Ismael Estevan: "Cada mes quantifiquem el nombre d'úlceres per pressió en els centres i mesurem el nivell d'incidències"

El diari especialitzat en gent gran "Balanç de la Dependència" ha publicat un reportatge sobre prevenció i cura de les úlceres per pressió. Per a la seva elaboració ha comptat amb diverses fonts especialitzades, entre elles la Fundació Salut i Comunitat. El nostre company Ismael Estevan, subdirector de l'Àrea d'Atenció a la Dependència, va ser el professional triat per atendre aquest mitjà, atès també el seu perfil sanitari.

Ismael-Estevan
Ismael Estevan

El GNEAUPP, institució independent que aglutina diferents tipus de professionals interessats en les úlceres per pressió (UPP) i les ferides cròniques, reconeix la importància de disposar d'estratègies d'educació i prevenció integrades en guies de pràctica interdisciplinaris. Es tracta amb això d'evitar el 95% de les lesions, així com les dificultats derivades del seu empitjorament.

Conscients de la seva repercussió en la salut dels usuaris, la majoria dels centres sociosanitaris han elaborat protocols d'actuació pre i post úlceres de pressió, segons s'explica en el reportatge publicat per "Balanç de la Dependència".

Per a l'elaboració d'aquest, ens van sol · licitar una entrevista a un professional especialitzat en l'àmbit sanitari de l'Àrea d'Atenció a la Dependència i la persona que la va realitzar va ser Ismael Estevan.

Segons explica en el reportatge el subdirector de l'Àrea d'Atenció a la Dependència, la Fundació Salut i Comunitat treballa amb protocols propis, tenint en compte les bases que promulga el GNEAUPP, i els diversos protocols amb els que treballen les diferents administracions sanitàries i socials, tots de la mateixa manera i amb la mateixa formació i eines.

Ismael Estevan afirma que "mes a mes es mira la quantitat d'úlceres per centre i es compara amb altres, i amb el mateix centre en diferents mesos, de manera que podem mesurar el nivell d'incidències".

D'altra banda, entre altres coses, sosté que "la idea és que tots els residents que viuen en els seus centres, tinguin els mateixos estàndards de qualitat, i aquest és un molt important per a residències de tercera edat".

El reportatge s'ha publicat en l'edició impresa i digital de "Balanç de la Dependència", publicació a la qual aprofitem per agrair aquesta oportunitat de difusió.


La Residència "Las Fuentes" de Saragossa gestionada per FSC i Valoriza, la millor valorada per usuaris i familiars en una enquesta de l'Administració

La Residència i Centre de Dia "Las Fuentes" de Saragossa és un dels quatre centres de titularitat pública de l'Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS) amb gestió externa. Disposa de 68 places de residència i 35 de centre de dia. Des d'agost del 2005 el servei està gestionat per la UTE formada per Valoriza Serveis a la Dependència i la Fundació Salut i Comunitat.

En l'últim trimestre del 2012 el Departament de Qualitat de l'IASS va passar una enquesta de satisfacció als quatre centres que té amb gestió externa, com ara la Residència "Las Fuentes". Aquesta enquesta l'emplenen els usuaris amb prou capacitat cognitiva o, si no en tenen, un familiar seu. Per poder-ho fer els usuaris havien de portar -com a mínim- tres mesos al centre.

El mes de gener del 2013 l'IASS va fer arribar les conclusions de les mateixes a les direccions dels centres, així com la comparativa del resultat obtingut de mitjana en els quatre centres de titularitat pública.

Els resultats de "Las Fuentes", comparativament respecte als altres recursos, són d'una diferència en positiu cap a aquest centre, ja que ha estat el que millor valoració ha obtingut per part d'usuaris i familiars.

