Les addiccions comportamentals (AC) es caracteritzen per un patró desadaptatiu de conducta, causant un malestar significatiu en les persones que les pateixen. Aquestes experimenten compulsió a realitzar una conducta, amb pèrdua de control sobre l’activitat, tot i ser conscients de les conseqüències negatives de la mateixa, amb l’aparició de simptomatologia d’abstinència, quan no es pot dur a terme. Manifestacions totes elles presents en les addiccions amb substàncies químiques i que revelen que subjau un mateix funcionament bioquímic i psicològic.

S’entén per Addicció Comportamental qualsevol conducta o activitat gratificant que passa a convertir-se en la necessitat prioritària de la persona i que interfereix el desenvolupament d’altres pràctiques fins ara habituals, convertint-se en l’única font de motivació i causant un greu deteriorament en la vida de l’ persona afectada. Són addiccions comportamentals l’addicció a el joc, a les noves tecnologies, a les compres compulsives o a l’sexe, entre d’altres.

El Servei d’Atenció a les Addiccions Comportamentals de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) és un programa ambulatori situat en el Servei d’Atenció Psicosocial (SAP) a Barcelona, dirigit a restablir l’ús saludable, o extinció en el cas de el joc patològic, de l’activitat o comportaments addictius, recuperant el control i l’interès per la resta d’activitats o motivacions, fins a la completa recuperació de la vida familiar, laboral i social de la persona afectada.

Per això, compta amb un equip multidisciplinari amb perspectiva de gènere format per psicòlogues i psicòlegs, psiquiatra i educadors/es socials i amb una xarxa assistencial que ens permet dissenyar tractaments individualitzats per donar una millor resposta a les persones que atenem.

El projecte està dirigit a persones que presenten un ús abusiu o addictiu a qualsevol activitat o comportament, que genera un malestar significatiu, amb conseqüències en l’àmbit social, personal, laboral/formatiu i econòmic.

En aquest sentit, s’ofereixen els següents serveis:

  • Orientació i assessorament en AC.
  • Elaboració d’una proposta de tractament individualitzada.
  • Sessions de psicoteràpia individual, familiar i grupal.
  • Tractament psicofarmocológico, en cas de ser necessari.
  • Acompanyament en la reinserció laboral, social i formativa.
  • Psicoeducació, en relació a l’establiment d’hàbits saludables.
  • Abordatge de les AC i altres trastorns associats, com són: addiccions a substàncies, depressió o ansietat, entre d’altres.
  • Xarxa assistencial pròpia: tractament ambulatori i derivació, en cas de ser necessari, a recursos residencials.

Finalment, cal assenyalar que, si bé el SA@C és un programa ambulatori que actualment es realitza al Servei d’Atenció Psicosocial (SAP) de la Fundació Salut i Comunitat, el projecte també s’implementarà a altres centres de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Famílies de la nostra entitat.


Informació de contacte del SA@C:

Responsable del projecte: Maite Soler
C/Breda, 6-8. Entresòl l
08029 Barcelona
Correu electrònic: sap@fsyc.org
Telèfon: 93 424 04 00