El Servei d'Atenció Psicològica de FSC continua creixent al nombre de persones ateses durant el 2023

Segons l'OMS, el dret a la salut de milions de persones està cada cop més amenaçat a tot el món. Cada any es tria un tema de salut específic per al Dia Mundial de la Salut, que…


La visió de les persones estigmatitzades: l'estigma internalitzat

La paraula “estigma” procedeix de l'antiga Grècia, on es referia a una marca gravada al cos, amb què els qui cometien faltes greus eren exhibits públicament davant la societat i…


FSC se suma a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema “Salut mental, salut mundial: un dret universal”

El Dia Mundial de la Salut Mental se celebra cada 10 d'octubre per iniciativa de la Federació Mundial de la Salut Mental (WFMH, a les sigles en anglès) a més de 100 països. Cada…


Millora de l'eficiència energètica mitjançant fonts renovables (instal·lació fotovoltaica) a l'habitatge d'inserció “Himàlaia” a Sabadell

L'habitatge d'inserció "Himàlaia" de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ubicat a Sabadell (Barcelona), adreçat a persones amb diagnòstic en salut mental i addiccions, ha pogut…


El Dia Mundial del Benestar Mental dels Adolescents posa el focus a prevenir trastorns mentals a l'adolescència

Des de l'any 2020, cada 2 de març se celebra el Dia Mundial del Benestar Mental dels Adolescents, amb la finalitat de sensibilitzar la població sobre els problemes de salut…


FSC se suma a la celebració del Dia de la Salut Mental sota el lema "Que la salut mental de tothom sigui una prioritat mundial"

La salut mental inclou el benestar emocional, psicològic i social, i afecta directament la nostra manera de pensar, sentir i actuar, així com de prendre decisions i de relacionem…


Els usuaris/es dels Habitatges especialitzats per a adults tutelats a La Rioja gaudeixen de la costa de Cantàbria

Durant el mes de juliol passat, un grup d'usuaris/es d'aquests habitatges, gestionats i dirigits per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz a…


Canvis a la direcció del SAP i començament d'una nova etapa professional i personal com a terapeuta del servei

Algunes decisions no són fàcils de prendre. Sobretot, si afecten el que ha estat la teva feina en els darrers 25 anys, un període molt llarg al final del qual, s'acostuma a fer…


La Unitat Dependent d'Alta Intensitat Bàrcino de FSC participa a la jornada "Excarceracions de casos d'alt risc: de l'avaluació al retorn a la llibertat"

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) va intervenir el passat dia 18 de febrer a la jornada “Excarceracions de casos d'alt risc: de l'avaluació al retorn a la llibertat”,…


FSC se suma a la petició de celeritat al Govern als plans d'acció i millora de salut mental i addiccions

El 10 d'octubre passat, es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental, si bé dies previs es van començar a desenvolupar els actes commemoratius, organitzats per entitats que…