Dels 26 ítems preguntats, llevat 3 d'ells que feien referència a instal·lacions i nombre de professionals existents (que són els establerts en concurs, i per tant, no són responsabilitat de la nostra entitat), totes les altres variables rellevants fan referència a l'excel·lent qualitat del servei ofert per tots els professionals del centre en les diferents àrees (sanitària, psicosocial i serveis generals). Un 100% dels enquestats recomanarien a tercers que resideixin en aquest centre si ho necessiten.

Per això, entenem que, després de gairebé vuit anys de gestió, aquests resultats poden ser atribuïbles a l'estil de treball i aportacions de la UTE que gestiona el recurs.

Per als professionals que portem treballant durant els gairebé 16 anys que fa que està obert, ens han omplert d'orgull i satisfacció aquestes valoracions, ja que quan les circumstàncies socials actuals són cada vegada més difícils, quan els recursos econòmics cada vegada són menors, quan els usuaris són tan dependents que la càrrega física... de vegades "et fa mal", veure com valoren tan bé a tot un equip, com manifesten sentir-se segurs i ben cuidats al centre... Això fa que minimitzem tot el menys bo i estiguem convençuts que absolutament tot el nostre esforç val la pena.

Tot l'equip volem agrair als nostres estimats usuaris i als seus familiars les seves valoracions, que sens dubte serviran d'estímul perquè el nostre treball diari sigui una contribució a seguir sentint-se "Com a casa".

Finalment, i com a reflexió, vull compartir amb tots vosaltres una cita de George Bernard Shaw que sempre m'emociona i m'estimula:

"La vida, per a mi, no és una espelma que s'apaga. És més aviat una esplèndida torxa que sostinc a les mans durant un moment, i vull que cremi amb la màxima claredat possible abans de lliurar-la a futures generacions".

Carmen Lorente, directora de la Residència i Centre de Dia "Las Fuentes" de Saragossa.


FSC exposa l'experiència del "Servei de Mediació Laboral" en una trobada sobre mediació celebrat a Alacant

La nostra companya Paz González Alfaro, Coordinadora del Servei de Mediació Laboral de la capital alacantina, va participar en les "III Jornades de Mediació" organitzades per l'Associació de Mediadors d'Alacant, amb una ponència sobre la importància de la mediació com a eina per a la inserció sociolaboral.

La trobada, celebrada a "Las Cigarreras", va servir com a preludi a la celebració del Dia de la Mediació que, tradicionalment, es commemora el 21 de gener. Isabel Leal, presidenta de l'Associació de Mediadors d'Alacant, va ser l'encarregada de presentar i donar pas als participants en aquesta taula rodona que van exposar l'estat actual de la mediació enfocada al camp de l'empresa.

sml_alicante_jornadas_mediacionPaz González va plasmar en la seva presentació les claus del funcionament del " Servei de Mediació Laboral ", gestionat per la Fundació Salut i Comunitat des del 2001. L'objectiu del centre és implementar accions destinades a l'orientació, formació i inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, mitjançant l'assessorament sociolaboral i formatiu. En definitiva, ser complementari als equip de treball d'altres centres socials i capacitar a l'usuari/a en habilitats sociolaborals i actitudinals per facilitar la seva inserció en les estructures formatives i laborals normalitzades.

Per això, en el procés que es duu a terme al centre intervenen 5 variables fonamentals:

 1. Avaluació - Diagnòstic del tipus d'empresa.
 2. Definició del perfil professional del usuaris.
 3. Disseny de l'itinerari personalitzat empresa / servei de mediació laboral.
 4. Seguiment - supervisió al llarg d'un període de temps.
 5. Avaluació del període adaptació / prova (Empresa / SML / usuari).

Aquestes variables de treball van acompanyades de les claus del bon funcionament del centre:

 • Compromís.
 • Complementarietat.
 • Coordinació.
 • Comunicació.
 • Confiança.

