La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha rebut recentment aquesta ajuda, a través de la Xarxa EPF de Voluntariat, integrada per estudiants i exalumnat que ha realitzat el curs del projecte “En Plenes Facultats” sobre prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues i promoció de sexualitats saludables en població universitària. És la primera vegada que la nostra entitat rep aquesta subvenció del Cos Europeu de Solidaritat (“European Solidarity Corps”), impulsat per la Unió Europea, que ofereix a joves l’oportunitat de realitzar un servei de voluntariat en el seu propi país, en un altre país de la Unió Europea o fora d’ella.

Aquesta iniciativa se centra en oferir oportunitats a joves d’entre 18 i 30 anys que estiguin realitzant un servei de voluntariat, que es trobin en un període de pràctiques o que treballin en l’àmbit de la solidaritat, ja sigui al seu país de procedència o en qualsevol altre. El seu objectiu principal és la promoció de la solidaritat com a valor, impulsant la participació dels i les joves i les organitzacions, en activitats que siguin accessibles i solidàries, amb la finalitzeu d’enfortir la cohesió, la integració social, la ciutadania i la democràcia a Europa.

Gràcies a aquest reconeixement per part del Cos Europeu de Solidaritat, la Xarxa EPF de Voluntariat, ha rebut un impuls per a continuar treballant les seves bases, la seva identitat i el seu pla d’acció per a la futura implementació d’activitats preventives entre la població universitària.

La Xarxa EPF es gesta arran de la demanda d’estudiants que han fet el curs i volen continuar realitzant intervencions preventives i de promoció de la salut entre els seus iguals en les universitats i entorn més pròxim, amb l’objectiu que els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant el curs, es continuïn transmetent i vagin més enllà de les aules.

Aquesta nova xarxa de voluntàries i voluntaris, a més de la realització d’activitats preventives pròpies, seguint la línia metodològica “Educació entre Iguals” (“Peer-*to-*Peer Education”), li ofereix al projecte EPF continuïtat en la seva labor preventiva i suport, tant en la seva difusió externa com en algunes de les intervencions que es duguin a terme, aportant informació actualitzada de la vida i dels moviments estudiantils dins de la comunitat universitària.

La Xarxa EPF de voluntariat s’alia d’aquesta forma amb el projecte “En Plenes Facultats” per a continuar realitzant una prevenció selectiva, dirigida a grups que tenen més possibilitats de consumir drogues, els anomenats grups de risc, perquè els coneixements adquirits mitjançant la participació en els cursos, estaran adaptats a la realitat de cada campus i de cada territori, amb identitat pròpia.

El Cos Europeu de Solidaritat incentiva la participació de joves amb menys oportunitats; per exemple, a través de línies especials de finançament, exercint les organitzacions un paper clau en el funcionament d’aquest.

La Fundació Salut i Comunitat s’ha sumat amb gran il·lusió a aquesta iniciativa, de la mà del projecte “En Plenes Facultats”.