Les imatges formen part de la nostra vida i de la nostra realitat. Vivim immersos en la societat de la imatge, adults i menors estem sobreexposats a un gran nombre d’imatges diàries, moltes vegades gairebé sense tenir formació sobre la seva lectura o expressió. Per això, igual que l’alfabetització en lectoescriptura, saber llegir i produir imatges adequadament, ha de formar part de la nostra formació per ser persones més autònomes i crítiques. 

Recentment, la Residència d’Acollida de nens, nenes i adolescents (NNA) Els Estels d’Alacant, servei de titularitat de la Generalitat Valenciana, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz, ha engegat una activitat relacionada amb això, ja realitzada anys enrere, si bé ens incideixen que el desenvolupament de les noves tecnologies, especialment l’ús d’aplicacions d’edició en dispositius mòbils, els ha permès reciclar els continguts i ser més ambiciosos a els objectius que volen assolir.

D’aquesta manera, es tracta d’aprofitar un dispositiu que els/les adolescents porten a diari, el mòbil, cosa que els permet immediatesa i accessibilitat instantània. “Com que en aquests moments el grup de convivència té el comú denominador d’una maduresa i responsabilitat adequades per a aquest treball, considerem molt interessant unificar tots dos conceptes: el descobriment del que és extraordinari (desenvolupar l’observació, deixar aflorar l’emoció) en allò ordinari, a a través de les pròpies eines i des del coneixement de les connotacions que té el llenguatge visual”, afirma Pablo Álvarez, director del centre.

El taller va començar el mes de setembre passat, realitzant-se una sessió setmanal, i es desenvoluparà al llarg del curs 2023-2024. L’activitat té com a data prevista de finalització el proper mes de juny.

Així mateix, cal destacar que el taller està dirigit per les tres integradores socials que formen part de l’equip professional del servei. Eva Pérez, integradora social, afirma que “des de la residència hem volgut desenvolupar una mirada íntima i subjectiva dels nois/es, més enllà de l’aprenentatge tècnic del procés fotogràfic. Interessa més el procés creatiu, en què desenvolupen un estil particular que mostri la seva pròpia percepció del món i de la realitat”.

Segons ens traslladen a més des del centre, atès que les responsables del projecte no tenen formació en fotografia, aquest projecte els ha suposat un repte a la recerca de recursos, continguts i material adequats. Així mateix, per a aquelles sessions que requereixin una explicació més tècnica, s’ha buscat la col·laboració de professionals o experts/es en la matèria. A més, es plantegen activitats de forma complementària, com ara visites a exposicions fotogràfiques i l’assistència a un curs de fotografia organitzat per l’Ajuntament d’Alacant.

Cal destacar també que, durant la presentació de l’activitat a l’Assemblea del grup (una de les eines més útils per a la participació dels nois/es a la residència), es va insistir molt en la importància de l’expressió artística personal, mitjançant de tres aspectes fonamentals.

El primer, el coneixement de la tècnica fotogràfica, concretat a aconseguir:

  • Conéixer i entendre les opcions de configuració de les càmeres.
  • Utilitzar el mode retrat.
  • Aprendre a fer fotografies a persones.
  • Treure’ls més partit a les sortides d’oci i temps lliure.
  • Entendre com mesurar correctament la llum perquè les fotos no estiguin fosques o cremades.
  • Enfocar correctament.
  • Vegeu aquests enquadraments que encara són incapaços d’observar.
  • Aprendre a enquadrar correctament, seguint les regles de composició perquè les seves fotografies siguin molt millors i els agradin.
  • Aprendre “trucs” en situacions comunes: sol, ombra, interior, contrallum, paisatge, retrat, viatges…
  • Editar les seves fotografies al mòbil de forma fàcil per obtenir resultats professionals.

Els altres dos aspectes consisteixen en una tasca d’immersió fotogràfica i un treball d’autoconeixement (sentir i escoltar el cos) per plasmar-lo al paper. En aquest sentit, la fotografia és font de descobriment i autoconeixement, de creació d’enllaços amb el propi grup i amb les persones que senten més properes (atesa les circumstàncies dels NNA, no necessàriament ha de ser la família).

De manera pràctica, es treballarà mensualment per temàtiques: el primer dimecres de cada mes, es farà arribar un exercici fotogràfic, amb les indicacions per fer les fotografies i la data de lliurament, a través del grup de WhatsApp de la Llar, als telèfons de els/les adolescents.

El segon dimecres es remetran les fotografies, i durant aquesta mateixa setmana, s’imprimiran, organitzant-se’n una exposició a la planta baixa de la residència. El tercer dimecres de cada mes, es realitzarà una votació a través de l’eina Google Forms, en què participaran els/les adolescents i l’equip educatiu del centre. Les dues fotografies més votades s’emmarcaran i s’exposaran a la residència, si bé addicionalment, a cada noi/a se’l crearà un Portafoli amb les seves creacions, que se’l lliurarà en el moment de finalitzar el taller de creativitat fotogràfica.

En el poc temps de desenvolupament de l’activitat, sorprèn la qualitat tècnica i la capacitat d’expressió emocional dels participants del taller, a més que s’han animat tots els adolescents a realitzar l’activitat, cosa que ja augura l’èxit de la mateixa.