Prova del bon funcionament del Servei de Mediació Laboral van ser els resultats corresponents a l'any 2012 exposats per la nostra companya:

 • 63 insercions laborals.
 • 88 insercions formatives.
 • 70% de l'manteniment de l'ocupació (durant 4 mesos).
 • 45% inserció en un àmbit relacionat amb la formació d'usuaris/ies.
 • 27 convenis de col·laboració amb empreses.
 • 125 empreses coneixen el Servei de Mediació Laboral.

El Centre Terapèutic "Riera Major" utilitza la videoconferència com a eina de teràpia familiar

A principis de gener s'ha dut a terme per primera vegada al Centre Terapèutic "Riera Major", una teràpia familiar a llarga distància amb l'ajuda d'Internet a manera de videoconferència amb "l'altre costat del món" (més concretament a Austràlia).

skype_terapia

Les teràpies familiars són una part molt important del tractament i del procés de canvi tant per les persones que resideixen al centre terapèutic com per als familiars dels mateixos. Que la família prengui consciència que són una part activa del tractament, que ampliïn la seva informació sobre l'addicció, i que aprenguin estratègies que puguin aplicar en moments de crisi, és bàsic i fonamental per a la bona evolució de cada un dels/ de les usuaris/es.

En aquestes teràpies es posen en comú els objectius a desenvolupar, els rols de cada component de la família, les dificultats de relació, els pactes i acords als quals han arribat, i els fets que poden facilitar el desenvolupament dels objectius destinats a la reinserció, tant familiar, com laboral i social.

En aquesta teràpia s'ha combinat la presència física d'una usuària i la família que viu a Catalunya amb el familiar que resideix a Austràlia via videoconferència utilitzant el programa Skype.

Sense disposar de la tecnologia, encara que hagués pogut dur a terme via telefònica amb un sistema de mans lliures, s'hauria perdut una gran part de la gestualitat, la comunicació no verbal i fins i tot l'entorn en què s'estava desenvolupant (tant en "Riera Major "com a Austràlia).

Hi va haver més d'ajustar els horaris (que en aquest cas eren de deu hores de diferència) per poder fer-la a una hora acceptable per a totes les parts.

Un cop iniciada i mitjançant l'anàlisi posterior s'ha evidenciat una magnífica possibilitat de comunicació i interacció, creant-se un clima molt emotiu, amb aportacions i intercanvis de continguts valuosíssims sense cap tipus d'obstacle. Sí que s'ha observat la necessitat d'una major concentració, cura i atenció per part del terapeuta que ha hagut de ser de major intensitat que en les teràpies familiars presencials.

La valoració ja que tant per part del terapeuta com de tots els integrants de la teràpia familiar ha estat molt positiva. "Llàstima que no haguem pogut donar-nos una abraçada en acabar", va esmentar la usuària participant en la nova iniciativa.


El Servei de Mediació Laboral participarà en les activitats del "Dia de la Mediació" a Alacant

El proper 21 de gener, l'Associació de Mediadors d'Alacant (AMA) celebra els seus III Jornades de Mediació. Amb aquest motiu, el 17 de gener tindrà lloc una taula rodona sobre la "Mediació com a generadora de solucions a l'empresa", on participarà com a ponent la nostra companya Pau González, Coordinadora del Servei de Mediació Laboral de l'Ajuntament d'Alacant, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat des del 2000.

SML_JORNADAS
Equip de professionals del Servei de Mediació Laboral

La mediació s'ha consolidat com un mètode alternatiu summament eficaç per a la resolució pacífica de gran diversitat de conflictes, en el qual dos o més parts arriben a acords consensuats facilitades per una tercera part (el mediador), que actua sota el principi de la neutralitat . Així, es proporciona un espai de trobada, un entorn per a la reflexió i un clima propici per a la comunicació, l'assumpció de responsabilitats i l'adopció de decisions. És un instrument per a la pacificació social i s'ha constituït com un complement i una alternativa a la judicialització dels conflictes socials, professionals i familiars.

Aquest any la celebració del 21 de gener té una connotació especial, ja que s'ha aprovat la Llei de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils, que marca un avanç en la implantació de la mediació a tot l'Estat.

