Recentment, ha tingut lloc aquesta jornada a l’Escola Infantil AEPIO de Múrcia, amb la presència de 16 famílies acollidores de menors d’aquest programa; representants institucionals i professionals de el Programa d’acolliment familiar temporal (ACOFAMT), així com de el Programa d’Urgència-Diagnòstic “Famílies Cangur”, gestionats i dirigits per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Múrcia.

L’acte va ser presentat per Beatriz Granados, coordinadora de tots dos programes, que va agrair a les famílies la seva presència en aquest acte i va donar la benvinguda a aquest a el nou director general de Famílies i Protecció de Menors, Raúl Nortes; als tècnics de l’Administració; a director d’Atenció a la Dependència i Menors de FSC, Toni Gelida, així com a l’equip de professionals de el programa “Famílies Cangur”.

Seguidament, Toni Gelida va agrair a les famílies la seva tasca i el seu compromís amb el programa, recordant que “l’any passat ens vam proposar augmentar el nombre de famílies en borsa i, gràcies a l’esforç de totes les famílies d’acollida, avui és una realitat”.

Per la seva banda, Raúl Nortes, es va referir a l’interès especial d’aquest programa i va parlar de l’admiració que li mereix per la feina feta, comprometent-se a difondre aquest programa a la Regió de Múrcia, ja que “hi ha un gran desconeixement sobre els Programes de acolliment Familiar”.

Finalment, en el torn d’intervencions, va prendre la paraula la cap de servei, Noelia Laso, destacant novament la importància d’aquest programa i la tasca solidària de les famílies.

Seguidament, va tenir lloc una xerrada a càrrec de la fisioterapeuta infantil Mª Soledad Cifuentes, que va parlar de l’tractament i principals patologies respiratòries, així com consells per a una bona salut respiratòria en els i les menors.

Després de l’acte, es va poder gaudir d’una tarda de convivència, en què menors, famílies, equip tècnic de el programa i personal de l’Administració, van poder dialogar i estrènyer llaços en un berenar, organitzada des del programa.

A l’acabar la jornada, tots ells van rebre un detall per part d’aquest programa que facilita als i les menors a poder ser atesos en totes les seves necessitats per altres famílies fins que les seves d’origen es reposin de la situació que els obliga a separar-se temporalment de ells/es.

Per aquest motiu aquest servei gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat a Múrcia resulti imprescindible per a un desenvolupament sa de tots els nens i nenes que s’acullen a aquest, donada la importància que té que els menors creixin en llars estables i amb referents.

COM PODER SER FAMÍLIA D’ACOLLIDA?

Si estàs interessat/da en ser família d’acollida, pots sol·licitar més informació a:

CONSELLERIA DE DONA, IGUALTAT, LGTBI, FAMÍLIES I POLÍTICA SOCIAL

Direcció General de Famílies i Protecció de Menors
www.carm.es/psocial

UTE CANGURO

C/ Olof Palme, 7, baix. Múrcia
Telf .: 968.209.628
Correu electrònic: coord.canguro@utelagunduzfsyc.org