La Comunitat Terapèutica “Riera Major” de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ofereix un programa de tractament que permet cobrir tota una sèrie de necessitats i millors garanties d’èxit a aquelles persones que, tot i tenint un suport familiar, necessiten allunyar-se temporalment del seu entorn habitual per tal de poder parar, mantenir, analitzar i consolidar la seva abstinència a les drogues. El Programa Residencial de la comunitat terapèutica permet gaudir de la consolidació de diferents aspectes (un alt grau de qualitat dels grups terapèutics que es realitzen diàriament en el centre, un equip terapèutic professionalitzat i una millora de les instal·lacions, entre altres), permetent que el treball realitzat en el centre hagi obtingut bons resultats durant 2021 i 2022.

En aquest sentit, la comunitat permet fer una intervenció tan intensiva (marcada per moltes hores d’assistència terapèutica setmanals, tant a nivell individual com grupal), com extensiva (aproximadament vuit mesos en dos fases molt diferenciades de medi rural i urbà), on la persona realitza una sortida progressiva del centre, per tal d’anar consolidant els canvis adquirits en aquesta i fer-ne una posterior valoració.

D´altra banda, ofereix tractament a totes aquelles persones que tinguin un suport familiar, ja que el treball sistèmic en el nostre centre és fonamental i forma part activa del tractament.

Degut a la situació de pandèmia, hem canviat algunes de les nostres pràctiques. És el cas de les visites al nostre centre per part de les persones referents. Però hem mantingut el fet de treballar amb elles, mitjançant la incorporació de les sessions telemàtiques setmanals per facilitar l’aprenentatge i poder fer un seguiment de les famílies i persones referents, ampliant així el nombre de familiars ateses anuals. La inclusió de la família en el tractament permet afavorir la retenció i la millora del sistema familiar i la recuperació de la persona ingressada. També, hem pogut respectar, en la mesura de les possibilitats, les visites dels infants al centre, per poder treballar la vinculació amb els i les menors d’edat.

Igualment, s’han tingut que portar a terme plans de contingència adaptats contínuament al moment social de la salut pública i la necessitat d’incorporar altres metodologies, per tal de protegir al màxim a les persones ingressades. Així com un augment en les despeses pel que fa a equips de protecció individual, productes de neteja i tot el necessari per mantener la seguretat al centre.

S’han adaptat els torns de les persones treballadores en “grups bombolla”, fent torns llargs de feina i alternant horaris, amb l’objectiu sempre de reduir riscos. Aquesta nova situació de pandèmia ha provocat un desgast i molta més implicació per a l’equip professional, reflectint-se en un nivell elevat de feina i d’estrès de les persones treballadores.

És important destacar que la retenció general de les persones usuàries és de quasi un 90%, això vol dir que existeix una bona vinculació, que adeqüem el tractament a les necessitats de les persones i que es fa un bon treball d’acompanyament en les problemàtiques vigents.

Així mateix, observem un fort increment de les persones amb patologia dual, augmentant fins a arribar al 81% del total de persones ingressades que presenten alguna patologia. Aquesta dada deixa en evidència la cormobilitat entre consum de substàncies i trastorn mental. El treball amb persones amb patologia dual implica una dedicació encara més individualitzada per poder sostenir el procés, adaptant-nos a les necessitats que requereix aquest col·lectiu i fer un treball centrat en la persona.

A nivell general, el perfil i el nombre de les persones ateses, ha estat semblant a altres anys. Tot i que, cal destacar que el 50% són persones amb pluriconsum de cocaïna i alcohol, una dada que s’ha vist agumentada amb els anys.  Cal destacar la incorporació de consum d’altres substancies com el GHB, metamfetamines o altres derivats, visibilitzant una problemàtica vigent del consum dintre del col·lectiu LGTBI, així com una problemàtica lligada a les addiccions comportamentals. Per aquest motiu, continuem portant a terme grups específics d’aquestes problemàtiques.

Una altra dada rellevant és la necessitat d’abordar el tractament amb una mirada de gènere, adaptant el procés a les necessitats i problemàtiques de gènere. El 90% de les dones estan o han estat en una situació de violència de gènere i quasi el 50% dels homes han exercit o exerceixen violència masclista. Per aquest motiu, entre altres, es porten a terme grups no mixtes per abordar aquesta conflictiva, amb un alt grau de coordinació amb altres recursos de la xarxa pública de violència de gènere.

Així doncs, el Programa Residencial a la Comunitat Terapèutica “Riera Major” de la Fundació Salut i Comunitat, permet gaudir de la consolidació de diferents aspectes, com poden ser un alt grau de qualitat dels grups terapèutics que es realitzen diàriament en el centre, un equip terapèutic professionalitzat i una millora de les instal·lacions, permetent que el treball realitzat en el centre tingui uns resultats satisfactoris, durant 2021 i 2022.