La nostra companya Pau González Alfaro intervindrà a la taula rodona sobre la "Mediació com a generadora de solucions a l'empresa" amb una ponència sobre la importància de la mediació com a eina per a la inserció sociolaboral.

L'objectiu del Servei de Mediació Laboral és és implementar accions destinades a l'orientació, formació i inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, mitjançant l'assessorament sociolaboral i formatiu.Per això, es realitzen accions d'orientació i tallers prelaborals, amb l'objectiu de formar persones en una ocupació que faciliti la seva incorporació al mercat laboral.

Veure programa de les jornades: "Mediació com a generadora de solucions a l'empresa"


Els Serveis de Tractament de les Addiccions de FSC creen un programa d'assistència a joves i els seus familiars

El programa d’assistència a adolescents i joves i als seus familiars sorgeix com una necessitat detectada als darrers anys de la nostra trajectòria professional en el camp de les drogodependències. Existeixen nous patrons de consums associats a un inici més primerenc que requereixen un apropament i un abordatge específic.

Drogas_jovenes_adiccionesEls Serveis de Tractament de les Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat acaben d'iniciar un programa específic dirigit a joves i adolescents, així com als seus familiars, amb la finalitat de prevenir i assessorar sobre el consum de drogues, així com reduir o detectar altres comportaments de risc. Està compost per un equip multidisciplinari de professionals amb àmplia formació i experiència en addiccions i en altres aspectes de la salut mental: psicòlegs terapeutes, educadors socials, psiquiatres, etc.

L'enfocament d'aquest nou programa inclou:

Assistència a adolescents i joves de 14a fins a 25a amb l’objectiu de reduir o aturar el consum de drogues, així com prevenir o detectar altres comportaments de risc (fracàs escolar, agressivitat, problemes amb l´alimentació, relacions emocionals i sexuals de risc, delinqüència, conducció temerària…). Inclou:

 • Atenció psicoterapèutica individualitzada. Es tracta de crear un espai de confiança amb el/la adolescent/jove per avaluar la situació de consum (ús, abús o addicció), afavorir la presa de consciència d’aquesta i/o altres conductes de risc, i motivar pel canvi.
 • Avaluació psiquiàtrica. Valoració per un metge-psiquiatra especialitzat en adolescents/joves per establir un diagnòstic psicopatològic, si s’escau.
 • Grup de joves “Parlem de consum”. Espai terapèutic grupal on s’afavoreix la reflexió crítica sobre el  consum de drogues.
 • Grup de joves motivats per l´abstinència “Parlem de canvis”. Espai terapèutic grupal que s’ofereix per aquells joves amb un mínim de motivació per mantenir l’abstinència i que ofereix l’intercanvi d’experiències per portar a terme els canvis necessaris i estratègies per aconseguir-los.
 • Acompanyament terapèutic. Tutor que acompanyarà al jove/adolescent en el seu medi natural per garantir la consecució dels objectius terapèutics i/o de reinserció que s’hagin pactat.

Assistència a famílies amb un jove/adolescent a càrrec (amb o sense l’assistència d’aquest al tractament), amb l’objectiu de valorar la situació de consum, assessorar-los i donar pautes d’actuació adaptades a la situació concreta.

 • Atenció psicoterapèutica familiar: Sessions de teràpia familiar que tenen per objectius:
  • Informar sobre les diferents drogues, els efectes i les seves conseqüències a curt, mig i llarg termini
  • Generar eines de detecció de consum i altres comportaments de risc
  • Oferir estratègies familiars per afavorir l’aturada o reducció del consum: límits, comunicació, habilitats socials familiars, comprensió i empatia, estil educatiu…
 • Grup de famílies: 6 sessions estructurades amb contingut teòric de caràcter quinzenal , que afavoreixen la comprensió de la drogodependència, l´adquisició de noves eines per fer-hi front i afavorir el canvi del jove i la seva família, i l’intercanvi d’experiències.

