La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya -que representa 35 federacions i organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats- ha demanat recentment a la Generalitat que posi fi als retards greus en el pagament de les subvencions, la principal font de finançament de moltes entitats del tercer sector social que atén, acompanya i ofereix serveis i suports a un milió i mig de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya. En l’acte, va estar representada la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), a través de la nostra companya Gemma Maudes, vocal de la Junta Directiva d’aquesta federació i adjunta a la direcció de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Famílies de la Fundació Salut i Comunitat (FSC). La nostra entitat forma part de la FCD, com a entitat especialitzada en l’àmbit de les drogodependències a nivell estatal.

Actualment, les entitats socials estan patint el pitjor retard en els pagaments, el que està generant moltes tensions de tresoreria i incertesa. La Taula calcula que el tercer sector social està avançant més de 33 M€ de projectes que ja s’estan executant.

A més denúncia que les dues principals convocatòries de subvencions, la COSPE (convocatòria de subvencions per a projectes i activitats que porten a terme les entitats en l’àmbit de les polítiques socials) i el 0,7% de l’IRPF, s’estan publicant amb un endarreriment de més de mig any respecte al període d’execució i el pagament s’està efectuant durant els darrers mesos de l’any d’execució o, fins i tot, l’any següent. Mentrestant, les entitats socials han d’assumir totes les despeses dels projectes sense saber si les accions que estan desenvolupant estaran cobertes, o no, per les subvencions.

“Aquesta lentitud burocràtica l’estem arrossegant des de fa anys, però, amb la pandèmia s’ha agreujat especialment. Mai havíem estat tan malament com ara. Durant aquest temps, no hem deixat de demanar al Govern de la Generalitat que solucioni aquestes incidències de manera urgent perquè generen uns enormes problemes de tresoreria, a més de molta inseguretat, en unes entitats socials que som i fem un servei públic i que no hem deixat d’estar al costat de les persones, inclòs en els moments més durs de la crisi social” ha recordat la presidenta de la Taula, Francina Alsina, que ha insistit en les conseqüències directes. “Estem augmentant les pòlisses de crèdit. Estem assumint els interessos d’aquests crèdits que queden fora de la subvenció i estem reduint l’estructura tècnica dels equips professionals, just en un moment de màxima pressió assistencial pels efectes de la pandèmia”.

Davant aquesta situació, la Taula va a proposar a la Generalitat la creació d’un grup de treball mixt amb el tercer sector per abordar millores en el sistema de finançament. El Departament de Drets Socials es va comprometre el novembre passat a impulsar la creació d’aquest grup però, tot i les reiterades peticions de la Taula, cinc mesos després no s’ha convocat. “Mai hem fallat. Sempre que el Govern ha requerit la nostra ajuda per donar resposta a emergències socials, hi hem estat. El reconeixement a la tasca i la contribució del tercer sector social s’ha de demostrar amb fets, no amb paraules. És el moment de fer-ho”, assenyala Francina Alsina.

La Taula planteja a la Generalitat de Catalunya 5 propostes que queden recollides, amb alguna esmena, en una moció que recentment va ser aprovada al Parlament. La Taula espera que el Govern les assumeixi. Es tracta de les següents propostes:

  • Constituir amb celeritat el grup de treball mixt Generalitat – Taula en el qual hi ha tots els departaments que gestionen subvencions adreçades a les entitats socials: Economia, Salut, Igualtat i Feminismes, Justícia, Drets Socials, Empresa i Treball i Presidència.
  • Pactar amb el tercer sector social un calendari de convocatòries de subvencions que es resolguin l’any anterior al període d’execució o, a tot estirar, el primer trimestre de l’any en curs per aconseguir que les entitats puguin planificar-se prèviament i no arribar a executar les actuacions sense saber si seran accions subvencionades o no.
  • Garantir el pagament de les convocatòries de les subvencions el primer trimestre de l’any d’execució de manera progressivament proporcional perquè les entitats no hagin d’assumir amb fons propis o pòlisses de crèdit els costos dels projectes que són subvencionats.
  • Fer el procés de revisió dels projectes que són finançats per les convocatòries de la COSPE i l’IRPF i que haurien de passar-se a la cartera de serveis de forma consensuada amb el tercer sector social. La modificació de les bases de les convocatòries de la COSPE i l’IRPF que vol dur a terme el Departament de Drets Socials, també s’ha de fer de manera pactada amb el tercer sector.
  • ssegurar la interlocució permanent amb les entitats socials a tots els nivells. En el polític, garantir una comunicació fluïda entre el Departament de Drets Socials i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; particularment, en els processos de les convocatòries públiques, cal nomenar responsables del departament per a cada convocatòria perquè les entitats puguin adreçar-s’hi per resoldre dubtes de requeriments, calendaris, formularis o altres qüestions.