El Pis Terapèutic “Cosmos” situat a la ciutat de Barcelona forma part de la xarxa de serveis especialitzats de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) per a cada moment del procés de rehabilitació. El servei treballa per aconseguir l’abstinència de les persones usuàries que hi resideixen, amb la mirada posada en la seva reinserció i amb això assolir el major grau d’autonomia possible d’aquestes persones. La situació sanitària generada pel COVID-19 va fer que, durant l’any 2021, es mantinguessin les mesures preventives per evitar la transmissió del virus, fent-les compatibles en el servei amb una bona atenció i acompanyament individual i grupal a les persones usuàries.

Segons ens traslladen des del servei, durant l’any 2021 es van atendre un total de 41 persones, 9 dones i 32 homes, un nombre superior al de l’any 2020 (32). Un 87,8% d’aquestes persones van ser derivades formalment des d’un Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) a Barcelona, ​​i els CAS van ser la nostra principal xarxa de derivació.

D’altra banda, cal assenyalar que el 85,3% dels casos que acaben amb alta terapèutica a la Comunitat Terapèutica “Can Coll”, gestionada i dirigida per FSC, decideixen continuar el tractament al Pis Terapèutic “Cosmos”, sent conscients de les dificultats que es trobaran en la seva reinserció i de la necessitat de continuar tenint un suport professional que pugui donar continuïtat al procés realitzat a la comunitat terapèutica. Això demostra la necessitat de continuar confiant plenament en la nostra entitat, ja que des de fa molts anys comptem amb aquest circuit, a través del qual les persones usuàries poden beneficiar-se dels serveis que oferim, en funció de la necessitat que tenen a cada moment.

A més, cal destacar que la mitjana de dies d’espera per als casos admesos al Pis Terapèutic “Cosmos” a Barcelona va ser de 18 dies per als homes i de 15 dies per a les dones. Aquest temps és el necessari per poder fer les entrevistes de valoració i admissió pertinents. Així mateix, cal assenyalar que, durant el 2021, el percentatge d’ocupació anual de les places conveniades es va mantenir respecte al 2020, i va ser del 97,87%.

La mitjana dedat dels homes va ser de 39,4 anys i la de les dones de 47,5. L’alcohol i la cocaïna van ser les dues substàncies que majoritàriament van motivar l’ingrés al pis terapèutic, tant en dones com en homes, atenent-se també demandes per a tractament per policonsum i, en menor nombre, per heroïna, amfetamina, benzodiazepines i cànnabis.

En relació amb les addiccions sense substància, 8 homes van mostrar necessitat de rebre tractament i només 1 dona; destacant-se la ludopatia i el sexe. A més, de les 41 persones ateses, 18 tenien un diagnòstic psiquiàtric, fet que va suposar un 43,9% (5 dones: 55,5%, 13 homes: 40,6%).

Els trastorns amb més prevalença van ser els de personalitat i d’estat d’ànim, seguits dels d’ansietat. Quant al motiu d’alta de les persones usuàries, 11 van obtenir alta terapèutica (34,3%) amb una mitjana d’estada de 109 dies i 11 també van sol·licitar l’alta voluntària (34,3%) amb una mitjana d’estada de 41 dies .

Durant l’any 2021, es mantinguessin les mesures de protecció motivades per la crisi sanitària, fent-les compatibles amb el servei de qualitat que es continuava oferint, mitjançant una bona atenció i acompanyament individual i grupal de les persones usuàries. En aquest sentit, el fet de viure en pandèmia no ha significat disminuir la qualitat d’atenció al servei, cosa que ha quedat demostrada amb la gran implicació de l’equip professional.

Finalment, van destacar els bons resultats del grup específic de gènere creat per a dones amb anterioritat a l’inici de la pandèmia, on poder escoltar i amplificar les seves veus, alhora que s’oferia un espai de construcció de sororitat, autoestima i empoderament.