Trobareu més detalls a la pàgina web dels nostres Serveis de Tractament de les Addiccions o truqui al telèfon 93.424 04 00


Grupo Picis FSC

L'empresa 'Picis' visita les instal·lacions del "Club Artístic i Social" de la Fundació Salut i Comunitat

El passat mes de desembre, diversos membres de l'empresa Picis, que va realitzar una donació econòmica al Club Artístic i Social de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), van visitar les instal·lacions del projecte per conèixer l'equip de professionals, com funciona el recurs i la utilitat pràctica de la donació que van realitzar.

Una representació del grup de voluntaris que gestionen les donacions econòmiques que l'empresa Picis realitza a causes socials i solidàries va visitar la seu del Club Artístic i Social de FSC amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat de la iniciativa, com són les persones a les que atén, quina és la dinàmica de les activitats que es desenvolupen i en quina mesura la seva aportació econòmica repercuteix en el manteniment i estabilitat del funcionament del recurs.

Durant la visita, els propis usuaris del Club Artístic i Social van explicar la seva experiència personal i el que significa per a ells aquesta iniciativa. També van aprofitar l'ocasió per fer entrega als professionals de Picis d'un treball manual realitzat al Club, basat en la unió dels logos de Picis i d'FSC sobre un monitor de vigilància intensiva on apareixia la paraula "Gràcies", ja que es tracta d'una empresa que s'encarrega, entre altres tasques, del programari que s'utilitza en les Unitats de Cures Intensives (UCI) de centres sanitaris.

D'altra banda, Maite Tudela (Directora del Departament d'Addiccions i Atenció a la Dona) i Sandra Gasca (Coordinadora del Club Artístic i Social) van explicar el funcionament intern del Club. "Va ser un acostament molt interessant, ja que tots dos equips professionals venim d'àrees laborals i formes de treballar molt diferents-ells programadors informàtics, enginyers tècnics i nosaltres psicòlogues", explica Sandra Gasca. Justament per tot això va ser molt enriquidor acostar la realitat del dia a dia al Club Artístic i Social i compartir punts de vista i experiències de treball diferents.

Finalment, projectar una presentació en diapositives perquè els professionals de Picis tinguessin una idea gràfica i clara de la utilitat que té el Club Artístic i Social per a les persones que assisteixen a les activitats que es duen a terme.

El Club Artístic i Social és un servei integrat dins el Circuit d'Atenció Integral en Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat, considerat com un dels dispositius de referència a Catalunya. Concretament, es tracta d'un espai de reforç, socialització i bon ús del temps lliure per a persones que es troben en ple procés de deshabituació de l'alcohol i / o altres drogues.

Actualment, la nostra entitat ha posat en marxa una campanya de captació de fons perquè les persones que assisteixen a les activitats del Club puguin rebre una subvenció durant un any, amb la finalitat de reforçar els èxits aconseguits durant el seu tractament i incrementar la seva autoestima i evitar situacions de risc o recaigudes.

[framed_box rounded="true" align="center"]

Per més informació:

[/framed_box]


L'Ajuntament de Barcelona consolida l'atenció transversal a les dones

Durant el primer semestre del 2012, els punts d'informació a les dones han atès 1.275 persones, la qual cosa suposa un augment de l'1,73% respecte al mateix període de l'any anterior. El nombre d'unitats familiars ateses als dispositius d'atenció a la infància i adolescència que pateix violència masclista han augmentat prop d'un 30% respecte al 2011.

L'Ajuntament de Barcelona destinarà els recursos necessaris per abordar la violència masclista, entesa com un fenomen estructural, amb respostes específiques i diverses: transversalitat, coordinació i cooperació, integritat, participació i coresponsabilització, accessibilitat o qualitat.

La Regidoria de Dona i Drets Civils ha elaborat el Pla municipal per la igualtat d'oportunitats real i efectiva entre homes i dones (2012-2015) per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.

