El projecte “Camigrantes”: Itineraris per a la Integració, és una iniciativa que es desenvolupa des del present any a la Residència Projecte Migratori Verdader 2, servei d’atenció residencial de la Generalitat Valenciana, situat a la província d’Alacant, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC). Es tracta d’un centre en el qual s’atén a nens/es i adolescents de el sistema de protecció de la Comunitat Valenciana.

Els “camigrantes” es calcen les botes per sortir a descobrir a peu alguns dels llocs i paratges més emblemàtics de la comarca de la Marina i la província d’Alacant en un viatge d’autoconeixement i superació personal, amb el qual gaudeixen d’una activitat de oci en grup, en contacte directe amb la natura. D’aquesta manera, a través d’aquesta activitat de senderisme, coneixen la història de diferents pobles i cultures que van habitar la zona.

El projecte respon a una doble necessitat: dissenyar estratègies didàctiques preventives davant els riscos psicològics, cognitius i conductuals a què estan exposats els menors; i educar-los en l’aprofitament de el temps lliure com a factor protector personal, fomentant l’oci com una activitat positiva i significativa, saludable i enriquidora.

En aquest sentit, es proposa una sèrie d’objectius generals: promoure la salut física i mental dels menors de centre i el seu desenvolupament adequat; protegir el seu dret a gaudir d’un “oci valuós” organitzat durant les vacances estivals; prevenir conductes antisocials i/o inadaptativas entre els menors de centre i conèixer la societat d’acollida i l’entorn en el qual resideixen. Per a això, aquest projecte proposa una metodologia activa, voluntària, integradora i participativa, així com altres objectius específics, derivats dels generals.

Els destinataris d’aquesta iniciativa són tots els menors que resideixen en aquest servei. Es tracta de 16 joves entre 15 i 17 anys de nacionalitat marroquina i algeriana, i un menor de Guinea Conakry. Tots han entrat al nostre país en pastera i han estat declarats en “situació de desemparament” per les autoritats competents, a l’trobar-se sense la protecció d’una persona adulta responsable en el moment de la seva identificació.

La participació de l’voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat, al voltant de 10 persones, i la col·laboració amb altres institucions, organitzacions, associacions i grups juvenils veïns, són eixos claus per connectar els menors amb la realitat social i cultural que els envolta. En aquest projecte també és vital la participació d’educadors de centre que decideixen dedicar part del seu temps lliure a gaudir d’un dia a la muntanya al costat dels menors.

“El senderisme és una activitat compartida perfecta per conèixer a altres persones i relacionar-se a l’aire lliure. El voluntariat local és la primera baula de la xarxa de col·laboracions necessàries per a la integració efectiva dels menors en l’esfera local, pel que aporta un valor molt important “, assenyala l’equip educatiu de centre.

El projecte es compon de 9 activitats anuals, 3 activitats per quadrimestre incloent 2 excursions d’1 dia, i una acampada de 2 dies i una nit. Cada activitat inclou una ruta de senderisme i la visita a algun lloc destacat d’interès cultural com ha estat el cas de l’Castell de Guadalest, les Fonts de l’Algar, el Museu MARQ o el Castell de Santa Bàrbara a Alacant; així com la diversitat de pobles, poblats, ermites, antics molins, pintures rupestres i altres restes arquitectòniques que van coneixent durant el recorregut.

Acompanyar els menors migrants tutelats a conèixer la història compartida dels nostres pobles i cultures obre una porta cap a l’enteniment i la comprensió mútua, com demostra aquesta bona pràctica d’intervenció socioeducativa en contacte amb la natura.

“La participació en activitats compartides amb altres joves de l’entorn és imprescindible per oferir als menors l’oportunitat d’ampliar la seva xarxa de contactes saludables i positius. El senderisme és una activitat d’equip on la col·laboració de tots els participants és imprescindible per al correcte desenllaç de la travessia “, explica l’equip educatiu de l’servei.

L’heterogeneïtat d’històries de vida i expectatives dels joves i adolescents que conviuen en el centre es reflecteix en la dificultat per dissenyar estratègies didàctiques que permetin afrontar la varietat de necessitats que presenten, de manera que dissenyar activitats adequades i que comptin amb una alta participació i motivació per part dels menors sempre és un repte.

No obstant això, en el cas d’aquest projecte, tal com ens trasllada l’equip educatiu de centre, les activitats de senderisme programades fins al moment han estat acollides amb gran interès, mostrant excel·lents resultats en l’estat anímic i emocional dels menors i en la convivència general al centre, de manera que el balanç de l’activitat és molt positiu.