Són moltes les i els professionals de l’àmbit de drogues i altres addiccions que han mostrat el seu interès a explorar i incorporar la perspectiva de gènere en la seva pràctica professional. Per això, el Projecte Malva ha estat convidat a participar a la 21a Escola de Tardor de Socidrogalcohol, a través d’un taller de 10 hores de durada sobre perspectiva de gènere i addiccions que impartiran professionals de el projecte. Amb motiu de les circumstàncies de la pandèmia, la formació es realitzarà en format online, garantint d’aquesta forma un espai de formació i trobada, amb les màximes garanties de seguretat.

La perspectiva de gènere com a paradigma teòric i pràctic requereix d’una reflexió molt profunda sobre el nostre imaginari social i cultural i d’un exercici complex de posar en qüestió certs aprenentatges entorn a les diferències entre dones i homes, així com els estereotips de gènere i la desigualtat.

Així mateix, des de l’àmbit de la violència masclista, s’ha fet evident des de fa anys la necessitat de disposar d’eines per treballar amb els i les consumidores i persones amb problemes d’addicció, ja que aquesta violència es troba en gran mesura normalitzada i invisibilitzada.

En aquest taller, les sessions es realitzaran en directe, les nostres companyes de el Projecte Malva Ana Burgos García (coordinadora) i Gisela Hansen Rodríguez (col·laboradora de el projecte), aprofundiran amb l’alumnat en el coneixement i la reflexió sobre la perspectiva de gènere, aplicada a l’ treball amb drogues i altres addiccions.

També, s’abordarà el desenvolupament d’estratègies des de la prevenció, l’atenció i la reducció de danys que puguin, no només evitar reproduir un imaginari i pràctica sexista, sinó també transformar la societat i el fer professional en clau de gènere.

El taller s’impartirà els propers dies 5 de novembre de 18 a 20 hores i 6 de novembre de 17 a 18 hores. La resta d’hores es nodreix de el visionat crític de 3 vídeos sobre gènere i addiccions que han estat gravats i vistos per l’alumnat amb anterioritat, i d’un espai de lectura. Entre les lectures proposades a l’alumnat, es troba “Mirades feministes a l’abordatge de drogues. Guia breu per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de drogues” de el Projecte Malva.

Finalment, es passarà un qüestionari d’avaluació a l’alumnat de 15 preguntes que ha estat elaborat des del Projecte Malva, en què s’abordaran qüestions com la incorporació de la perspectiva de gènere en l’abordatge de les addiccions; la violència sexual i la violència de gènere en l’àmbit de la parella en les dones amb problemes d’addicció o la dependència emocional.

Des de la Fundació Salut i Comunitat volem agrair a l’Escola de Tardor de Socidrogalcohol que hagi comptat amb FSC en el seu programa científic, a través de la participació de les nostres companyes de el Projecte Malva Ana Burgos García i Gisela Hansen Rodríguez.

Tota la informació i el programa es pot consultar a través  d’aquest enllaç.