Un dels objectius d'aquest pla és l'abordatge integral contra la violència masclista i la lluita contra l'explotació sexual per millorar les intervencions per eradicar la violència masclista en totes les seves manifestacions.

El pressupost destinat als serveis d'atenció a les dones durant l'any 2012 és de 3.482.490,48 euros.

Més de mil dones als PIAD

Els punts d'informació a les dones (PIAD) són serveis oberts a totes les dones, que ofereixen informació, orientació i atenció de forma individual, grupal i comunitària. La ciutat disposa de deu espais d'aquest tipus, distribuïts per tots els districtes, que han donat atenció a 974 dones per primera vegada durant el primer semestre de l'any.

Aquesta xifra suposa un augment del 0,62% respecte al mateix període del 2011. El recurs que més han sol·licitat aquestes dones és l'assessorament jurídic, seguit per l'acompanyament psicològic i l'assessorament pel que fa a la violència masclista.

El nombre total de dones ateses (noves i en seguiment d'anys anteriors) és de 1.275, fet que suposa un augment de l'1,73% respecte al mateix període de l'any anterior.

Atenció a les dones víctimes de violència

L'Equip d'Atenció a les Dones (EAD) és un servei municipal d'atenció específica a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles.

El primer semestre de l'any s'han atès 843 dones, 231 de les quals era la primera vegada que s'adreçaven a l'EAD i 118 ho han fet per via d'urgència. Respecte al grau d'assoliment dels objectius, de les 1.210 dones ateses el 2011, prop del 49% van causar baixa, i d'aquestes el 77,87% van marxar havent assolit totalment o parcialment els objectius.

Serveis per a la infància i l'adolescència

D'altra banda, durant els primers sis mesos de l'any, el centre d'acolliment d'urgència per a violència masclista per a dones i per als seus fills i filles ha acollit un total de 67 dones i 49 infants o adolescents, un 35,5% més que el mateix període de l'any anterior. D'aquests, 54 dones i 39 infants o adolescents han estat acollits al centre.

L'Ajuntament disposa de tres tipus de recursos públics d'acolliment de llarga estada, però quan no hi ha places disponibles en aquests es recorre a recursos privats conveniats o a entitats privades.

Dels espais públics, 13 dones i 11 infants o adolescents han estat acollits a la Casa d'Acollida de Dones durant el primer semestre de l'any, i 9 dones i 6 infants han disposat d'una estada conveniada amb una entitat privada. El pis tutelat i els pisos d'acollida han allotjat 4 dones i 11 infants, mentre que pels pisos pont en comunitat de veïns han passat set dones i deu infants o adolescents.

Teleassistència al mòbil

En el període esmentat, un total de 243 dones han disposat del servei de teleassistència mòbil (ATENPRO), que està enfocat no només a prevenir possibles agressions i garantir una atenció immediata, sinó també de cara a oferir suport i assessorament a les seves usuàries.

Per atendre els infants i adolescents en situacions de violència masclista, l'Ajuntament compta amb l'EAD, on els menors s'atenen a partir de la demanda de les mares, i el Servei d'Atenció a Nens i Nenes que han patit violència de gènere en l'àmbit familiar (SAN), on persones referents fan la demanda d'atenció directa per als nens.

Durant el primer semestre del 2012, s'han atès directament o indirectament 245 unitats familiars i 398 menors, el mateix nombre d'unitats que es va atendre en tot l'any 2011.

Un servei per als homes

Amb l'objectiu de treballar amb els homes per eliminar o disminuir els maltractaments i aconseguir unes relacions familiars i de parella més respectuoses i igualitàries, el Servei d'Atenció als Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH) s'ha consolidat.

Entre els mesos de gener i juny, el SAH ha atès 79 homes, i 26 dones han contactat com a parelles o exparelles. En total han entrat 33 expedients nous.

