Recentment, s’ha realitzat una formació centrada en aquesta temàtica a l’Àrea d’Atenció a la Dependència i Menors de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), a la qual han assistit 170 professionals de l’àmbit de la infància i joventut de la Comunitat Valenciana, des de directors/es de centres, coordinadors/es, psicòlegs/es, així com a educadors/es i tècnics d’integració social, rebent aquest curs molt bona valoració per part de les persones assistents.

Dins de l’acolliment residencial, es produeixen nombroses situacions de conflicte amb nens/es i joves. La convivència en grup i les adverses experiències que han viscut gairebé tots ells/es fa que les situacions d’enuig, ira, agressivitat (activa o passiva) o forta confrontació siguin freqüents (De la Vall, 2018).

Dotar d’eines a el personal educatiu de centres residencials, dirigits i gestionats per FSC, per gestionar situacions amb elevada càrrega emocional, és un dels pilars fonamentals per assolir un bon clima educatiu i laboral en els centres.

Per això, aquest curs impartit pel psicòleg Sergio Castelló de l’Àrea d’Atenció a la Dependència i Menors a Castelló, realitzat en els serveis que gestiona FSC a Altea, l’Alfàs de l’Pi, Benissa, el Verger, Calp, Polop, Relleu i Castelló, ha permès abordar i aprofundir sobre el procés d’aparició de l’agressivitat, les seves teories explicatives i els factors que el modulen, permetent conèixer eines i aprofundir en els protocols existents per fer front a aquestes situacions “explosives”.

Un estudi actual realitzat en els centres residencials estatals de Fernández de la Vall (2018), assenyala que el 40,7% dels menors de centres residencials reben tractament psicològic, i dins d’aquest percentatge, el 28,3% és per un comportament disruptiu i el 25%, per conductes agressives. En aquest sentit, des de FSC destaquem la importància de les intervencions psicoterapèutiques d’aquests menors des d’un enfocament educatiu, envers això aconseguir un clima de no violència en les relacions interpersonals de la vida quotidiana.

En la formació, es va posar de manifest la importància d’estar preparat des de l’àmbit professional per convertir els episodis de crisi d’agressivitat dels/de les menors en oportunitats de canvi, superant els models més punitius i apostant per models d’intervenció terapèutica. Per això, resulta fonamental establir relacions honestes i de confiança amb els / les menors basades en el treball individual; aconseguir un ambient estimulant i motivador; anticipar situacions perilloses o interaccions difícils en el dia a dia, així com la supervisió educativa necessària, a través de la tasca professional que permeti objectivar el problema i diluir les emocions, derivades de conductes problemàtiques en els i les menors.

A més, dins d’aquesta formació, es va destacar el paper de l’educador/a en les intervencions “de canvi” d’aquests menors, ja que aquestes han d’anar acompanyades de temps de qualitat a passar amb el nen/a o jove (joc, sortida, converses , rialles, que el menor es senti protagonista), ja que la veritable intervenció ha de ser sistemàtica, dins el marc relacional, creant un marc afectiu i de seguretat.

Un altre aspecte que es va treballar en la present formació va ser l’abordatge de l’agressivitat en relació amb les diferències culturals, prestant-se especial atenció en l’enfocament que es doni en el treball d’intervenció educativa amb aquests menors, tenint en compte que FSC gestiona diferents centres de menors migrants a la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, d’acord amb els resultats de l’qüestionari d’avaluació dissenyat per valorar el procés i el contingut d’aquesta formació que han emplenat a l’acabar el curs els/les professionals assistents, destacar que el grau de satisfacció general el curs va ser molt alt, de tal manera que el 99,3% de les persones assistents a la formació “Contenció emocional i maneig de crisi d’agressivitat de menors en centres residencials” va expressar, a través de molt bones valoracions qualitatives i quantitatives, la seva satisfacció després de realitzar un curs de aquestes característiques.

Per tot això, no podem més que felicitar l’Àrea d’Atenció a la Dependència i Menors per aquesta formació tan reeixida.