mental”

Dues professionals de l'Àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA de la Fundació Salut i Comunitat, Patricia Bosch i Andrea Valls, van participar en aquesta trobada. En concret, van presentar dos pòsters a l'Àgora d'experiències, creats a partir del treball de la nostra entitat en aquest àmbit.

El congrés, organitzat per la Fundació Congrés Català de Salut Mental en col·laboració amb els col·legis professionals, es va celebrar a les instal·lacions de Cosmo Caixa a Barcelona els passats dies 6, 7 i 8 de juny.

En la seva cinquena edició, la trobada es va organitzar conjuntament amb els cinc col·legis professionals, socis Protectors de la Fundació: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB); Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB); Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (CODTSC), i Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

El títol del congrés, "Salut Mental i Societat en un context de crisi: Perspectives, Oportunitats i Propostes", i la temàtica van ser una oportunitat per reflexionar sobre la repercussió que la crisi està tenint en els centres i serveis d'atenció a persones amb un diagnòstic de salut mental.

L'experiència va ser molt satisfactòria per a les professionals de l'Àrea d'Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA que van presentar els pòsters: "Prospecció de necessitats de serveis de suport i inserció en matèria de patologia dual" i "Atenció a la Salut Mental, una proposta innovadora: Servei tutelar, Club Social i Servei d'Orientació i Informació (SOI) "

Els continguts del congrés es van articular al voltant de 3 eixos de treball: anàlisi de les circumstàncies sociològiques, culturals i psicosocials del context actual i les repercussions en la salut mental de la població en general, les organitzacions, els seus models i eines d'intervenció, i accions innovadors en la comunitat, amb la participació de professionals, familiars, usuaris i persones vinculades al món associatiu.

Al llarg dels tres dies de conferències, col · loquis i debats es van treballar aspectes relatius a aquestes qüestions, generant moments de reflexió i diàleg entre el conjunt de ponents i participants.

El congrés es va dedicar a Jordi Gol i Gurina (1924 - 1985), destacat metge de família, que des del seu trajectòria professional i humana, va fer una contribució decisiva a l'establiment de la democràcia ia la creació del sistema nacional de salut, així com a la conceptualització ia la defensa dels valors relacionats amb la salut mental.

“Que la reflexió i el debat constitueixin aportacions als esforços d’un conreu apassionat. L’home de la terra quan sembra, somnia la collita, i el seu somni la provoca, perquè dona força al braç del sembrador... Salut potser equivalgui a un viure bo. És ben clar que ni el definir-la ni el promoure-la no es pot concebre com afer de metges sols. És afer de tots, dels experts i del poble...”

Jordi Gol


Els fruits de la nostra vida

Ja fa temps que la tendència de l'Hort Urbà està arrelant a les ciutats. El 1997 el Departament de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el projecte "Xarxa d'Horts Urbans", un programa participatiu de l'Àrea de Medi Ambient adreçat a persones majors de 65 anys de la ciutat. La Residència, Centre de Dia i Llar "La Verneda" hi participa des de l'any 2011.

Els Horts Urbans tenen un important valor social entre els seus participants, ja que els permet ocupar el seu temps, afavoreixen la creació de noves relacions i milloren la seva qualitat de vida mitjançant una activitat física molt positiva per a la salut.

Arran de la posada en marxa d'aquest programa, a principis de 2011 es va realitzar una remodelació en les parcel · les de la Masia Can Cadena del barri de S. Martín, on es troba situada la Residència, Centre de Dia i Llar "La Verneda", gestionada per la Fundació Salut i Comunitat en UTE amb el Grup Lagunduz.

Gràcies a la col·laboració d'un familiar d'una usuària del Centre de Dia, va ser concedida l'adjudicació d'una de les parcel · les a aquest servei. Cal assenyalar que aquesta parcel · la ha estat adaptada per a l'ús de persones que utilitzen cadires de rodes.

L'1 de juliol de 2011 es va iniciar l'activitat d'horticultura en el centre. "Amb gran il·lusió, netegem el terreny de males herbes, el abonem i el preparem per al primer cultiu. Inicialment plantem enciams, tomàquets, pebrots, albergínies i algunes herbes aromàtiques", explicava Sandra Miguel, terapeuta ocupacional del centre.

A poc a poc, el cultiu va començar a donar una petita collita i això els va permetre participar en el concurs de cuina promogut pel Departament de Parcs i Jardins. En aquest concurs, en el qual havien de presentar un plat elaborat amb productes de l'horta, van ser premiats i van aconseguir una taula de cultiu.

Gràcies a aquest premi, s'ha creat un petit jardinet a la terrassa de la residència on els / les usuaris / es cultiven maduixes, i diferents flors i plantes.

