La Fundació Salut i Comunitat (FSC) gestiona un dispositiu d’emergència social finançat per l’Ajuntament de Barcelona dirigit a persones sense llar, situat en espais de la Fira de Barcelona, per a donar resposta a la crisi sanitària del COVID-19. Aquest dispositiu està obert des del passat 25 de març i disposa d’un total de 225 places, tal com hem assenyalat en notícies anteriors.

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, a la fi de juny, el servei va passar a oferir acolliment nocturn, sopar i desdejuni, si bé davant el sorgiment de rebrots durant el mes de juliol i les noves recomanacions i restriccions de la Generalitat de Catalunya, es va reprendre l’atenció durant les 24 hores, per la qual cosa actualment no hi ha prevista cap data de tancament.

Amb aquest canvi, s’ha potenciat la implementació de noves activitats i serveis en el dispositiu, amb el propòsit d’afavorir l’acompanyament de les persones ateses, a nivell emocional, social i de promoció de la salut. És per aquesta raó que s’organitzen setmanalment activitats relacionades amb l’ocupació saludable del temps d’oci, sensibilització i prevenció respecte al COVID-19, així com activitats d’acompanyament emocional.

L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat l’atenció a les persones sense llar des de l’inici de la crisi sanitària, oferint diferents recursos, amb equipaments específics per a dones, joves i persones amb addiccions.

Recentment, ha donat a conèixer algunes dades d’interès. Entre altres, l’atenció a més de 1.300 persones sense llar a través d’aquests dispositius d’allotjament d’emergència durant la pandèmia, assenyalant que el 40% de les persones ateses provenien de situacions de mal allotjament o infrahabitatge i es van trobar sense sostre, de forma sobrevinguda amb l’esclat de la pandèmia i l’atur total de l’activitat pel confinament.

En aquest sentit, s’han realitzat 589 entrevistes per a conèixer la seva situació. Entre els resultats, destaca que el 40% no havia dormit al carrer abans, el 66% portava menys de sis mesos al carrer i el 74,4% mai havia contactat amb els serveis socials.

D’altra banda, que el 84% de les persones havia tingut treball, però només el 59%, contracte laboral; el 78% no tenia cap ingrés i prop del 50% tenia dificultats per a inserir-se en el mercat laboral: el 33% estava en situació irregular i el 16,3% tenia permís de residència, però no de treball.

Des de la Fundació Salut i Comunitat continuem treballant amb un abordatge integral en el servei de la Fira de Barcelona, ateses les necessitats particulars de cada persona, garantint un confinament en les millors condicions possibles, així com vetllant per la millora de la qualitat de vida de les persones usuàries.