La nostra companya Sònia Ricondo de l’Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) va participar el passat 11 d’abril a la jornada «+Feminisme, – Violència» per a la prevenció de les violències masclistes, realitzant la conferència «Joventut, lleure i violències sexuals”, en què va abordar la violència sexual en joves i espais d’oci nocturn. A la trobada, organitzada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, realitzada a Sant Feliu de Llobregat, a Barcelona, ​​hi va acudir un gran nombre de persones interessades en la matèria, de diversos àmbits professionals.

Sònia Ricondo és advocada especialitzada en violència masclista i investigadora principal de l’estudi “Diagnòstic dels recursos d’intervenció per abordar integralment les violències sexuals a la ciutat de Barcelona” de la Fundació Salut i Comunitat.

Recentment, ha realitzat una ponència, en el marc de la jornada +Feminisme, – Violència per a la prevenció de les violències masclistes, en què ha abordat la violència sexual en joves i espais d’oci nocturn. A la primera part, va fer un repàs del marc teòric, així com de les novetats legislatives al voltant de la violència sexual i va exposar les principals xifres dels anys 2022 i 2023.

A més, ha explicat les conclusions dels informes realitzats des de l’Observatori Noctámbul@s de FSC, fent especial èmfasi en els mites i estereotips de les violències sexuals en espais d’oci nocturn.

Així mateix, durant la seva intervenció, es va referir a la conceptualització sexista de la violació de la llibertat sexual en el marc jurídic espanyol, caracteritzada, entre altres aspectes, per:

  • El requisit encobert de la resistència, “en el sentit que sembla que hem d’estar plenes de ferides i haver-nos resistit”.
  • L’estereotip que l’agressió sexual ha de generar lesions i “trauma” a la víctima.
  • L’eliminació de la categoria judicial d’abús per agressió sexual.

D’altra banda, va exposar les millores que s’haurien de fer a l’àmbit jurídic. Entre altres:

  • Assessorament jurídic previ, si és possible.
  • Acompanyament de la víctima per alguna persona de confiança.
  • Acompanyament dassistència lletrada gratuïta.
  • Accions tendents a evitar la revictimització o humanitzar el funcionament de la justícia, en matèria de violència sexual.

La nostra companya de l’Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat va finalitzar la seva intervenció, exposant els testimonis de diverses víctimes que van exemplificar les vivències sofertes.