Des de llavors cada setmana usuaris, familiars, voluntaris i professionals gaudeixen de la sortida al mateix. "Anar a l'hort implica per a ells un augment de la seva autoestima i sentiments de benestar i satisfacció. A més, quan la collita aquesta llista, porten a casa els tomàquets, pebrots, faves, cebes, enciams... recollides i gaudeixen d'un àpat especial que els dóna l'oportunitat d'assaborir aquestes menges. La setmana que recolliran els alls que porten més de 6 mesos plantats", afirmava Sandra Miguel.

Participen en aquest taller de manera regular, activa i productiva uns 10 usuaris del centre, que van a l'hort faci fred o calor. A més d'ells, 3 familiars s'han implicat en la cura del mateix, ajudant en els moments en què els professionals del centre no poden atendre'l. La resta dels usuaris també participa al taller. Cada setmana va a l'hort un grup diferent d'usuaris en funció del voluntariat de què es disposi.

Les millores i beneficis que han obtingut els usuaris d'aquesta activitat han estat molts. No només ha augmentat el seu vincle i contacte amb l'entorn del barri, sinó que la seva autoestima, paper de productivitat i gratificació personal s'ha vist incrementada.

Amb aquesta activitat evoquen més records d'una vida passada en què molts d'ells van treballar al camp i, a més, els dóna l'oportunitat de gaudir consumint els productes que ells mateixos han conreat.

El programa d'Horts Urbans de l'Ajuntament de Barcelona es porta a terme de forma conjunta amb els districtes i compta amb la col·laboració de la Fundació "la Caixa".


Directius d'FSC lliuren al marit de Constança Alarcón el primer exemplar de 'El Cuento Viajero'

El passat dia 14 de juny, en el marc del 20 Aniversari de la Comunitat Terapèutica 'Can Coll', va tenir lloc el lliurament del primer exemplar de "El Conte Viatger" a Josep Berenguer, vidu de la primera presidenta de la nostra entitat, Constança Alarcón , morta fa tres anys. Aquesta iniciativa ha estat reconeguda amb el "I Premi Constança Alarcón" que atorga la Fundació Salut i Comunitat, en memòria de l'enorme compromís de la seva anterior presidenta.

En un marc incomparable, el de la comunitat terapèutica "Can Coll" en plena natura, el president de FSC, Francisco González, acompanyat del gerent de la nostra entitat, Manel Alcaide, i altres directius, van fer entrega del primer exemplar de "El Conte Viatger "a Josep Berenguer, qui va agrair aquest detall i la posada en marxa per part de l'entitat d'aquest premi que porta el nom de la seva dona.

Josep Berenguer es va mostrar emocionat de poder estar en aquest aniversari de la comunitat terapèutica "Can Coll", lloc al qual l'uneix un vincle sentimental molt gran pel treball exercit per Constanza a les comunitats terapèutiques d'FSC.

“El Cuento Viajero. Desde Benejúzar a Egogain” és una narració col·lectiva en la qual han participat, d'una manera o altra, més de 1.500 usuaris i professionals de divuit recursos d'atenció a gent gran gestionats per la Fundació Salut i Comunitat, en solitari o en consorci amb altres entitats.

Com s'assenyala en el pròleg, la iniciativa ha tingut el mèrit d'interconnectar centres ubicats en sis comunitats autònomes. Cada capítol resulta ser un petit univers ple d'intensitat. Família i passions, vicis i altruisme, viatges i aventures, egoisme i reconciliació, retrobaments i perdó, desesperació i esperança...

La publicació es presentarà pròximament en un acte a la ciutat de València, amb presència d'autoritats públiques i representants de la nostra entitat.


La Fundació Salut i Comunitat va celebrar el 20è aniversari de la seva primera comunitat terapèutica

En un matí molt assolellat, i amb la presència de tots els directius/es de la nostra entitat, representants d'administracions públiques, nombrosos professionals, amics/es i usuaris/es del centre, va tenir lloc l'acte pel 20 Aniversari de la Comunitat Terapèutica (CT) 'Can Coll', continuïtat de la CT "Can Solà de la Vall". Va ser el passat divendres, dia 14 de juny. Maite Tudela, directora de l'Àrea d'Addiccions, Gènere i Família de FSC, i Jordi Morillo, director de la comunitat terapèutica "Can Coll", van ser els "amfitrions" en una celebració molt emotiva i acurada. L'equip de professionals del centre va estar pendent fins al més mínim detall perquè tot sortís a la perfecció.

La taula d'intervencions estava formada per Francisco González, president de la Fundació Salut i Comunitat; Carmela Fortuny, directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), dins del Departament de Benestar Social i Família, Josep Oliva, diputat d' Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, ​​i Jaume Codolar, exusuari rehabilitat.

A la sala cridaven l'atenció nombroses frases penjades a les parets que havien escrit els/les usuaris/es per a una jornada de celebració amb extreballadors/es i exusuaris/es rehabilitats/es de diferents èpoques: "He tornat a la vida", " He tornat a sentir-me persona ", "Despertar a una vida sense consum"...