Per últim, un total de 758 adolescents han participat en els tallers de prevenció de relacions abusives, que amb el títol de "Paranys de l'amor" volen incrementar la conscienciació entorn de la presència de la violència en la quotidianitat entre els joves.

Font: Ajuntament de Barcelona


Missatge de Nadal i Any Nou del president de FSC, Francisco González

Ara, que arriba el Nadal, és un bon moment per mirar enrere i fer balanç d'un any que, a causa de la crisi econòmica, no ha estat fàcil per a les entitats socials.

Però, en positiu, vull destacar que seguim estant aquí, ja que les administracions ens han demostrat que segueixen comptant amb nosaltres i valorant el nostre compromís de solidaritat cap als més desfavorits de la societat, així com el nostre model de gestió.

En aquest punt del nostre recorregut, i amb la vista posada en el futur, vull destacar la suma d'esforços, i insistir en la importància de seguir unint voluntats, ja que això ens ha de seguir guiant durant el proper any 2013.

Per això, vull aprofitar aquesta ocasió per expressar, a cada un dels treballadors i voluntaris de l'entitat, la meva immensa gratitud pel vostre sacrifici, esforç i bona voluntat doncs, gràcies a vosaltres, l'organització segueix gaudint de reconeixement en el sector, el qual no només ens ha permès mantenir-nos, sinó també seguir creixent.

Finalment, vull donar les gràcies a totes les persones i entitats que ens han donat suport incondicionalment en el desenvolupament de la nostra activitat durant aquest any 2012: socis, proveïdors, donants, administracions ...

L'esperit nadalenc, a més de portar-nos a compartir les celebracions en família i amb els bons amics, significa la calor que torna al cor de les persones, la generositat de compartir amb altres i l'esperança de seguir endavant. Gràcies per dedicar-nos durant tot l'any el bé més preuat que tenim: el vostre temps i afecte.

Bon Nadal, Bon Nadal, Eguberri On

Feliç Any Nou, Feliç Any Nou, urte Berri On

Francisco González, President de la Fundació Salut i Comunitat


El Nadal torna a la sintonia de "Gent Gran a les Ones"

Un any més, l'equip de “Gent Gran a les Ones” ha preparat un programa especial per acompanyar els seus oients durant aquestes festes, amb què a més arriba a la seva majoria d'edat. Aquest espai de ràdio s'emet en els centres residencials gestionats per l'Àrea d'Atenció a la Dependència i s'inclou en la programació de dues emisores (a Barcelona i Alacant).

El programa 18 compta amb els testimonis d'alguns col·laboradors habituals de la Residència i Centre de Dia de Puçol a València, centre des del qual es produeix aquest programa de ràdio.

Ells han volgut compartir amb nosaltres els moments més significatius i vivències del seu nadal recordant temps passats, que ens acosten a través de diferents entrevistes.

Aquest especial de Nadal inclou també una proposta gastronòmica per aquestes festes de la mà de dues usuàries expertes en gastronomia, i una selecció musical, com és habitual, pròpia d'aquestes dates.

El programa compta a més amb la participació de la Residència i Centre de Dia "Las Fuentes" i la Llar i Centre de Dia "San José", tots dos de Saragossa, a través de les seves propostes musicals.

També es pot escoltar un dels últims capítols de "Amb el destí d'esquena", relat escrit per una usuària dels Habitatges amb Serveis "Concili de Trento II" a Barcelona, col·laboradora habitual del nostre programa de ràdio. Aquest relat s'ha anat radiant al llarg de diferents programes a les veus de l'equip de voluntariat.

Tots els programes es poden escoltar i descarregar a través de la fitxa web de "Gent Gran a les Ones".

Cal destacar també que el projecte s'ha penjat aquesta setmana a la plataforma digital de finançament col·lectiva BBVA SUMA , amb molt bona resposta ja en xarxes socials.

Amb els nostres millors desitjos radiofònics... bones festes!

Àrea d'Atenció a la Dependència