El Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de València, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha rebut el suport de la Diputació de València en la convocatòria d’ajudes destinades a el manteniment i desenvolupament de projectes específics de mancomunitats i entitats privades d’acció social en l’exercici 2021, un any en el qual continuem assumint grans reptes i atenent als que més ho necessiten.

Aquesta aportació, juntament amb la resta de subvencions de la Generalitat Valenciana, ens permet poder seguir atenent a un col·lectiu de persones en exclusió social severa, amb problemes d’addiccions i en gran part, amb altres patologies (físiques i psíquiques) afegides.

Cal assenyalar que, durant els set primers mesos de l’enguany, hem realitzat més de 16.000 intervencions amb una mitjana d’atenció diària a 112 persones diferents. Les atencions s’han realitzat a la unitat mòbil que es desplaça per diferents barris de la ciutat de València (Velluters, Fontsanta, Marítim) i en el nostre centre fix, ubicat al barri de Patraix.

Alguns resultats a destacar són els següents:

  • En total, s’ha atès a 901 persones diferents, el 27% dones (243) i el 73% homes (658).
  • S’han realitzat 31.804 accions d’alimentació, 1.300 serveis de dutxa, 630 serveis de bugaderia, la distribució de 314 peces de roba, així com 710 intervencions psicològiques, 1.657 de treball social i 2.402 sanitàries.
  • Entre altres prestacions realitzades, destaquen més de 1.000 serveis de descans, més de 250 proves ràpides de detecció de VIH – VHC, així com 41 derivacions a tractament de la patologia addictiva.
  • El perfil d’usuari/a correspon a persones amb consums problemàtics de drogues, en la seva gran majoria politoxicòmans/es.
  • Pel que fa a la substància principal consumida, el 12% presenta una addicció a l’alcohol, el 40% a la base de cocaïna, 15% a la cocaïna clorhidrat, el 28% a l’heroïna i la resta a altres substàncies.
  • El 29% de les persones ateses són positives a VHC i el 14% positives a VIH.
  • A el menys, el 9% presenta una discapacitat reconeguda de més de l’33%.
  • Un 62% de les persones usuàries ateses, es troba dins del que es defineix com a persones sense llar, segons la classificació ETHOS, i entre elles, el 26% està pernoctant al carrer.
  • Cal destacar que el 39% de les persones ateses presenten comorbiditat psiquiàtrica.

Donada la complexitat de l’perfil atès al CIBE de València i les accions realitzades durant aquest any 2021, considerem molt important posar en valor aquestes subvencions, com en el cas que ens ocupa, per part de la Diputació de València.

Aquestes subvencions ens permeten seguir intervenint en aquest servei, en el que vam iniciar el nostre treball en l’any 2002, amb un col·lectiu que presenta una acusada complexitat i unes mancances que l’actual pandèmia ha sobredimensionat, fent més difícil l’accés als recursos de protecció i ajuda que aquestes persones necessiten.