Les I Jornades de la Infància i Adolescència de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), el títol va ser “Acompanyant per al dia després”, han tingut lloc a Altea (Alacant). Durant la trobada, a què van assistir directius / es de la nostra entitat, així com dels centres de menors gestionats i dirigits per l’Àrea d’Atenció a la Dependència i Menors de FSC, es va tractar de buscar solucions a la problemàtica actual sobre el compliment de els 18 anys més un dia dels i les menors tutelats en els centres, moment en què cessa aquesta tutela i, per tant, la protecció de l’Administració.

Cada vegada són més els i les menors que, un cop veuen assolida la majoria d’edat, no tenen un servei adequat per a la seva emancipació, així com d’estratègies formatives necessàries i de recursos econòmics per a la seva manutenció. Això és degut al fet que, amb la majoria d’edat, als 18 anys, finalitza la tutela per part de l’Administració, la qual cosa implica moltes vegades problemes de pobresa i falta d’oportunitats.

Per això, l’objectiu d’aquestes jornades s’ha volgut centrar en tractar de donar una resposta a el “dia després” de molts menors mentre resideixen en els centres i serveis, ja siguin nacionals o migrants, en el seu pas a la vida adulta, a través de l’foment de les seves competències bàsiques i socials, amb la finalitat que puguin fer front a les dificultats que se’ls puguin presentar (habitatge, manutenció, gestions burocràtiques en l’obtenció de tràmits administratius…).

Cal assenyalar en aquest sentit que, en els últims anys, les administracions estan havent de donar resposta a un problema nou: l’arribada de migrants menors d’edat sense adults que els acompanyin, una problemàtica en la qual la nostra entitat s’està especialitzant cada vegada més , a través de la gestió de centres d’aquesta tipologia en diferents comunitats autònomes.

Tornant a les jornades, es va buscar aprofundir en un model d’intervenció psicoeducativa de 3a generació que pretén donar respostes a les dificultats socials i educatives que presenten molts menors que s’incorporen als nostres centres i serveis, joves que porten amb si en moltes ocasions un gran patiment psíquic per les situacions viscudes anteriorment.

A més, aquesta trobada va suposar una gran oportunitat per establir les bases a nivell d’àrea d’una metodologia comuna que permeti capacitar els equips professionals dels centres en l’acompanyament dels i les joves i adolescents, així com en els seus processos d’autonomia i superació personal.
De la mateixa manera, es van donar a conèixer diferents estratègies de foment de la contractació laboral (incentius per a la contractació, “mesura de exceptuació” …), així com una experiència reeixida pels seus bons resultats a seguir explorant. Es tracta d’una iniciativa pilot en mediació de proximitat social, implementada en el servei CAM Santa Pola, gestionat per la nostra entitat.

Aquest model pretén construir referents entre els iguals, imatges positives en la qual altres/es menors puguin mirar-se i imitar, així com imatges de superació i de fortalesa davant de les dificultats. Així mateix, fomentar la figura d’agent de canvi social -anomenada també crossworker- i mesures en aquesta mateixa línia. En definitiva, es tractaria de donar poder als i les joves, de cara als desafiaments que els pugui presentar el seu futur, dotant-los de recursos adaptats a les seves diferents necessitats.

En aquest sentit, des FSC entenem que les possibilitats d’èxit en “el seu dia després”, no s’inicien en l’última etapa de la seva estada en els centres, sinó que la seva formació en competències hauria de desenvolupar-se des del mateix moment en què ingressen a els mateixos.
Per tot això, podem considerar que aquestes jornades van ser altament productives i enriquidores per als equips professionals dels centres de menors gestionats i dirigits per FSC a nivell estatal. A més de que marquen l’inici de moltes altres formacions que, sens dubte, permetran seguir millorant les seves competències professionals.

Finalment, volem agrair la tasca realitzada pels i les professionals que van intervenir durant la trobada com a formadors/es: Dani Urbina, Sergio Castelló, Rocío Ortuño, Pilar Hernández i Javier Piera, així com a Toni Gelida, director de l’Àrea d’Atenció a la Dependència i Menors de FSC, per la seva presentació inicial com a punt de partida a la trobada, anomenada “Cap a un model comú”.

D’altra banda, agrair també la participació de 5 menors residents en els nostres centres que van exposar les seves vivències durant aquestes jornades.