El mes de març passat, amb motiu de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, l’Ajuntament de Barcelona va reforçar l’atenció a les persones sense llar, oferint diferents recursos, amb equipaments específics per a dones, joves i persones amb addiccions. Durant el mes d’octubre, un dels dos pavellons de la fira (7A), gestionat per Creu Roja, va tancar les seves instal·lacions. No obstant això, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) continua desenvolupant la seva labor, i ho continuarà fent durant els pròxims mesos en el pavelló 7B, que té una capacitat per a 210 persones sense llar. En aquests moments, per les condicions climatològiques que s’estan presentant, tenim una necessitat específica de mantes en aquest servei, motiu pel qual facilitarem un correu de contacte per a possibles donants.

Durant aquestes últimes setmanes, l’equip de professionals de FSC que participa en aquest projecte, ha incrementat esforços amb l’objectiu de poder acollir a persones sense llar que estaven situades en el pavelló 7A. Aquest increment de places, així com el protocol d’acolliment dut a terme, s’ha realitzat amb fortes mesures de seguretat i higiene per a protegir als usuaris/as i als professionals de la nostra entitat.

Amb aquest canvi, s’ha potenciat en el dispositiu la implementació de noves activitats i serveis, amb el propòsit d’afavorir l’acompanyament de les persones ateses, a nivell emocional, social i de promoció de la salut. Per això, s’organitzen setmanalment activitats relacionades amb l’ocupació saludable del temps d’oci, sensibilització i prevenció respecte al COVID-19, així com activitats d’acompanyament emocional.

L’increment de necessitats que presenta en l’actualitat aquest projecte degut, no sols a l’augment d’usuaris/as, sinó també a l’empitjorament de les condicions climatològiques, ha comportat que l’equip de professionals d’aquest servei, hagi de recórrer a la prospecció d’empreses, entitats i qualsevol tipus d’estructura que pugui realitzar donacions de materials de primera necessitat que pugui millorar les condicions de vida de les persones a les quals acompanyem.

Recordem que aquestes persones, no disposen de recursos econòmics, ni a nivell d’habitatge, i que, en molts casos, es tracta de persones amb diagnòstic en salut mental i problemàtica d’addiccions. A més, un elevat percentatge d’usuaris/as té dificultats de comunicació per barreres amb l’idioma, al tractés de persones estrangeres.

El projecte compta amb el compromís d’administracions, empreses i entitats del territori, amb les quals hem establert una relació col·laborativa, generant sinergies i aconseguint una sèrie de donacions, com per exemple les realitzades per part de la cadena d’Hotels B&B, Fundació Formació i Treball, Fundació Humana, Fundació Barça, Pastoral Penitenciària (SEPAP), Fundació Esport Solidari i Fundació REIR, a les quals volem donar les gràcies pel seu suport i col·laboració.

Igualment, volem facilitar un correu de contacte per la manca especial que hi ha en aquests moments d’articles de primera necessitat per a les persones acollides en l’alberg (roba d’hivern, és el cas de samarretes, pantalons o abrics; materials d’higiene personal; carregadors de mòbils, mantes…), per si alguna empresa del sector, o particular, pogués realitzar aquestes donacions. Es tracta del correu: dir.fira@fsyc.org (a l’atenció de Manu Izquierdo).

Des de la Fundació Salut i Comunitat, continuem treballant amb un abordatge integral en el servei de la Fira de Barcelona, ateses les necessitats particulars de cada persona, garantint un confinament en les millors condicions possibles, així com vetllant per la millora de la qualitat de vida de les persones usuàries.