Recentment, ha conclòs el 6è Espai de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles. Es tracta d’un servei de caràcter preventiu, ofert per l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, ​​que en aquesta edició ha estat gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC). Durant 6 mesos, un total de 21 tècnics i tècniques de fins a 18 ens locals -la majoria municipis- s’han beneficiat d’aquest entorn d’aprenentatge dirigit i compartit.

L’Espai de millora s’ha ofert a través del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, ​​incloent-hi una sessió inicial, on s’han identificat aquelles competències professionals més importants per a les persones assistents i s’ha analitzat, a partir d’un qüestionari , en quins calia ampliar la formació. El resultat d‟aquest procés ha estat l‟esquema formatiu de les 5 sessions de treball següents, realitzant-se cada sessió amb una periodicitat mensual.

La formació ha estat conduïda pels nostres companys de FSC, Otger Amatller, coordinador del Departament de Prevenció de l’entitat, i Pep Cura, responsable de l’Espai de millora de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles, que han dinamitzat i coordinat les sessions, aportant una visió pràctica dels continguts, comptant per això amb la participació de ponents especialitzats. Això ha permès identificar i definir el marc de competències dels i de les professionals de la prevenció d’addiccions en els temes escollits, per a una millor orientació.

En aquesta edició, s’han abordat les temàtiques següents: gestió i planificació mitjançant l’ús de la intel·ligència artificial; la comunicació a les xarxes socials. També, de la teoria a la pràctica; competències personals comunicatives 1a part; competències personals comunicatives 2a part, així com les pantalles i els entorns digitals com a element nuclear a la tasca preventiva.

Els objectius generals dels Espais de Millora que ofereix la Diputació de Barcelona són establir les necessitats dels municipis en relació amb la prevenció de drogues i lús problemàtic de pantalles, així com crear un circuit i consensuar les pautes dactuació i coordinació dels diferents equips professionals i serveis. Així mateix, oferir eines metodològiques per a la planificació i elaboració del pla o protocol i promoure la reflexió sobre conceptes i metodologies que formen part de la implementació de plans de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles, a partir de l’experiència dels professionals per generar coneixement compartit.

Cal destacar que les valoracions dels i les participants d’aquest Espai de millora, dirigit per FSC a Barcelona, ​​han estat excel·lents, destacant-hi la qualitat de les intervencions per part de les persones ponents, així com la necessitat d’ampliar el número de sessions i lenfocament pràctic.