Amb l’objectiu de facilitar l’eliminació de l’hepatitis C en els grups de població més vulnerables i amb difícil accés al sistema sanitari, la Fundació Salut i Comunitat (FSC), amb la col·laboració de la companyia biofarmacèutica AbbVie, posa en marxa la Unitat de Cribratge Mòbil (UMC) a la ciutat de València. D’aquesta manera, l’entitat busca diagnosticar al major nombre de persones possibles i contribuir així a l’objectiu marcat per l’OMS d’eliminació el virus de l’hepatitis C (VHC) com a problema de salut pública en 2030.

La unitat és un programa multidisciplinari, l’equip professional del qual està compost per una infermera professional, responsable de realitzar les proves ràpides mitjançant l’extracció de sang i d’oferir l’atenció bàsica sanitària, i un monitor experimentat encarregat de dispensar el material necessari i fer una petita entrevista de les persones garbellades.

“Treballarem sempre en contínua col·laboració amb els professionals de l’àmbit social i sanitari que exerceixen la seva funció en el Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de València, gestionat i dirigit per FSC”, sosté Alba Miranda, professional de l’Àrea d’Inclusió Social i Reducció del Mal en Drogodependències d’aquesta entitat. “La unitat s’anirà movent a diferents llocs de València, adaptant-se en temps i espai a la població per a oferir-los accessibilitat al diagnòstic, la informació i el tractament”, afirma.

La Fundació Salut i Comunitat posa en marxa la Unitat Mòbil de Cribratge del VHC a València

En els casos de resultat positiu, FSC oferirà la derivació a atenció especialitzada i facilitarà l’acompanyament als centres sanitaris. “Quan una persona dóna un resultat positiu, en primer lloc, s’afavoreix un espai tranquil i segur per a dir-l’hi. Amb actitud empàtica i calmada, s’ofereix suport i informació, s’explica que el resultat necessita ser confirmat amb una analítica i es brinda acompanyament i derivació a altres recursos més especialitzats. Així mateix, es duu a terme un seguiment durant tot el seu procés terapèutic”, explica Alba Miranda.

D’altra banda, “quan una persona dóna un resultat negatiu se li comunica que si tingués pràctiques de risc caldria repetir-li el test als 6 mesos i es comprovaria que coneix les mesures de protecció”, assenyala.

El projecte, que s’ha iniciat de manera cautelosa a causa de la situació actual pel COVID-19, està previst que es desenvolupi durant un any. “Atès que en el CIBE de València estan registrades al voltant de 8.000 persones, és allí on s’ha instaurat la caravana i on s’està començant a garbellar i a gestionar acompanyaments a hospitals complint amb totes les precaucions sanitàries. Esperem que molt aviat puguem desenvolupar l’activitat a ple rendiment”, conclou Alba Miranda.