A partir d’avui i fins al proper 28 d’abril, de 9.00 a 14.00 hores, en el cas de Barcelona, ​​així com els dies 4, 5 i 6 de maig, de 9.00 a 15.00 hores ( formació a Madrid), tindran lloc dos cursos presencials per a professionals, impartint-se un total de 30 hores. La formació de professionals dels àmbits de drogues i gènere és una acció primordial per al Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com també ho és per a l’Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-24, en la seva línia sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de les addiccions, en què s’emmarquen aquests cursos, de caràcter gratuït.

La formació a celebrar a Barcelona, ​​adreçada a professionals de l’àmbit de drogues i addiccions i de l’àmbit de gènere i violència masclista, serà impartida per les nostres companyes de la Fundació Salut i Comunitat Ana Burgos García i Gisela Rodríguez Hansen i tindrà lloc al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Cal inscripció prèvia al curs a través d’aquest enllaç.

En el cas de Madrid, el curs està dirigit a professionals dels àmbits de drogues i gènere, i serà impartit a l’EMMA – Espai Dona Madrid per la nostra companya Patricia Martínez Redondo. Les persones interessades poden inscriure’s a través d’aquest enllaç formant part de la llista d’espera, ja que en pocs dies les places han quedat exhaurides. Això no obstant, se les tindrà en compte, en cas d’ampliació de places, i per a futures formacions que es puguin realitzar, en el marc del Projecte Malva.

Aquests cursos tenen diferents objectius:

  • Situar el marc teòric i proporcionar algunes eines danàlisi de la realitat sota la perspectiva de gènere.
  • Ubicar el marc teòric de làmbit de drogues amb la mirada de gènere incorporada.
  • Reflexionar sobre la perspectiva de gènere en els àmbits de la prevenció i latenció al consum/abús de drogues i de la violència de gènere.
  • Pensar i presentar noves propostes d‟intervenció sota aquest paradigma.

Cal destacar que, amb anterioritat, durant aquest mateix any, s’han realitzat dues formacions més organitzades des del Projecte Malva, totes dues en format online (una amb públic reduït – 35 persones- que va tenir lloc del 24 a 27 de gener; i una altra, a través de Youtube, atesa l’altíssim volum d’inscripcions -més de 1.000- del 4 al 7 d’abril, en total es van oferir 20 hores de formació.

Finalment, cal assenyalar que, arran de la pandèmia pel COVID-19, s’ha detectat la necessitat de donar resposta a altres territoris als quals abans no es podia arribar de manera presencial, per la qual cosa des del Projecte Malva se’n va a mantenir, de cara al futur, almenys una formació en format en línia.

El Projecte Malva de FSC organitza formació presencial sobre perspectiva de gènere i drogues a Barcelona i Madrid amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues

El Projecte Malva de FSC organitza formació presencial sobre perspectiva de gènere i drogues a Barcelona i Madrid amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues