Segons l’OMS, el dret a la salut de milions de persones està cada cop més amenaçat a tot el món. Cada any es tria un tema de salut específic per al Dia Mundial de la Salut, que se celebra cada 7 d’abril, per destacar una àrea prioritària d’interès per a l’OMS. Aquest any, el lema és “La meva salut, el meu dret”, en què s’inclou la salut mental, un àmbit en què treballa la Fundació Salut i Comunitat (FSC). En aquesta notícia, s’ofereixen les dades més significatives del Servei d’Atenció Psicològica (SAP) de FSC el darrer any. Un recurs que ofereix molt bons resultats, en conjunt.

El tema del Dia Mundial de la Salut d’aquest any ha estat elegit per defensar el dret de totes les persones, a tot arreu, a tenir accés a serveis de salut, educació i informació, aigua potable, aire net, bona nutrició, habitatge qualitat, condicions ambientals i de treball decents, així com llibertat d’elecció.

A Espanya, el Ministeri de Sanitat ha implementat l’Estratègia de Salut Mental i el Pla d’Acció de Salut Mental 2022-2024, que inclou mesures com la línia d’atenció a la conducta suïcida; l’atenció a la salut mental és una de les prioritats del Govern a l’àmbit sanitari.

El Pla d’Acció de Salut Mental 2022-2024 inclou iniciatives com ara la creació de la línia 024, un telèfon d’informació 24/7, gratuït i confidencial, que ofereix atenció professional i suport davant de conductes suïcides; la millora de la capacitat del desenvolupament professional, per a la qual cosa s’ha creat l’especialitat de Psiquiatria Infantil i Adolescent o accions per prioritzar la implantació de programes de prevenció d’addiccions amb substàncies i sense.

Més enllà del significat que té aquesta celebració, el compromís de FSC amb la salut mental es tradueix en la feina feta diàriament, així com en la detecció de necessitats i en la capacitat de donar resposta en l’àmbit de la salut mental als diferents col·lectius amb els que treballa.

Un dels principals avantatges diferencials de què disposa la nostra entitat és poder oferir una xarxa pròpia d’atenció integral en addiccions, integrada per diferents serveis especialitzats que es complementen, proporcionant un servei específic apropiat per a cada moment del procés de rehabilitació.

És el Circuit d’Atenció a les Addiccions. El circuit està format, entre d’altres, pel Servei d’Atenció Psicològica a Barcelona. Es tracta d´un centre ambulatori especialitzat en salut mental que ofereix serveis d´assistència psicològica i psiquiàtrica a les persones, parelles, famílies, grups i organitzacions. Per això, compta amb un equip multidisciplinari de professionals: psicòlegs/òlogues, psiquiatres i personal administratiu, amb àmplia formació i experiència en salut mental.

Entre altres problemàtiques, s’atén l’ansietat i la depressió, l’atenció especialitzada per a dones, diversitat sexual, dol i pèrdues, parella i família, orientació a joves, traumes i fòbies, estrès laboral, trastorns de la personalitat, tractament de les addiccions, etc. .

Segons ens trasllada Maite Soler, directora del Servei d’Atenció Psicològica de la nostra entitat, “el nombre de persones que són ateses al nostre servei continua augmentant, en relació amb anys anteriors. El 2021, en vam tenir 659. El 2022, 700 i, durant el passat any 2023, vam tenir un total de 788 persones ateses”.

A continuació, es mostra a través d’un gràfic l’evolució anual.

D’altra banda, assenyala que “amb un total de 5.742 visites anuals i una mitjana mensual de 550 pacients en actiu, ens mantenim a la mitjana dels últims anys. El motiu de la demanda és la psicoteràpia en relació amb el creixement personal, addiccions tant a substàncies com a comportamentals i altres simptomatologies que poden causar en la persona algun tipus de malestar”.

Tot seguit, es mostra:

Cal destacar que el motiu majoritari de la demanda en dones és la psicoteràpia, amb un 59,3%, seguit de l’addicció a substàncies, amb un 39,3% i l’addicció comportamental, amb un 1,5%.

Pel que fa als homes, el motiu majoritari de la demanda és l’addicció a substàncies, amb un 73,0%. La segueix la psicoteràpia, amb un 18,8% i, finalment, l’addicció comportamental, amb un 8,2%.

Així mateix, Maite Soler, en al·lusió a les addiccions, incideix que, en conjunt, s’observa una demanda més gran per part dels homes, amb un 77,7%. Les segueixen les dones, amb un 21,9%, i, finalment, les persones de gènere no binari, amb un 0,4%. De la mateixa manera, segueixen augmentant les consultes en relació amb les addiccions comportamentals, sent la que presenta una demanda més gran el trastorn per joc, amb un 47,8%”.

A continuació, es mostra mitjançant un gràfic:

Finalment, la directora del SAP afirma que “segueix augmentant al nostre servei la demanda de psicoteràpia. Són majoritàries les consultes per trastorn d’ansietat, trastorn depressiu, trastorn adaptatiu i trastorn per estrès posttraumàtic”.


Informació de contacte:

Pots adreçar-te al SAP a través del telèfon  93 424 04 00 i el nostre equip de professionals, es posaran en contacte amb tu en un termini màxim de 24 hores.

https://www.tratamientodelasadicciones.org/

https://www.psicologiabarcelona.org/