La Fundació Salut i Comunitat (FSC), amb la col·laboració de la companyia biofarmacéutica AbbVie, ha posat en marxa recentment la Unitat Mòbil de Garbellat del VHC, l’objectiu del qual és facilitar l’eliminació de l’hepatitis C en els grups de població més vulnerables i amb difícil accés al sistema sanitari, com assenyalàvem en una notícia anterior.

La Unitat Mòbil de Garbellat és un programa multidisciplinari, l’equip professional del qual està compost per una infermera professional, responsable de realitzar les proves ràpides mitjançant l’extracció de sang i d’oferir l’atenció bàsica sanitària, i un monitor experimentat, encarregat de dispensar el material necessari i entrevistar les persones garbellades.

D’aquesta manera, FSC cerca diagnosticar al major nombre de persones possibles i contribuir així a l’objectiu marcat per l’OMS d’eliminació el virus de l’hepatitis C (VHC) com a problema de salut pública en 2030.

Amb motiu de la posada en funcionament d’aquest nou servei, que està tenint molt bon acolliment a València en els mesos en què es porta realitzant, la nostra companya Alba Miranda, professional de l’Àrea d’Inclusió Social i Reducció del Mal en Drogodependències, ha estat entrevistada en un programa magazine de la Cadena COPE a València, que s’ha interessat per conèixer més de prop el nostre treball.

En aquesta entrevista, Alba Miranda ha explicat la labor que s’està realitzant en la Unitat Mòbil, en contínua col·laboració amb els professionals de l’àmbit social i sanitari que exerceixen la seva funció en el Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de València, gestionat i dirigit per FSC.

El projecte, que s’ha iniciat de manera cautelosa a causa de la situació actual pel COVID-19, està previst que es desenvolupi durant un any.