Prop de 150 professionals de les addiccions s’han donat cita recentment en una nova edició del Congrés d’UNAD, la Xarxa d’Atenció a les Addiccions, a què pertany la Fundació Salut i Comunitat (FSC). El congrés, finançat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (PNSD), s’ha celebrat a la ciutat de Còrdova, amb el lema “Mirant al passat, analitzant el present, projectant el futur”. UNAD va organitzar aquesta trobada estatal amb l’objectiu de posar al centre les persones amb addiccions i les seves famílies.

Durant la trobada, es va fer un recorregut des dels orígens del moviment associatiu de les addiccions fins a abordar qüestions més actuals com el gènere, les noves substàncies psicoactives, la justícia restaurativa i l’estigma.

Com en anteriors ocasions, la Fundació Salut i Comunitat va estar present en aquest congrés, representant-la la nostra companya Gemma Maudes, subdirectora de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de FSC, que va participar en diversos espais del congrés i va ser la portaveu de la nostra entitat a la Assemblea General que es va fer el darrer dia del congrés.

“Va ser una trobada molt enriquidora que va reunir diferents professionals de l’àmbit de les addiccions. La jornada va girar al voltant de diferents temes: el gènere, la justícia restaurativa, l’estigma que viuen les persones amb addiccions i les noves substàncies psicoactives, en què FSC té una àmplia trajectòria professional”, afirma la subdirectora de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de FSC.

“Un dels aspectes importants que es van abordar al congrés va ser la importància que té la incidència política, per la seva influència en el finançament de les polítiques de drogues. També parlem de la incorporació de la perspectiva de gènere, així com incorporar les addiccions apolítiques d’igualtat i contra la violència de gènere. Així mateix, a les jornades compartim el treball que es realitza a la UNAD ia totes les seves comissions, així com les investigacions, informes i estudis que s’han anat fent”, assenyala.

A més de les ponències i les taules de debat, UNAD va organitzar diversos tallers i metodologies participatives. En aquest sentit, es va fer un taller adreçat al públic universitari, amb l’objectiu de crear un espai de debat i reflexió, amb la participació de professionals de l’àmbit de les addiccions.

Durant el congrés, es va reiterar la necessitat de prioritzar les persones amb addiccions perquè les drogodependències i altres addiccions sense substància continuen afectant milers de famílies i la societat en conjunt. En aquest sentit, es va emfatitzar la importància de defensar des de la xarxa els drets de les persones amb addiccions, pel que fa als assumptes jurídics o aquells aspectes relacionats amb les addiccions sense substància, com el joc.

Finalment, la trobada va acabar projectant la mirada cap als propers reptes respecte a les drogodependències i altres addiccions. Es va parlar de reforçar la sensibilització en matèria d’addiccions, mitjançant accions i campanyes específiques dirigides especialment a la joventut, de la potenciació de les investigacions i formacions, per conèixer de primera mà les necessitats de les persones amb addiccions i donar-los una resposta, així com de l’increment de la intervenció i la resposta de la xarxa, quant a les addiccions sense substància, en auge en els darrers anys.

Pel que fa als grans reptes en què es treballarà en els propers quatre anys, es va incidir en la importància de desenvolupar el moviment associatiu i reforçar la base social a totes les comunitats autònomes per continuar potenciant la incidència i la sensibilització en relació amb les addiccions . També es va posar èmfasi a aprofundir en l’enfocament de gènere en els programes i en la intervenció, en avançar en la diversificació i sostenibilitat financera, i en buscar noves aliances operatives per continuar vetllant pels drets de les persones amb addiccions. Així mateix, es va destacar la importància del repte d’abordar les noves addiccions que van sorgint, aprofundir en la prevenció i potenciar la digitalització i les noves tecnologies.