Amb motiu d’aquesta commemoració, que se celebra cada 23 de setembre, la Regidoria de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Castelló, ha posat en marxa una campanya de sensibilització ciutadana, en la qual participa la Fundació Salut i Comunitat (FSC), amb el objectiu de fer visible i conscienciar sobre la realitat existent al voltant de la prostitució i a el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual. A la nostra entitat, portem més de 6 anys treballant amb un equip especialitzat en un programa d’intervenció en medi obert amb dones que exerceixen la prostitució i/o víctimes de Tràfic amb Fins d’Explotació Sexual, a la província de Castelló i València.

La campanya, anomenada “El Còmplice”, està encapçalada per un vídeo que convida a reflexionar sobre aquesta problemàtica, posant l’accent en aquells homes que van com a clients i participen d’aquesta pràctica. El vídeo, disponible a la pàgina web https://elcomplice.org, reflecteix la barbàrie que existeix darrere de la prostitució i que deriva en el tràfic de dones i menors.

Per la nostra banda, des de la Fundació Salut i Comunitat , hem treballat conjuntament amb el Servei d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Castelló i l’agència de publicitat a la qual se li ha encomanat la realització d’aquest vídeo, amb una funció fonamentalment d’assessoria. També, hem participat buscant a una supervivent disposada a col·laborar, acompanyant-la en tot procés de gravació, previ i posterior (no era una feina fàcil per a la protagonista).

A més, al voltant de 30 cartells han estat repartits per la ciutat de Castelló per visibilitzar la campanya. En aquest cartell consta un enllaç, des del qual es pot accedir a la informació ia la pàgina web de la campanya.

Una altra de les novetats de la campanya són els tallers que s’impartiran a l’alumnat de 4t de l’ESO i 1r de Batxiller dels instituts de Castelló, d’edats compreses entre els 15 i els 18 anys, amb la col·laboració de FSC. Amb aquesta formació, es busca conscienciar els més joves sobre el problema.

En aquests moments, la proposta ha estat enviada a tots els instituts de secundària de la ciutat de Castelló, dels que de moment 8 ja han confirmat que estan interessats a rebre aquesta formació.

La realització dels tallers tindrà lloc de manera independent en cadascun dels cursos per poder treballar per grups etaris. De manera excepcional, l’alumnat que es trobi cursant per repetició un curs inferior a la seva edat, participarà al taller amb la resta de les persones de la seva classe.

El projecte està establert per realitzar una prevenció universal, anticipant-se a el futur consum de prostitució i amb l’objectiu que la informació arribi a el màxim d’adolescents possible.

A més, depenent de el centre educatiu en què s’imparteixi el taller de sensibilització, s’ha de tenir en compte la diversitat cultural que coexisteixi a l’aula. D’aquesta manera, pot ser un condicionant perquè es realitzi una adaptació de l’material i continguts pels professionals que l’hagin d’impartir, amb la mateixa finalitat d’aconseguir arribar a el màxim de destinataris possibles.

La Fundació Salut i Comunitat com a agent de canvi

Cal destacar que, en FSC, portem més de 6 anys treballant amb un equip especialitzat en un programa d’intervenció en medi obert amb dones que exerceixen la prostitució i/o víctimes de Tràfic amb Fins d’Explotació Sexual, a la província de Castelló i València . Facilitar processos d’inclusió mitjançant l’acompanyament, el suport i l’atenció continuada ens ha permès conèixer les vivències que envolten a aquest col·lectiu. I per això, pretenem servir d’altaveu que possibiliti que s’escolti i visibilitzi la realitat a la qual aquestes dones s’enfronten contínuament, generant una consciència social sobre la problemàtica de la prostitució i el tràfic de dones i nenes amb fins d’explotació sexual.

Així mateix, creiem en la construcció d’una societat en què els valors d’igualtat, respecte i no discriminació, i la necessitat de fer desaparèixer tot tipus de conductes i actituds violentes en matèria de gènere, passa necessàriament per una contínua sensibilització i formació amb les persones joves.

Per això, vam concebre aquest projecte de sensibilització sobre prostitució i tracta de dones amb fins d’explotació sexual com una manera d’arribar allà on l’educació formal de vegades no pot assolir, complementant l’educació en continguts acadèmics amb la sensibilització i transmissió de valors socials imprescindibles per a una futura convivència ciutadana saludable, ètica, igualitària, diversa i inclusiva.