El president de la Fundació Salut i Comunitat, Francisco González, el primer a intervenir, va tenir paraules molt sinceres i belles per a la primera presidenta de FSC, Constanza Alarcón: "Destacar en primer lloc la figura doncs va lluitar fora mida perquè aquest projecte funcionés. Ella va ser la nostra gran mestra i guia.Va lluitar i va treballar fins als últims dies".

Va tenir paraules també molt emotives per al voluntariat per la seva proximitat i per compartir els valors del centre i de l'entitat, un voluntariat del qual forma part des de fa molts anys. D'altra banda, va mostrar el seu agraïment a l'Administració ia altres entitats per fer possible aquest somni fet realitat, en els mateixos termes que havia expressat anteriorment la directora de l'àrea, Maite Tudela.

Per la seva banda, Carmela Fortuny, en representació de l'ICASS, va mostrar la seva satisfacció per aquests 20 anys de fantàstica tasca, felicitant als professionals i voluntaris pel seu treball i als usuaris pel seu esforç i voluntat de seguir endavant. Va tenir paraules especials per a aquests últims: "Amb vosaltres sempre aprenc, bona dosi de coratge em doneu", i va expressar la seva alegria per l'esdeveniment: "Estic molt feliç".

Josep Oliva, diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, ​​va parlar d'un projecte pioner des del seu naixement, exemple d'una perspectiva integral molt àmplia, adaptada a les necessitats de les famílies. També, d'un treball solidari i rigorós, gràcies a un equip de professionals, des del seu coneixement, la confiança, la calidesa i el compromís.

En aquest sentit, ha manifestat: "Felicitar FSC perquè ha tingut la capacitat i una visió sòlida des del tractament de les drogodependències, i per una evolució tan positiva. Celebrem des del goig de complir anys, des del retrobament, durant molts anys heu repartit salut i comunitat ".

Seguidament va prendre la paraula Jaume Codolar, exusuari rehabilitat: "M'emociono perquè veig a la meva dona i els fills, em devolvisteis la vida, va ser per a mi l'oportunitat més important. Sóc aquí i viu ".Després d'aquestes paraules hi va haver una gran ovació per part de tots els assistents.

En acabar l'acte, la directora de l'Àrea d'Addiccions, Gènere i Família de FSC va tenir paraules molt emotives per l'anterior presidenta de l'entitat, Constança Alarcón, per la seva gran tasca i també per l'actual president, Paco González, que ha continuat amb gran compromís aquesta tasca.

Posteriorment, es va projectar el vídeo de l'aniversari, en el qual s'explicava en un recorregut audiovisual la trajectòria del servei i el programa, i un PowerPoint sobre els resultats a llarg i mig termini d'un informe realitzat en les comunitats terapèutiques per a drogodependents de la nostra entitat .

Les principals conclusions del mateix les van explicar Maite Tudela i Jordi Morillo, director de la comunitat terapèutica "Can Coll". Segons aquest informe, després de la seva sortida de comunitat terapèutica, els drogodependents mostren altes taxes d'abstinència i millora notables en aspectes com ara la salut, la vida laboral i les relacions familiars. També disminueixen notablement el comportament agressiu i les transgressions de la llei derivades del consum de drogues.

Jordi Morillo va assenyalar que l'important és que no hi hagi motius per consumir drogues, que no es poden fer pronòstics, i va posar en valor la necessitat d'adaptació contínua, agraint alhora la confiança dipositada per usuaris / es i familiars durant tants anys en aquest programa .

Cal assenyalar que el Centre Terapèutic Residencial "Can Coll" d'estada mitjana és el projecte inicial d'un itinerari complet de tractament format per sis serveis especialitzats que es complementen, el del "Circuit d'Atenció Integral en Addiccions", format pels Serveis d'Atenció Psicosocial, el Centre Terapèutic Residencial Riera Major d'estada curta, dues Residències Terapèutiques Urbanes, un Taller Sociolaboral (recurs terapèutic que complementa el tractament ambulatori) i el propi "Can Coll".

L'avantatge que la mateixa entitat (FSC) disposi d'aquesta xarxa de centres especialitzats és que s'aconsegueix una alta coherència en la línia tècnica d'intervenció i es facilita enormement la derivació i el pas d'un dispositiu a un altre, evitant així les interrupcions en el tractament, la falta de coordinació, etc.

L'acte va finalitzar amb una visita a les instal·lacions del centre, en què els/les professionals es van implicar especialment amb els convidats, i d'un aperitiu a manera de menjar, en què va destacar la qualitat i varietat de plats que es van cuinar, i l'afecte posat en la seva elaboració.

Va cridar l'atenció especialment l'espectacular pastís amb el logotip de FSC que Joana, la cuinera del centre, i el seu equip de cuina en aquesta ocasió, molts d'ells usuaris, van realitzar per aquesta gran celebració. A més de que estava riquíssima.

Moltes felicitats, per molts anys!