La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha posat en marxa un servei especialitzat, a través del qual s’acompanyarà a les famílies des de diferents nivells per a la cobertura de subministraments bàsics i el seu apoderament en l’exercici dels drets. En un dels moments en què més s’està parlant de la cobertura de subministraments bàsics a la llar com a conseqüència dels confinaments derivats de la pandèmia, trobar-nos en els dies més freds de l’any, i tenint en compte la simultània pujada dels preus de la llum, ens congratula anunciar el suport rebut per part de Govern de la Regió de Múrcia per posar en marxa aquest programa.

L’energia està present en totes les nostres activitats quotidianes i afecta, i es veu afectada, per la resta de drets de l’Estat de Benestar (dret a un habitatge, a la salut, educació, ocupació, etc.), dificultant en ocasions la possibilitat de desenvolupar una vida digna. Fins a l’arribada de l’Estratègia Nacional de Lluita contra la Pobresa Energètica 2019-2024, les actuacions en aquest sentit s’havien limitat a alguns plans municipals amb escassos recursos i centrats, en molts casos, en actuacions finalistes per evitar els talls de subministraments.

No obstant això, a dia d’avui, no s’aconsegueix a desenvolupar els diferents eixos d’aquesta estratègia, actuant davant l’emergència des del assistencialisme. Amb el desig de contribuir a revertir aquesta situació, hem posat en marxa el Programa Aedes Múrcia.

Aquest projecte ha estat finançat en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de programes d’interès general dirigides a fins d’interès social, i es posarà en marxa pròximament, en coordinació amb els Serveis Socials Municipals de Cieza, Lorquí, Molina de Segura , a la província de Múrcia, ia la ciutat de Múrcia.

El seu objectiu és reduir situacions de vulnerabilitat o pobresa energètica en llars vulnerables, i es desenvoluparà a través de Plans d’Acompanyament Energètics ajustats a les necessitats dels/de les convivents i característiques tant dels seus habitatges, com del seu entorn.

Mitjançant el mateix, es donarà resposta a aquestes qüestions: quins hàbits són recomanables adoptar per a un consum responsable dels subministraments que no afectin al nostre confort; quins són els materials de baix cost, l’ús poden fer-nos reduir fins a un 15% la factura o saber reconèixer sobrecostos en la factura, tant en els seus termes fixos, com a variables, i actuar en conseqüència.

Amb gran il·lusió, vam iniciar a la Fundació Salut i Comunitat una línia d’acció social coordinada que espera donar suport en present i futur la Transició Ecològica i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per al benestar de totes les persones, no deixant a cap persona enrere.


Arrenca el Programa Aedes Múrcia de FSC: "Acompanyament en l'Exercici dels Drets Energètics" a la Regió