Des de l’àmbit d’Inserció Laboral de l’Àrea d’Inclusió Social i Reducció de l’Dany en Drogodependències de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), hem posat en marxa fins a desembre de 2021, la segona edició de el programa d’acompanyament laboral adreçat a joves “Let ‘s Work”. Mitjançant el mateix, oferim un servei d’orientació sociolaboral a joves de 16 a 30 anys que presenten patologia dual. El programa està emmarcat en la segona convocatòria dels ajuts «Impulsem el qual fas» («Impulsem el que fas»), que compten amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Continuem amb la segona edició de el programa, acompanyant a les joves en situació de vulnerabilitat, no només pel consum i per la convivència amb un diagnòstic en salut mental, sinó per la resposta a situacions complexes, com el sensellarisme, la violència masclista i dins de la família o abusos sexuals, entre altres detectades ja en la primera edició.

FSC impulsa la segona edició de la convocatòria de el programa "Let 's Work", dirigit a joves amb patologia dual

En relació a l’edició de el programa en 2020, considerem important destacar alguns dels nostres èxits:

  • Acompanyem a un total de 16 joves amb patologia dual.
  • Derivem a 8 les accions de caràcter formatiu, a través de cursos de logística i carnet de carretoner de l’entitat Femarec, cursos de controlador d’accessos i Cases d’Oficis de Barcelona Activa, així com cursos de programació de la Fundació Vass, ia reprendre els estudis de l’ESO.
  • Derivacions de 3 joves a dispositius ocupacionals i d’orientació de la xarxa generalista, com Barcelona Activa de l’Ajuntament de Barcelona; la Fundació Vull Treball, que treballa per l’empoderament de el col·lectiu femení en el procés d’entrevista de selecció; Aprop Jove, que facilita l’accés a l’mercat de treball o la tornada a el sistema educatiu de les joves que estan patint algun tipus de malestar psicològic.
  • Hem participat en actes i jornades de la Xarxa Jove de l’Bon Pastor, amb la qual vam poder col·laborar en la setmana de el 8 de març i en reunions i jornades de la Xarxa Jove de Baró de Viver.
  • Hem acompanyat a les joves a participar en el Saló de l’Ocupació, en sessions sobre deures i drets laborals de el Punt de Defensa de Drets Laborals i en Habitatge Compartida (“Punt de Defensa de Drets Laborals i en Habitatge compartit”), tots ells de Barcelona Activa.
    Donada l’acció intensiva d’acompanyament, de difusió entre les agents i de la nostra capacitat de resposta a la diversitat de demandes rebudes, podem destacar el vincle amb les joves i amb les agents comunitàries de barri de Bon Pastor, a Barcelona.
    En aquests moments de la segona edició de el programa, ja hem rebut 20 derivacions, 7 d’elles per part d’agents derivadors (Serveis Socials; agents de peu de carrer
  • APC- de l’entitat Progess de la zona del Eix de l’Llobregat i Centre d’Higiene Mental de les Corts).

D’altra banda, hem consolidat la nostra visibilitat a nivell territorial, afavorint els canals de coordinació amb altres dispositius, com Serveis Socials de l’Bon Pastor, les Agents de Peu de Carrer (“Agents de Peu de Carrer”), el CSMA de Sant Andreu i treballant des dels espais en xarxa, tant de la xarxa Jove de l’Bon Pastor, com de la xarxa Jove de Baró de Viver, que compten amb el nostre servei al barri com un dels referents en orientació sociolaboral.

En aquesta segona edició, hem integrat el format d’acompanyament digital, en combinació amb el presencial, per assegurar el desenvolupament de les competències de les joves per fer ús d’un nou canal de participació social, com a conseqüència de el nou escenari generat pel COVID- 19. Incorporem la novetat de el format digital, arran de la progressió de la nostra primera edició i per la situació d’alarma, per donar resposta a les noves situacions, i afavorir la digitalització en la qual ens veiem immersos a nivell social, així com per anticipar-nos a possibles noves situacions.

En aquesta nova edició, tenint en compte les dades obtingudes el 2020 i amb el nombre de joves derivades fins aquest moment, ens proposem mantenir l’acompanyament intensiu, en particular i integral i per a això, ens plantegem el repte d’obtenir altres alternatives de finançament per assegurar la sostenibilitat de el programa, sense salts en el temps i sense dependre de programes finalistes.

Entenem el programa “Let ‘s Work” com un espai creat per afrontar els reptes de la salut mental de manera decidida, per tal de desenvolupar una actuació des d’una mirada integral d’aquesta problemàtica i apropar nous serveis d’escolta i orientació a la ciutadania.