La Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz, es va adjudicar el passat mes de juliol el contracte de gestió de la Residència d’Acollida de nens, nenes i adolescents (NNA) «Els Estels» d’Alacant. La residència compta amb un total de 24 places d’atenció general per NNA d’entre 6 i 17 anys i forma part de la xarxa de recursos residencials per a nens, nenes i adolescents en situació de risc o desprotecció de la Generalitat Valenciana, dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i, dins d’aquesta, de la Direcció general d’Infància i Adolescència.

La Residència d’Acollida de nens, nenes i adolescents “Els Estels” és un equipament obert, d’atenció integral i de caràcter socioeducatiu per a nens/es i adolescents en situació de guarda i/o tutela que es troben privats d’un ambient familiar idoni. En aquest centre, es proporciona un lloc de convivència i una atenció orientada al seu desenvolupament holístic i comunitari. Es tracta, per tant, d’un recurs social d’acolliment de mitjana i llarga estada que ofereix una atenció integral que implica el desenvolupament d’aquells programes que permeten cobrir totes les necessitats detectades en el nen, nena o adolescent que són objecte d’atenció.

Cal incidir en el destacat nombre de nous/es professionals contractats per a aquest període de gestió -un contracte que finalitza el 30 de novembre de 2023-, ja que pràcticament la gestió de recursos humans es veurà duplicada respecte a la plantilla actual.

En aquest sentit, cal destacar que, a més de l’augment de les jornades dedicades als àmbits de la psicologia, treball social, serveis logístics i administració, l’equip educatiu amplia significativament el nombre de professionals contractats amb un total de 9,5 noves figures. Igualment, és remarcable la incorporació d’un perfil professional que fins ara no existia en el servei: la figura del  integrador/a social, amb un total de 5’5 jornades.

Cal assenyalar a més que la majoria dels/de les professionals de nova contractació procedeixen d’altres centres gestionats per FSC i el Grup Lagunduz a la província d’Alacant, amb experiència en els diferents perfils que existeixen dins de la protecció a la infància i l’adolescència, de manera que “s’ha aconseguit conformar un equip que, passat el lògic període d’adaptació mútua, generarà sinergies i enfocaments complementaris de treball molt enriquidors”, afirma Pablo Álvarez, director de el servei.

Properament, la Residència “Els Estels” es traslladarà a un nou local adaptat per a aquest col·lectiu, ja que en l’actualitat aquests/es NNA es troben residint en unes instal·lacions provisionals que, en diferents aspectes, per la seva finalitat real, dificulten el treball amb els nens/es i joves.